SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
4
4
0
9
7
8
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 26 Tháng Mười Một 2013 3:05:00 CH

hoạt động tháng 11 năm 2013 và chương trình công tác tháng 12 năm 2013

 

I. Công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

 

1. Công tác khai thác, quản lý và đăng kiểm tàu cá:

1.1 Tổng số tàu thuyền trên địa bàn thành phố tính đến tháng ngày 05 tháng 11 năm 2013: 1.778 chiếc ( năm 2012 là 1.738 chiếc) với tổng công suất 71.691 cv và 6.932 thuyền viên ( năm 2012 là 6.683 người) trong đó:

- Tổng số tàu có công suất lớn hơn 90 cv là 133 chiếc, 38.725 cv, 1.289 thuyền viên. Trong đó tại thời điểm báo cáo: số tàu đang hoạt động trên biển > 90CV là 37 chiếc, 330 thuyền viên.

- Tổng số tàu có công suất 20 - 90 cv là 807 chiếc, 24.103 cv và  3095 thuyền viên.

- Tổng số tàu có công suất dưới 20 cv là 838 chiếc, 8.863 cv và 2.548 thuyền viên.

Chi cục thực hiện việc kiểm soát chặt chẽ việc ra khơi của các tàu, thuyền trên, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với các chủ tàu, thuyền đang hoạt động trên Biển Đông để xử lý kịp thời các sự cố có thể xảy ra.

1.2. Đăng ký, đăng kiểm tàu cá:

Tổng số phương tiện đã kiểm tra: 16 chiếc, trong đó:

- Kiểm tra đăng ký mới:                                             02    chiếc.

- Kiểm tra hàng năm :                                                12     chiếc.

- Kiểm tra thay máy:                                              01     chiếc.

- Đổi giấy đăng ký:                                                01      chiếc.

                1.3.  Cấp và gia hạn Giấy phép khai thác thuỷ sản:           10         chiếc.

                1.4. Cấp và gia hạn Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh tàu cá:  05 tàu cá.

1.5. Kiểm định các thiết bị đòi hỏi nghiêm ngặt về an toàn ngành thủy sản: 00 hệ thống.

 

2. Công tác tuần tra, kiểm tra bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên sông, biển:

- Thực hiện 02 đợt tuần tra kiểm soát về công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn các huyện Cần Giờ và dọc theo các tuyến kênh Nhiêu Lộc - Tàu Hủ.

- Kết quả kiểm tra: Phát hiện 06 trường hợp không mang theo Giấy đăng ký đăng kiểm tàu cá. Chi cục đang tiến hành xử lý.

 

3. Công tác kiểm tra động vật ngoại lai:

- Trong tháng Chi cục kiểm tra động vật ngoại lai tại khu vực Quận 3, Quận 5.

 

II. Công tác nuôi trồng thủy sản.

 

1. Nuôi tôm nước lợ, mặn:

 Nghề nuôi tôm chủ yếu tập trung ở 04 xã phía Bắc huyện Cần Giờ (Bình Khánh, An Thới Đông, Tam Thôn Hiệp, Lý Nhơn) và 02 xã huyện Nhà Bè (Hiệp Phước và Nhơn Đức).

- Diện tích thả nuôi: 3.665,09 ha.

+ Tôm sú: 3.305,19 ha, trong đó: Nuôi thâm canh 5,30 ha; quảng canh cải tiến   3.299,89 ha.

+ Tôm thẻ: 359,90 ha.

- Số lượng giống thả: 216,61 triệu con.

+ Tôm sú giống: 15,32 triệu con.

+ Tôm thẻ giống: 201,29 triệu con.

- Diện tích thu hoạch:  3.736,26  ha.

+ Tôm sú:  3.265,38 ha.

 

+ Tôm thẻ: 470,88 ha.   

 

- Sản lượng thu hoạch: 2.389,47 tấn.

+ Tôm sú: 167,55 tấn.

+ Tôm thẻ: 2.221,92 tấn.

Trong tháng 11 lượng giống thả đạt 104.8% so với cùng kỳ năm 2012 (trong đó, lượng tôm sú thả nuôi tăng 0.13% và lượng tôm thẻ chân trắng thả nuôi tăng 5.26% so với cùng kỳ năm 2012), lượng giống tôm thẻ chân trắng thả nuôi chiếm tỷ lệ 91.47% tổng lượng giống thả nuôi.

 

2. Nuôi nhuyễn thể hai mảnh vỏ:

- Tập trung ven biển Cần Giờ, chủ yếu là nghêu, sò huyết và hàu.

 

3. Nuôi thủy sản thương phẩm nước ngọt:

- Trong tháng huyện Bình Chánh thả nuôi 2,28 triệu con cá giống trên diện tích 58 ha, tổng  sản lượng thu hoạch được 180 tấn trên diện tích 40 ha.

 

4. Tình hình bệnh tôm:

  Trong tháng, đã có 24.32 ha nuôi tôm bị bệnh (Cần Giờ : 21.62  ha ; Nhà Bè : 2.7 ha ) chiếm 6.66 % diện tích thả nuôi trong ao (Cần Giờ là 6.56 % và Nhà Bè là 7.58 %).

 

5. Công tác quan trắc cảnh báo môi trường:

- Triển khai thu 02 đợt mẫu nước xét nghiệm các chỉ tiêu kỹ thuật quan trắc cảnh báo môi trường nước nuôi trồng thủy sản tại 26 điểm thuộc các khu vự Thị trấn Cần Thạnh, xã Lý Nhơn, Bình Khánh, An Thới Đông, Tam Thôn Hiệp, Hiệp Phước, Nhơn Đức, Tân Nhựt và Phong Phú và thông báo kịp thời kết quả xét nghiệm môi trường nước bằng SMS định kỳ hàng tháng vào ngày 01 và 15 Âm lịch.

 

6. Kiểm tra, đánh mã số vùng nuôi:

- Tiếp tục theo dõi điều chỉnh, bổ sung cập nhật số liệu hộ nuôi để hoàn chỉnh  theo từng năm.

 

III. Công tác quản lý chất lượng thủy sản.

 

1. Kiểm tra và cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn thực phẩm hàng hóa tiêu thụ nội địa:  Baba thương phẩm: 0 kg.  

 

2. Công tác quản lý chất lượng thủy sản tại chợ đầu mối Bình Điền:

2.1. Kiểm tra và cấp giấy chứng nhận sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản: Khi khách hàng có yêu cầu.

2.2. Thực hiện kiểm tra ngoại quan, cảm quan sản phẩm thủy sản tươi ướp đá: 23.950 tấn (tháng 11/2012 là 9.800 tấn, đạt 244,4 % so với cùng kỳ). Kết quả đều đảm bảo độ tươi, không lẫn tạp chất.

- Luôn nhắc nhở các điểm kinh doanh không xử lý, phân loại sơ chế sản phẩm dưới nền điểm kinh doanh, bảo quản tốt sản phẩm, bày bán sản phẩm trên kệ cao để đảm bảo chất lượng sản phẩm thủy sản.

 

2.3. Kiểm tra nhanh, bằng giấy đổi màu (test nhanh): Phối hợp với công ty Quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền lấy 10 mẫu chả cá kiểm tra nhanh hàn the (tháng 11/2012 là 08 mẫu, đạt  125 % so với cùng kỳ) đều không phát hiện dư lượng.

2.4. Kiểm tra định lượng về dư lượng tại phòng kiểm nghiệm:

Trong tháng, Chi cục thực hiện lấy 39 mẫu thủy sản kiểm 39 chỉ tiêu về vi sinh vật gây bệnh, hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng, hiện có 28/39 mẫu có kết quả lần 1, trong đó có 22 mẫu không phát hiện, 6 mẫu phát hiện, 11 mẫu còn lại hiện chưa có kết quả. Trong đó:

- Lấy mẫu tại chợ Bình Điền: Lấy 20 mẫu kiểm tra định lượng theo kế hoạch chuỗi thí điểm của Cục QLCL NLS và TS trong đó: 02 mẫu mực; 02 mẫu cá thu; 02 mẫu cá đổng; 02 mẫu cá điêu hồng; 02 mẫu cá kèo; 02 mẫu lươn; 08 mẫu chả cá. Kết quả có 5 mẫu phát hiện dư lượng.

- Lấy mẫu tại cơ sở độc lập: Chi cục tiến hành lấy 04 mẫu tôm sứ động lạnh; 03 mẫu tôm sú sống; 01 mẫu nước mắn kiểm tra các chỉ tiêu, kết quả có 01 mẫu phát hiện dư lượng.

- Lấy mẫu tại vùng nuôi: Lấy 11 mẫu trong đó: 03 mẫu tôm sú và 08 mẫu tôm chân trắng kiểm soát dư lượng các chất độc hại tại vùng nuôi tập trung Nhà Bè, Cần Giờ, kết quả không phát hiện dư lượng.

3. Kiểm tra và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo ATTP thủy sản theo Thông tư 55/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 42 cơ sở       (tháng 11 /2012 là 43 cơ sở, đạt 97,7 % so với cùng kỳ).

3.1. Kiểm tra và chứng nhận đủ điều kiện ATTP tại chợ Bình Điền.

Chi cục tiếp tục tiến hành kiểm tra, đánh giá phân loại 31 điểm kinh doanh trong đó: 29 điểm xếp loại B và 02 điểm xếp loại C.

3.2. Kiểm tra và công nhận đủ điểu kiện ATTP các cơ sở khác.

- Tiến hành kiểm tra đánh giá và gia hạn Giấy chứng nhận đảm bảo đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho 05 tàu cá, xếp loại B.

- Đánh giá phân loại theo Thông tư 55/2011/TT-BNNPTNT có 06 cơ sở, trong đó: 03 cơ sở sản xuất sang chiết, đóng chai nước mắm xếp loại A, 03 cơ sở xếp loại B (01 cơ sở thu mua thủy sản tươi sống; 01 cơ sở đóng gói thủy sản đông lạnh; 01 cơ sở đóng gói bột rau câu được làm từ rong biển).

4. Kiểm tra, đánh giá phân loại điều kiện đảm bảo chất lượng cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản theo Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Kiểm tra đánh giá, phân loại 06 cơ sở sản xuất ( tháng 11/2012 là 12 cơ sở, đạt 50 % so với cùng kỳ), kinh doanh thức ăn thủy sản và chất xử lý cải tạo môi trường nước NTTS: trong đó có 03 cơ sở kinh doanh xếp loại A và 03 cơ sở sản xuất xếp loại B.

5. Kiểm tra, đánh giá phân loại điều kiện đảm bảo chất lượng vùng nuôi theo Thông tư 01/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Kiểm tra đánh giá, phân loại 105 cơ sở nuôi: trong đó có 37 cơ sở xếp loại A và 68 cơ sở nuôi xếp loại B.

6. Chuỗi thực phẩm an toàn:

 

6.1. Phối hợp với BCĐ Chuỗi an toàn thực phẩm thành phố triển khai tại 03 đơn vị: Công ty Thủy sản Cầu tre, Hệ thống siêu thị Coop Mart, Hệ thống Metro.

 

6.2. Tổ chức Hội nghị ký kết triển khai mô hình thí điểm theo chuỗi thực phẩm an toàn liên tỉnh. Các đơn vị tham dự gồm: Cơ quan Quản lý chất lượng NLS và TS Nam Bộ, Chi cục QLCL Nông làm sản và Thủy sản tỉnh Hậu Giang, Chi cục QLCL Nông làm sản và Thủy sản Bà Rịa - Vũng Tàu, Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền, Phòng QLCL Nông lâm sản và Thủy sản Sở NNPTNT TP.HCM và 10 cơ sở tham gia chuỗi (03 cơ sở cá ngừ, cá nục do Cty CP Hạnh Lài tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cung cấp, 04 cơ sở cá rô đồng do vựa Lý Hiệp Hậu Giang cung cấp và 03 cơ sở cá rô đồng do vựa Thành Tài Hậu Giang cung cấp).

 

IV. Công tác kiểm tra chất lượng hàng hóa chuyên ngành thủy sản nhập khẩu và kiểm dịch thủy sản xuất khẩu

1.  Số bộ chứng thư cấp: 578 bộ, trong đó :

- Xuất khẩu: 246 bộ;      - Nhập khẩu: 332 bộ.

2. Kiểm tra chất lượng hàng hóa chuyên ngành thủy sản nhập khẩu:

2.1. Kiểm tra chất lượng thức ăn thủy sản: 5.219.095 kg (tháng 11/2012 là 5.205.050 kg, đạt 100 % so với cùng kỳ) trong đó :

 

- Thức ăn viên: 266.000 kg;    - Thức ăn khác: 16.940 kg;    

 

- Nguyên liệu SX thức ăn: 4.500.029 kg.

- Chất bổ sung vào thức ăn: 318.814 kg.

- Thức ăn tôm giống: 117.312 kg.

 

2.2. Kiểm tra chất lượng sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản (nguyên liệu sản xuất thuốc; hóa chất, chất xử lý; chế phẩm sinh học, vi sinh vật): 3.436.398 kg ( tháng 11/2012 là 994.615 kg, đạt 345,7 % so với cùng kỳ) trong đó:  

 

- Hóa chất, khoáng chất xử lý môi trường:                       763.266    kg.

- Chế phẩm sinh học, vi sinh vật:                                                  2.465.132 kg.

 

- Nguyên liệu sản xuất sản phẩm xử lý:                               208.000  kg. 

 

3. Kiểm dịch thủy sản xuất khẩu:

3.1. Kiểm dịch động vật thủy sản và sản phẩm động vật thủy sản xuất khẩu: 33.759 kg ( tháng 10/2012 là 45.737 kg, đạt 73,8% so với cùng kỳ) trong đó:

 

- Động vật thủy sản: 13.243 kg. 

 

- Sản phẩm động vật thủy sản: 20.516 kg.

3.2. Cá cảnh xuất khẩu: 947.936 con.

4. Hàng xuất khẩu: Nguyên liệu SXTA, CBSTA: 0 kg.

 

V. Công tác phòng kiểm nghiệm.

1. Tại Trạm thủy sản An Nghĩa:

- Tiến hành phân tích được 52 mẫu nước đầu nguồn và 4 mẫu nước ao nuôi thu định kỳ ở 2 huyện Nhà Bè và Cần Giờ.

2. Tại phòng xét nghiệm Văn phòng Chi cục:

Kiểm nghiệm thức ăn, nguyên liệu sản xuất thức ăn bằng phương pháp vi sinh gồm: Salmonella: 56 mẫu, Aspergillus flavus: 28 mẫu, E.coli: 53 mẫu, Artemia: 00 mẫu. Kết quả đều không phát hiện.

 

VI. Thực hiện các chương trình.

1. Chương trình kiểm soát dư lượng chất độc hại tôm trên địa bàn huyện Cần Giờ, Nhà Bè - Cơ quan Nam Bộ.

Lấy 09 mẫu tôm trong đó có 01 mẫu tôm sú thương phẩm và 08 mẫu tôm chân trắng thương phẩm kiểm tra dư lượng.

2. Chương trình kiểm soát nhuyễn thể 2 mảnh vỏ tại huyện Cần Giờ:

Lấy 4 mẫu nghêu và 8 mẫu nước. Trong tháng, Chi cục chưa cấp Giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể nào.

3. Chương trình Nông thôn mới:

3.1. Các mô hình đã triển khai năm 2012 và đã kết thúc, một số  mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cho bà con và có khả năng nhân rộng ( Có báo cáo chi tiết).

3.2. Các mô hình triển khai năm 2013 (Có báo cáo chi tiết hàng tháng):

- Triển khai các mô hình nuôi thủy sản tại các xã nông thôn mới thuộc 03 huyện Cần Giờ, Củ Chi và Bình Chánh, trong đó có 12 mô hình nuôi cá cảnh đã thả giống vào tháng 7 và tháng 8 hiện cá đang phát triển tốt; 14 mô hình nuôi thủy sản thương phẩm gồm: 13 mô hình nuôi Lươn đã thả 1.820 kg giống hiện đang phát triển tốt; 01 mô hình cua đã thả 18.000 con giống vào giữa tháng 7 và chuẩn bị thu hoạch; 01 mô hình nuôi tôm theo VietGAP đã thả 400.000 con giống vào giữa tháng 10.

4. Điều tra sản lượng khai thác thủy sản địa bàn thành phố Hồ Chí Minh:

- Tiến hành nhập 1.635 phiếu điều tra sản lượng khai thác vào mạng.

5. Chương trình phát triển cá cảnh thành phố.

- Ký hợp đồng triển khai thực hiện mô hình thực hành quản lý tốt trong sản xuất cá cảnh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2013 với 04 cơ sở cá cảnh: Cơ sở Tân Xuyên, Công ty cổ phần Sinh vật cảnhThiên Đức, cơ sở Tropic Blue và cơ sở Nguyễn Văn Sang.

- Đến thời điểm báo cáo cả 04 cơ sở trên đã gần như hoàn thành việc sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới trong khu vực sản xuất cá cảnh theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa Chi cục và các cơ sở. Cán bộ Chi cục sẽ tiến hành lập biên bản nghiệm thu kỹ thuật và hiệu quả sản xuất mô hình đối với trại cá cảnh Nguyễn Văn Sang và trại cá Tân Xuyên. Kết quả  nghiệm thu 02 trại trên đều đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật theo tiêu chí " thực hành quản lý tốt trong sản xuất cá cảnh" (GMO cá cảnh) sau khi đưa vào hoạt động trong thời đầu. Trong tháng 11 và 12, Chi cục sẽ hoàn tất các thủ tục chuyển tiền hỗ trợ đợt 2 cho 4 cơ sở cá cảnh nói trên.

6. Chương trình thực hiện liên kết các tỉnh theo thoả thuận giữa các Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn:

- Tổ chức 02 Hội nghị trao đổi nghiệp vụ chuyên ngành với Chi cục QLCL Nông làm sản và Thủy sản Cà Mau và Chi cục Nuôi trồng thủy sản Cà Mau.

 

- Thực hiện Chuỗi thực phẩm an toàn” với các tỉnh: Hậu Giang và Bà Rịa Vũng tàu: 10 cơ sở tham gia ký với chợ Bình Điền.

 

7. Triển khai Ứng dụng, chuyển giao công nghệ sinh sản nhân tạo nghêu giống (phần năm 2013).

8. Triển khai Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ sinh sản nhân tạo cá dứa (phần năm 2013).

 

VII. Công tác thanh tra, kiểm tra hàng hóa chuyên ngành thủy sản.

1. Kiểm tra hàng hóa chuyên ngành thủy sản nhập khẩu: Kiểm tra có 02 lô hàng sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản không đạt chất lượng, trong đó:

 

- 01 lô sản phẩm: KH Zeolite, có khối lượng: 48.000 kg.         

 

- 01 lô hàng sản phẩm: Super Chlor Calcium Hypochlorite, có khối lượng: 21.760 kg.

Chi cục đã chuyển hồ sơ cho Hải quan thành phố Hồ Chí Minh xử lý.

2. Kiểm tra hàng hóa chuyên ngành lưu thông trên thị trường: chưa thực hiện đợt thanh kiểm tra nào.

3. Thanh kiểm tra các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực thủy sản: Kiểm tra 06 cơ sở kinh doanh, sản xuất thức ăn, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường và tiến hành lấy 04 mẫu (02 mẫu thức ăn bổ sung, 02 mẫu chất xử lý, cải tạo môi trường nuôi thủy sản). Kết quả kiểm tra như sau:

            - 04 cơ sở còn hoạt động.

             - 02 cơ sở không còn hoạt động.

             - Phát hiện 01 trường hợp buôn bán giã mạo nhãn hàng hóa sản phẩm và kinh doanh nhãn giả. Chi cục đã ra quyết định xử phạt với mức tiền phạt: 1.100.000 đồng.

            - 01 mẫu thức ăn bổ sung có kết quả phân tích đạt chất lượng.

            - 03 mẫu (01 mẫu thức ăn bổ sung, 02 mẫu xử lý, cải tạo môi trường nuôi thủy sản) chưa có kết quả phân tích.

4. Công tác thanh tra, kiểm tra VSATTP: Kiểm tra 20 cơ sở kinh doanh, sơ chế thủy sản. Kết quả phát hiện 01 cơ sở kinh doanh vi phạm về hành vi không thực hiện khám sức khỏe định kỳ. Chi cục đã ra Quyết định xử phạt với tổng số tiền phạt: 1.500.000 đồng.

 

VIII. Công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn ngành thủy sản.

-  Trực bão số 12 từ ngày 30/10-4/11/2013.

- Ngày 6/11/2013 Chi cục tham gia di dời 2.000 dân từ xã đảo Thạnh An vào thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ.

 

IX. Tổng hợp công tác tuyên truyền, tập huấn và xây dựng văn bản pháp luật.

1. Công tác tập huấn, hội thảo.

2. Phát hành tờ bướm, áp phích tuyên truyền.

 

 - Chi cục phối hợp với Công ty chợ đầu mối Nông sản thực phẩm Bình Điền triển khai tuyên truyền, phổ biến Nghị định 91/2012/NĐ-CP ngày 8/11/212 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính về ATTP trên hệ thống loa phát thanh nội bộ ở các nhà lồng chợ theo định kỳ 2 lần/tuần.

 

- Phát 500 tờ bướm với nội dung tuyền truyền tác hại của sinh vật ngoại lai xâm hại.

 

X. Công tác tổ chức, xây dựng đơn vị, cải cách hành chính, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, xây dựng Chính quyền, Đảng, Đoàn thể.

- Cử 02 cán bộ tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức Nhà nước ngạch chuyên viên.

- Làm công tác chuẩn bị kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

 

XI. Công tác tài chính.

Thu sự nghiệp (phí, lệ phí) tháng 11/2013: 210 triệu đồng.

XII. Công tác khác.

- Lãnh đạo Chi cục kiểm tra các mô hình nuôi thủy sản trong chương trình Nông thôn mới triển khai cuối năm 2012 và năm 2013, các mô hình được triển khai đúng theo theo đề cương, một số mô hình đạt kết quả tốt đặc biệt là mô hình nuôi cá cảnh, người dân tiếp tục phát triển sản xuất với quy mô lớn hơn.

- Tham dự Hội nghị triển khai thực hiện Điều 27 Thông tư 128/2013/TT-BTC của Bộ Tài Chính tại Cục Hải quan thành phố về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

- Báo cáo kết quả 03 năm thực hiện các chương trình giảm ô nghiễm môi trường nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2011-2015 trong lĩnh vực thủy sản.

 

 

B. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2013.

- Thực hiện công tác chuyên môn thường kỳ theo chức năng nhiệm vụ.

- Tiếp tục triển khai các hoạt động theo kế hoạch tại các xã xây dựng mô hình Nông thôn mới.

- Triển khai mô hình thực hành nuôi cá cảnh tốt theo chương trình phát triển cá cảnh thành phố.

 

- Tăng cường công tác thanh tra bảo vệ nguồn lợi thủy sản và thanh tra, kiểm tra các cơ sở hoạt động thủy sản.

 

- Kiểm tra, đánh giá và phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đảm bảo điều kiện VSATTP trên địa bàn thành phố theo Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT và Thông tư 55/2011/TT-BNNPTNT.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình kiểm soát về an toàn thực phẩm.

- Tiếp tục kiểm tra, giám sát vùng nuôi tôm tập trung.

- Tiếp tục tiển khai kế hoạch mô hình quản lý thực phẩm thủy sản theo " Chuỗi thực phẩm an toàn".

- Thường trực công tác PCLB và TKCN năm 2013.

- Làm công tác tổng kết các hoạt động năm 2013.

- Triển khai thục hiện một số công tác khác./.


Số lượt người xem: 2454    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm