SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
0
5
7
0
0
3
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 24 Tháng Tám 2013 3:55:00 CH

Tình hình hoạt động Hội năm 2012

 

Thực hiện Công văn số 1660/SNN-SN ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Sở Nội vụ thành phố về báo cáo tình hình hoạt động Hội, Quỹ năm 2012, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình hoạt động Hội năm 2012 như sau:

          I. Tình hình chung:

          Căn cứ Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về phân công Quản lý Nhà nước đối với các tổ chức Hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với 6 Hội, bao gồm: Hội Làm vườn và Trang trại thành phố; Hội Hoa lan Cây cảnh thành phố; Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp thành phố; Hội Sinh vật cảnh thành phố; Hội Thủy lợi thành phố và Hội Cá cảnh thành phố. Trong tháng 8/2012, Sở quyết định công nhận Ban vận động thành lập Hội Thú y thành phố, hiện nay Ban Vận động đang thực hiện hiện các thủ tục chuẩn bị Đại hội lần thứ I nhiệm kỳ 2013 - 2017.

          II. Nội dung hoạt động Hội:

 

1.     Hội Làm vườn và Trang trại thành phố:

- Tình hình nhân sự của Hội:

+ Kết quả Đại hội nhiệm kỳ VI (2011 - 2016) của Hội đã bầu Ban chấp hành gồm 38 Ủy viên, trong đó có 13 Ủy viên Ban thường vụ.

+ Thường trực Hội gồm 7 người (Chủ tịch, 5 Phó Chủ tịch và Trưởng ban kiểm tra).

- Số hội viên:

+ Tổng số hội viên: 4.863 hội viên, tăng 89 hội viên so với năm 2011.

+ Kết nạp mới 104; xin ra khỏi hội 15 do chuyển nghề phi nông nghiệp.

+ Hội viên liên kết (tập thể): 13 người.

- Biên chế được giao: Không

- Chi hội trực thuộc (Chi hội, Câu lạc bộ do Thành hội thành lập):

+ Câu lạc bộ Trang trại có 228 hội viên;

+ Câu lạc bộ Trang trại hoa lan thành phố có 61 hội viên;

+ Câu lạc bộ Hoa lan xã Phước Thạnh - Củ Chi có 23 hội viên;

+ Câu lạc bộ hoa lan huyện Nhà Bè có 20 hội viên;

+ Câu lạc bộ Khuyến nông - VAC (liên kết với Trung tâm Khuyến nông thành phố có 112 Câu lạc bộ với 4.498 hội viên;

+ Sinh hoạt khối Văn phòng có 33 hội viên;

- Hội thành viên: Có 8 Hội Làm vườn và Trang trại quận huyện, gồm: Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ, Bình Chánh, Quận 12, Quận 9 và quận Thủ Đức.

- Kinh phí hoạt động Hội:

+ Nguồn quỹ Hội (hội phí, nguồn tài trợ, quỹ hội): 75.000.000 đồng

+ Nguồn ngân sách: 213.000.000 đồng

- Trụ sở Hội: Lầu 1, nhà só 1091 Trần Hưng Đạo, Phường 5, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

          - Nội dung hoạt động của Hội: Tích cực tham gia tuyên truyền vận động hội viên và nông dân thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp thành phố theo hướng nông nghiệp đô thị. Tập hợp những người sản xuất và yêu thích nghề trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, làm vườn và trang trại (VAC) để giúp nhau phát triển sản xuất, tăng thu nhập, góp phần phát triển sản xuất bền vững, bảo vệ môi trường, thực hiện hiện đại hóa nông nghiệp. Phối hợp với Hội Nông dân và các ngành chức năng hỗ trợ cho hội viên vay vốn, triển khai nhiều mô hình để phát triển VAC đa dạng, phù hợp đã giúp hội viên, nông dân tăng thu nhập, giảm nghèo và làm giàu chính đáng, như: hoa lan, cây cảnh, cá cảnh, nuôi trồng thủy sản, cải tạo vườn tạp phát triển vườn cây ăn trái với du lịch sinh thái…

Trong năm 2012, Hội có nhiều nổ lực trong hoạt động Hội; củng cố tổ chức Hội, phát triển hội viên, xây dựng nhiều mô hình câu lạc bộ. Hội tổ chức nhiều hoạt động phong phú nhằm phát triển ngành nghề và chăm lo cho hội viên. Thường xuyên tổ chức cho hội viên gặp gỡ trao đối kinh nghiệm, học tập lẫn nhau để nâng cao hiệu quả sản xuất, phát triển VAC theo hướng hiện đại hóa. Tăng cường chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Ký kết thực hiện Chương trình phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Hội Làm vườn và Trang trại thành phố giai đoạn 2012 - 2015, nội dung tập trung thực hiện các chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn nhằm xây dựng nền nông nghiệp thành phố theo hướng nông nghiệp đô thị, sinh thái, bền vững.

Tuy nhiên, trong tổ chức hoạt động Hội cũng một số khó khăn như: chưa xây dựng được những mô hình riêng về sản xuất VAC đô thị với kỹ thuật cao để làm nơi tham quan học tập cho hội viên; công tác phối hợp đào tạo nghề làm vườn đô thị cho hội viên hiệu quả không cao, việc thu hội phí còn khó khăn (đạt khoảng 60%).

 

2.     Hội Hoa lan Cây cảnh thành phố:

- Tình hình nhân sự của Hội:

+ Ngày 25 tháng 8 năm 2012, Hội Hoa lan Cây cảnh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ V (2012 - 2017). Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 32 Ủy viên, trong đó có 09 Ủy viên Ban thường vụ.

+ Thường trực Hội gồm 6 người (Chủ tịch, 4 Phó Chủ tịch và Trưởng ban kiểm tra).

- Số hội viên:

+ Tổng số hội viên: 571 hội viên;

+ Kết nạp mới 43 hội viên;

- Biên chế được giao: Không

- Chi hội trực thuộc:

+ Câu lạc bộ Học viên Hoa lan có 220 hội viên;

+ Câu lạc bộ Bosai có 151 hội viên;

+ Câu lạc bộ Lan Việt có 16 hội viên.

+ Hội viên tập thể là Công ty Cổ phần Hoa lan Anh Đào.

- Kinh phí hoạt động Hội:

+ Hội phí: 660.000 đồng

+ Đóng góp của Tập chí Hoa Cảnh: 1.200.000 đồng

+ Nguồn tài trợ: không

+ Nguồn ngân sách: không

- Trụ sở Hội: 103A Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

          - Nội dung hoạt động của Hội: Hội Hoa lan Cây cảnh tích cực tham gia tuyên truyền vận động hội viên thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xây dựng nông thôn mới góp phần phát triển nông nghiệp thành phố theo hướng nông nghiệp đô thị. Hội tập hợp những người sản xuất và yêu thích nghề trồng hoa lan, cây cảnh để giúp nhau phát triển sản xuất, tăng thu nhập, thực hiện hiện đại hóa nông nghiệp. Thông qua các hội chợ, hội thảo đưa các giống hoa lan, cây cảnh giới thiệu cho khách trong nước và nước ngoài thưởng lãm. Phối hợp các ngành chức năng thường xuyên mở các lớp hướng dẫn trồng hoa lan, cây cảnh góp phần thực hiện chương trình chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi để phát triển nông nghiệp đô thị của thành phố và các tỉnh. Hội tổ chức đi tham quan ở nước ngoài để trao đổi kinh nghiệm, thu thập nhiều giống hoa cảnh mới nhằm tăng cường chủng loại hoa cảnh, cây xanh cho thành phố.

Tuy không sôi nổi, nhung hoạt động của Hội có ảnh hưởng nhất định đến sự phát triển của ngành hoa lan cây cảnh của thành phố cũng như trong cả nước. Qua Tập chí Hoa Cảnh các thông tin về khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm, cũng như các chính sách, quyết định của chính quyền được phổ biến rộng rãi đến các nhà vườn, nghệ nhân.

 

3.     Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp thành phố:

- Tình hình nhân sự của Hội:

+ Ban chấp hành Hội có 37 Ủy viên, trong đó có 09 Ủy viên Ban thường vụ.

+ Thường trực Hội gồm 6 người (Chủ tịch, 4 Phó Chủ tịch và Tổng thư ký).

- Số hội viên:

+ Tổng số hội viên: 426 hội viên

+ Kết nạp mới 62 hội viên

- Biên chế được giao: Không

- Chi hội trực thuộc:

+ Chi hội Phân viện NC - KH Lâm nghiệp Nam bộ có 18 hội viên;

+ Chi hội Phân viện điều tra quy hoạch rừng Nam bộ có 16 hội viên;

+ Chi hội Chi cục Kiểm lâm thành phố có 15 hội viên;

+ Chi hội Chi cục Lâm nghiệp thành phố có 24 hội viên;

+ Chi hội Khoa học Lâm nghiệp trường Đại học Nông lâm có 30 hội viên;

+ Chi hội Trung tâm Khuyến nông thành phố có 05 hội viên;

+ Chi hội cơ sở II trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam 23 hội viên;

+ Chi hội Trung tâm KH-SX lân nghiệp Đông Nam bộ có 10 hội viên;

+ Hội đồng tư vấn Quản lý Khoa học - Công nghệ        có 13 hội viên;

+ Trung tâm DV - KHKT Lâm nghiệp thành phố có 02 hội viên;

+ Hội viên thuộc ngành Lâm nghiệp có 220 hội viên.

- Kinh phí hoạt động Hội:

+ Hội phí: không

+ Nguồn tài trợ: không

+ Nguồn ngân sách: không

- Trụ sở Hội: 126 Phan Đăng Lưu, Phường 3, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

          - Nội dung hoạt động của Hội: Hội Khoa học Lâm nghiệp là tổ chức nghề nghiệp, tập hợp các nhà khoa học đang nghiên cứu và đào tạo chuyên ngành Lâm nghiệp ở thành phố và các tỉnh lân cận. Hoạt động chính của Hội là tham gia nghiên cứu khoa học, tổng kết sáng kiến kinh nghiệm và phổ cập kiến thức khoa học kỹ thuật lâm nghiệp nhằm tăng cường hợp tác, giúp nhau phát triển rừng, cây xanh và xây dựng nền công nghiệp chế biến lâm sản của thành phố. Đề xuất ý kiến với thành phố và Nhà nước về xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách có liên quan đến ngành lâm nghiệp.

Trong năm, Hội đã có nhiều nổ lực trong hoạt động Hội; củng cố tổ chức Hội  và các Chi hội; phát triển các Chi hội và hội viên. Hội tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng nhằm phát triển ngành nghề và chăm lo cho hội viên (tổ chức mừng thọ, thăm hỏi khi ôm đau…); tham gia viết bài cho Tập chí Rừng và Môi trường. Phân công thành viên trong Ban Thường vụ tham gia cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chấm thi “Môi trường xanh - sạch - đẹp” và tham gia trong cây lưu niệm tại Nhà Truyền thống chiến khu An Phú Đông, Quận 12 nhân kỷ niệm Sinh nhật Bác Hồ 19/5; phối hợp với Công ty Du lịch Suối Tiên tổ chức Hội thi “Trái cây ngon”;  tiếp tục nghiên cứu khoa học đề tài “Nghiên cứu Quy hoạch và cải tạo hệ thống cây xanh trên các tuyến đường của Thành phố Hồ Chí Minh”. Hội ký kết thực hiện Chương trình phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Hội Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp thành phố giai đoạn 2012 - 2015, nội dung tập trung phát triển ngành lâm nghiệp, quản lý và bảo vệ rừng, động vật hoang dã, mảng xanh thành phố.

Tuy nhiên, kinh phí hoạt động của Hội gặp nhiều khó khăn do không có nguồn tài trợ; chưa thực hiện thu hội phí và không được hỗ trợ từ nguồn ngân sách.

 

4. Hội Thủy lợi thành phố:

- Tình hình nhân sự của Hội:

+ Ban chấp hành Hội hiện nay còn 23/32 Ủy viên (03 chuyển công tác, 04 già yếu xin rút tên, 02 bỏ sinh hoạt), trong đó có 7/10 Ủy viên Ban thường vụ (01 chuyển công tác, 02 già yếu xin rút tên), còn lại hoạt động rất đều tay.

+ Thường trực Hội gồm 6 người (Chủ tịch, 4 Phó Chủ tịch và Tổng thư ký).

- Số hội viên:

+ Tổng số hội viên: 97 hội viên.

- Biên chế được giao: Không

- Chi hội trực thuộc:

+ Chi hội khối Văn phòng Bộ nghỉ hưu:

+ Chi hội Đại học Thủy lợi cơ sở 2:

+ Chi hội Công ty Quản lý Dầu Tiếng:

+ Chi hội Chi cục Thủy lợi và Phòng chống bão lụt thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố:

+ Chi hội Công ty Tư vấn Thủy lợi II:

+ Chi hội Viện khoa học Thủy lợi:

+ Chi hội Viện kỹ thuật Biển:

+ Chi hội Công ty Dịch vụ Thủy lợi:

+ Chi hộ Văn phòng Bộ tại chức:

+ Hiện đang vận động thành lập Chi hội Viện Quy hoạch.

- Kinh phí hoạt động Hội:

+ Hội phí: không

+ Nguồn tài trợ: 50.000.000 đồng - Nguồn kinh phí hoạt động của Hội chủ yếu dựa vào tài trợ của của các cơ quan đơn vị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

+ Nguồn ngân sách: không

- Trụ sở Hội: 1091 Trần Hưng Đạo, Lầu 2, Phường 5, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Nội dung hoạt động của Hội:

Trong năm, Hội tổ chức nhiều hoạt động nghiên cứu về thủy lợi như: Nghiên cứu về tác động môi trường và an sinh của thành phố khi xả lũ Hồ Dầu tiếng; tổ chức Hội thảo khoa học về Quản lý Hồ Dầu tiếng và cảnh báo nguy cơ trong quy trình xả lũ sẽ ảnh hưởng đến thành phố; Hội còn tích cực tham gia thực hiện đề tài chống ngập của thành phố Hồ Chí Minh và một số đề tài tại các tỉnh như Cà Mau, Vũng Tàu,… Hội thường xuyên củng cố tổ chức Hội và các Chi hội, phát triển các Chi hội và hội viên. Tuy hoạt động Hội trong năm còn gặp nhiều khó khăn về các đề tài có thu, nhưng các hoạt động nghiên cứu, tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học công nghê thủy lợi vẫn tương đối sôi nổi.

Hiện nay, Hội đang tiến hành các thủ tục chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ III (2013 - 2017).

 

          5, Hội Sinh vật cảnh thành phố:

- Tình hình nhân sự của Hội:

+ Ban chấp hành Hội hiện nay còn 54 Ủy viên, trong đó có 16 Ủy viên Ban thường vụ.

+ Thường trực Hội gồm 06 người (Chủ tịch, 04 Phó Chủ tịch và Tổng thư ký).

- Số hội viên:

+ Tổng số hội viên: 4.000 hội viên.

- Biên chế được giao: Không

- Đơn vị trực thuộc: 18 quận - huyện hội và 9 tổ chức chuyên ngành. Thành lập mới 3 chi hội: Chi hội Bonsai mini, Chi hội Vạn niên tùng, Chi hội Sinh vật cảnh Thành tựu.

- Kinh phí hoạt động Hội:

+ Hội phí: Không

+ Nguồn tài trợ: Không

+ Nguồn ngân sách: 100.000.000 đồng

- Trụ sở Hội: 54B Bà Huyện Thanh Quan, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Nội dung hoạt động của Hội:

          Sau Đại hội Hội Sinh vật cảnh nhiệm kỳ 2011 - 2015, Ban lãnh đạo Hội đã nỗ hoàn thành và được Thường trực Thành ủy thông qua Đề án phát triển Hội Sinh vật cảnh Thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2020, tầm nhìn đến 2025. Ngày 28/5/2012, Thành ủy ban hành Chỉ thị 04-CT/TU về đẩy mạnh hoạt động và phát triển tổ chức Hội Sinh vật cảnh.

          Thực hiện Chỉ thị của Thành ủy trong năm 2012, Hội đã có nhiều nổ lực trong hoạt động Hội; củng cố tổ chức Hội, phát triển hội viên, xây dựng nhiều mô hình câu lạc bộ. Hội tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng nhằm tiếp tục phát triển Hội Sinh vật cảnh rộng khắp các quận, huyện trên địa bàn thành phố và liên kết với một tỉnh bạn; góp phần phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại, bền vững, ứng dụng công nghệ sinh học, sản xuất cây trồng, vật nuôi và phát triển cây kiểng, cá cảnh. Hội đã tích cực tham gia triển lãm, trưng bày sản phẩm tại các lễ hội của thành phố, các tỉnh và tỉnh Tứ Xuyên - Trung Quốc. Trong tháng 5/2012, Hội phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức đi tham quan, học tập kinh nghiệm một số mô hình chợ hoa và trồng Lan quy mô lớn tại Đài Loan.

          Trong năm qua, Hội củng gặp khó khăn trong hoạt động do một số chi hội có mẫu thuẫn nội bộ dẫn dến hoạt động kém hiệu quả, Hội quyết định giải thể 3 chi hội, gồm: Chi hội Chim cảnh, Chi hội Kiểng cổ và Chi hội Cá cảnh.

 

          6. Hội Cá cảnh thành phố:

          Tháng 7/2005, Hội Cá cảnh thành phố tổ chức Đại hội lần thứ I nhiện kỳ 2005 - 2010, đã bầu ra Ban chấp hành gồm 18 Ủy viên; Thường trực Hội có 03 người (Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký).

          Trong thời gian qua hoạt động của Hội kém hiệu quả do một số thành viên Ban Chấp hành không thống nhất trong tổ chức hoạt động Hội và có một Ủy viên Ban Chấp hành không tiếp tục tham gia hoạt động.

Để củng cố và duy trì hoạt động Hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhiều lần làm việc lãnh đạo Hội về việc củng cố tổ chức hoạt động Hội. Hiện nay Hội đang tích cực thực hiện các thủ tục để tiến hành Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2013 - 2017.

 

III. Đánh giá về hoạt động Hội:

Trong năm 2012, các Hội hoạt động có nhiều khởi sắc; công tác củng cố tổ chức Hội và phát triển hội viên được các Hội quan tâm thực hiện; Hội xây dựng nhiều mô hình hoạt động phong phú, đa dạng nhằm góp phần xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại, bền vững. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được thực hiện thường xuyên thông qua các buồi sinh hoạt giao lưu giữa các hội viên nhằm tạo điều kiện cho hội viên kịp thời nắm bắt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý vi phạm về hoạt động của Hội được thực hiện theo quy định. 

Tuy nhiên, việc duy trì hợp Ban Chấp hành ở một số Hội chưa được đảm bảo theo quy định và chất lượng các kỳ hợp chưa cao. Việc thu hội phí đạt thấp so với quy định, có một số Hội không thu hội phí. Một số ít Hội chưa thực hiện tốt việc cung cấp thông tin hoạt động năm về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.

 

IV. Công tác quản lý Nhà nước đối với Hội:

Việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với 06 Hội theo Quyết định 54/2011/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố được phân công cụ thể cho từng đồng chí Phó Giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực và theo dõi Hội chuyên ngành; các đơn vị trực thuộc được phân công theo dõi lĩnh vực chuyên ngành thường xuyên phối hợp với các Hội để thực hiện chức năng, nhiệm vụ liên quan đến ngành nông nghiệp. Phòng Tổ chức cán bộ tham mưu cho lãnh đạo Sở thực hiện các báo cáo và các văn bản xin thành lập, đại hội được quy định  tại Nghị định 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

Đình kỳ 6 tháng, năm, Sở đều có thông báo đến các Hội về việc báo cáo hoạt động Hội để Sở kịp thời hỗ trợ theo quy định khi Hội gặp khó khăn, vướng mắc và có cơ sở tổng hợp báo cáo Sở Nội vụ theo quy định.

 


Số lượt người xem: 2372    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm