SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
9
8
6
3
8
8
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 23 Tháng Mười 2013 10:15:00 SA

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÂM NGHIỆP THÁNG 10 NĂM 2013 VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 11 NĂM 2013

 

 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÂM NGHIỆP THÁNG 10 NĂM 2013

 

1. Phát triển rừng và sử dụng rừng:

 

1.1. Đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ:

          a) Trồng rừng:

          - Kế hoạch năm 2013 diện tích trồng rừng tập trung là 144,1 ha trong đó:

          + 5 ha thuộc Dự án trồng mới và chuyển hóa rừng phòng hộ, rừng sản xuất trong Công viên lịch sử văn hóa dân tộc (Đền Hùng);

          + 19,1 ha trồng mới rừng phòng hộ Cần Giờ;

          + 120 ha rừng sản xuất của Công ty TNHH MTV cây trồng thành phố.

          - Về chuẩn bị cây giống trồng rừng 10.050.760 cây, trong đó: 10.000.000 cây của Công ty cổ phần Giống Lâm nghiệp vùng Nam bộ đã thực hiện được 10.211 cây.

          b) Chăm sóc rừng: 595,57 ha rừng gồm:

          - 508 ha rừng sản xuất của Công ty TNHH MTV Cây trồng thành phố;

          - 22 ha rừng trồng năm 2012 thuộc Dự án án trồng mới và chuyển hóa rừng phòng hộ, rừng sản xuất trong Công viên lịch sử văn hóa dân tộc;

          - 12,98 ha rừng trồng năm 2010, 2011, 2012 và thuộc Công trình trồng cây xanh cảnh quan tại Đền Hùng;

          - 40,01 ha rừng trồng các loài cây sưu tập tại Vườn thực vật Củ Chi.

          - 12,58 ha rừng phòng hộ Cần Giờ.

          c) Khoanh nuôi tái sinh: diện tích khoanh nuôi xúc tiến tái sinh là 57,14 ha tại rừng phòng hộ Cần Giờ.

          d) Trồng cây phân tán:

          - Lũy kế đến tháng 10 năm 2013, Chi cục Lâm nghiệp đã cung cấp 278.830 cây trồng tại các xã nông thôn mới; 211.170 cây kiểng, cây hàng rào và cây giống lâm nghiệp trồng phân tán bổ sung.

          - Theo Kế hoạch liên tịch số 10/KHTL-ĐTN-SNN&PTNT giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức trồng 500.000 cây xanh ven sông, kênh, rạch trên địa bàn thành phố; năm 2013 dự kiến trồng 255.750 cây, đến nay đã thực hiện trồng 251.000 cây.

 

1.2. Tình hình thực hiện và giải ngân:

- Tình hình thực hiện và giải ngân các nguồn vốn phục vụ cho công tác bảo vệ phát triển rừng và cây xanh trồng phân tán trên địa bàn thành phố như sau:

+ Khoán bảo vệ rừng: Dự kiến kinh phí khoán bảo vệ rừng năm 2013 là 37.114,39 triệu đồng, trong tháng 10 đã giải ngân 14,68 triệu đồng, lũy kế từ đầu năm đến nay đã giải ngân 17.454,87 triệu đồng.

          + Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh: Kinh phí ước thực hiện năm 2013 là 1.672,7 triệu đồng.

          + Trồng rừng phòng hộ đặc dụng: Kinh phí ước thực hiện năm 2013 là 7.883,7 triệu đồng, trong tháng 10 đã giải ngân 1.938,85 triệu đồng, lũy kế từ đầu năm đến nay đã giải ngân 3.150 triệu đồng.

          + Chăm sóc rừng: Kinh phí ước thực hiện năm 2013 là 6.740 triệu đồng, đến nay đã giải ngân 4.369,39 triệu đồng.

          + Trồng cây phân tán: Kinh phí ước thực hiện năm 2013 khoảng 19.075,8 triệu đồng, đến nay đã giải ngân 8.926,22 triệu đồng.

- Theo Quyết định số 161/QĐ-BNN-TCLN ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2013, thành phố không có nguồn kinh phí bảo vệ phát triển rừng được bố trí từ Trung ương, đồng thời thành phố cũng không có nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng cho công tác bảo vệ phát triển rừng và cây xanh trồng phân tán.

 

2. Tình hình bảo vệ rừng:

          - Quản lý, bảo vệ tốt 42.492,82 ha rừng, đất lâm nghiệp và đất có cây lâm nghiệp trồng phân tán của thành phố.

          - Trong tháng 10 đã lập biên bản 7 vụ vi phạm luật Bảo vệ và Phát triển rừng, lũy kế từ đầu năm đến nay đã lập biên bản 102 vụ vi phạm; đã xử lý xử phát hành chính 11 vụ, lũy kế từ đầu năm đến nay đã xử lý 86 vụ.

          - Trong tháng 10 đã thu nộp ngân sách nhà nước 83,85 triệu đồng; lũy kế từ đầu năm đến nay đã thu nộp ngân sách 1.469,03 triệu đồng, tịch thu 171,74 m3 gỗ.

3. Đánh giá chung:

Trong 10 tháng đầu năm 2013 thành phố đã triển thực hiện có hiệu quả công tác trồng, chăm sóc rừng và bảo vệ rừng trên địa bàn thành phố:

- Đã quản lý và bảo vệ diện tích rừng thành phố 42.492,82 ha trong đó có khoán bảo vệ diện tích rừng: 32.105,87 ha rừng phòng hộ và rừng đặc dụng;

- Chăm sóc tốt diện tích rừng trồng năm 2010, 2011, 2012 của các Dự án trồng rừng và cây xanh tại Công viên lịch sử văn hóa dân tộc quận 9, chăm sóc cây lâm nghiệp sưu tập tại Vườn thực vật Củ Chi.

- Tiếp tục triển khai cung cấp cây phân tán cho các đơn vị trồng trong mùa mưa năm 2013.

- Tiếp tục triển khai trồng cây xanh chống sạt lở trên địa bàn các quận, huyện theo kế hoạch đã phê duyệt.

 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 11 NĂM 2013

- Tiếp tục thực hiện công tác quản lý và bảo vệ rừng của thành phố với diện tích 42.492,82 ha, trong đó giao khoán bảo vệ diện tích rừng phòng hộ và rừng đặc dụng 32.105,87 ha.

- Hoàn thành công tác trồng cây phân tán, cây xanh chống sạt lở bảo vệ bờ bao sông, kênh rạch trên địa bàn thành phố và triển khai công tác nghiệm thu.

- Triển khai công tác chăm sóc rừng trồng năm 2012 và năm 2013 (trồng lần 2) của Dự án trồng rừng và chuyển hóa rừng phòng hộ, rừng sản xuất khu IV Đền tưởng niệm các Vua Hùng phường Long Bình, quận 9 diện tích 22 ha (10.600 cây).

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 1685/CT-TTG ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ; Chỉ thị số 11/2011/CT-UBND ngày 18/3/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về các biện pháp bảo tồn, phát triển bền vững Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 3837/CT-BNN-TCLN ngày 07/11/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường quản lý gây nuôi, mua bán, sử dụng động vật hoang dã; Thông tư số 01/2012/TT-BNN-KL quy định về kiểm tra lâm sản và hồ sơ lâm sản hợp pháp; Thông tư số 04/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/9/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thường.

- Tiếp tục kiểm tra giám sát chặt chẽ các công trình thi công trong rừng phòng hộ; các hoạt động sản xuất thủy sản dưới tán rừng, săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển, kinh doanh động vật hoang dã trái phép, kịp thời ngăn chặn, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

- Đẩy mạnh thực hiện quyết định 509/QĐ-UBND ngày 03/02/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng trong bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn các quận huyện có rừng. Tiếp tục phát các loại tờ bướm, áp phích tuyên truyền về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng tới cộng đồng dân cư trên địa bàn./.

 


Số lượt người xem: 2896    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm