SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
4
8
8
1
9
3
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 08 Tháng Tám 2013 8:20:00 SA

Thông tin tuần 31 từ ngày (28/7/2013 đến ngày 3/8/2013)

1. Công tác chỉ đạo điều hành tập trung:

Trong tuần qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tập trung chỉ đạo điều hành và thực hiện các mặt công tác:

- Chỉ đạo thu hoạch vụ Hè – Thu và sản xuất vụ Mùa theo tiến độ; phát triển các loại cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện sản xuất trên địa bàn thành phố.

- Tiếp tục phối hợp với các sở - ngành, quận - huyện khoanh vùng sản xuất nông nghiệp ổn định đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025.

- Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình, chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, chương trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình mục tiêu phát triển bò sữa, rau an toàn, hoa cây kiểng, cá sấu, nuôi thủy sản ... giai đoạn 2011  2015.

- Tập trung các giải pháp hỗ trợ nông dân đồng bộ từ hoạt động khuyến nông, hỗ trợ vay vốn, hướng dẫn kỹ thuật, xây dựng phương án chuyển đổi phù hợp với đặc điểm của địa phương; hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm gắn chặt với phát triển kinh tế hợp tác, đảm bảo nâng cao thu nhập cho người nông dân.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác tưới tiêu, phòng, chống úng hạn; ứng dụng công nghệ sinh học; tăng cường công tác quản lý, kiểm định giống; củng cố hệ thống quản lý kiểm tra chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, cây lâm nghiệp, vật tư nông nghiệp, thực hiện đồng bộ công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và dịch hại trên cây trồng; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

2. Tình hình sản xuất nông nghiệp:

 

2.1 Trồng trọt Vụ Mùa (tính đến ngày 30/7/2013):

 

-  Lúa:  Đã xuống giống 380,5  ha, xấp xỉ cùng kỳ năm 2012.

- Rau: Diện tích gieo trồng là 1.658,8 ha, xấp xỉ cùng kỳ năm 2012, trong đó có 710,3 ha trồng rau muống nước và 18,6 ha trồng rau muống hạt.

 

2.2. Chăn nuôi:

- Heo: Tổng đàn 352.125 con, tăng 2.5% so với cùng kỳ năm 2012.

- Trâu, bò: Tổng đàn 124.223 con, xấp xỉ cùng kỳ năm 2012; trong đó có 118.602 con bò (riêng bò sữa 95.570 con, tăng 7,4% cùng kỳ năm 2012).

- Dê, cừu: Tổng đàn 2.695 con, xấp xỉ cùng kỳ năm 2012; trong đó, có 1.935 con dê và 760 con cừu.

 

3. Các hoạt động chuyên ngành:

3.1. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi:

- Tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Ủy ban nhân dân thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi: dịch cúm gia cầm (H5N1), dịch heo tai xanh (PRRS), dịch lở mồm long móng (LMLM)...

- Chi cục Thú y trong tuần đã kiểm tra, phát hiện 43 điểm/21 chợ, khu vực kinh doanh gia cầm sống trái phép trên các tuyến đường trọng điểm tại 09 quận, huyện và phát hiện 63 điểm/28 chợ, khu vực kinh doanh sản phẩm gia cầm không đúng quy định tại 12 quận, huyện. Đồng thời, Chi cục xử lý kỹ thuật tại các cơ sở giết mổ và thị trường: hủy 3.708 kg phụ phẩm heo, 156 con gà chết xe tại các cơ sở giết mổ; luộc 21 con heo và hạ phẩm 29 con heo tại các cơ sở giết mổ; hủy 19.843 quả trứng gia cầm; xử lý 07 trường hợp kinh doanh sản phẩm động vật không đạt chuẩn vệ sinh, phát hiện 110 trường hợp kinh doanh sản phẩm gia cầm không đúng quy định.

- Hiện nay, nông dân xuống giống vụ Mùa 2013, Chi cục Bảo vệ thực vật đã tập trung theo dõi các hệ thống bẫy đèn để có biện pháp hướng dẫn nông dân gieo sạ né rầy, hướng dẫn nông dân xử lý hạt giống lúa trước khi gieo sạ; đồng thời khuyến cáo nông dân sau khi thu hoạch vệ sinh ruộng vườn sạch sẽ, thu gom tàn dư cây trồng đem đốt hoặc chôn sâu, tiêu diệt cỏ dại, cày đất phơi ải để diệt mầm bệnh và luân canh với cây trồng khác nhằm hạn chế sâu bệnh cho vụ tới.

 

3.2. Công tác kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm và kiểm tra vệ sinh thú y:

- Công tác kiểm soát tại 5 trạm kiểm dịch động vật: trong tuần thực hiện kiểm dịch 48 con trâu bò hơi, trâu bò tuột: 3.692 con, heo hơi: 53.668 con, heo bên: 20.603 con, gia cầm sống: 354.853 con, trứng gia cầm: 28.234.685 quả, sản phẩm chế biến: 96.075 kg, sản phẩm đông lạnh: 121.782 kg.

- Hoạt động kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y, sản phẩm động vật: trong tuần đã thực hiện kiểm soát giết mổ heo: 56.082 con, kiểm soát giết mổ trâu bò: 146 con, kiểm soát giết mổ gia cầm: 403.957 con; tiêu độc sát trùng: 337.304 m2, tiêu độc phương tiện vận chuyển: 9.535 chiếc.

- Kiểm tra sản phẩm đông lạnh nhập khẩu: trong tuần đã kiểm tra thịt trâu bò: 474.622 kg, thịt heo: 142.649 kg, thịt gia cầm: 1.224.531 kg, thịt dê cừu: 119.297 kg, phụ phẩm gia cầm: 16.552 kg, phụ phẩm heo 23.985 kg, phụ phẩm trâu bò: 2.550 kg.

 

3.3. Hoạt động diêm nghiệp:

Tổng số hộ tham gia sản xuất muối trên địa bàn huyện Cần Giờ là 672 hộ; Tổng diện tích sản xuất năm 2012 - 2013 là 1.516,8 ha (gồm 1.126,8 ha muối đất và 390 ha muối trải bạt); Sản lượng thu hoạch là 90.421 tấn (gồm muối đất 60.697 tấn và muối trải bạt 29.724 tấn); sản lượng tiêu thụ 76.500 tấn (gồm muối đất 50.300 tấn và muối trải bạt 26.200 tấn), sản lượng còn lại 13.921 tấn (gồm muối đất 10.397 tấn và muối trải bạt 3.524 tấn). Giá muối trắng 1.200 đồng/kg, muối vàng 1.000 đồng/kg, muối bạt 1.260 đồng/kg.

3.4. Hoạt động lâm nghiệp, kiểm lâm:

Trong tuần đã tổ chức 20 đợt tuần tra quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, trong đó phối hợp với chủ rừng 7 đợt, chốt đêm 7 đợt với 78 lượt người tham gia; kiểm tra các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất chế biến gỗ 49 lượt/49 cơ sở, kiểm tra 3.662,029 m3 gỗ các loại nhập xưởng, đóng búa kiểm lâm 369,183 m3 gỗ tròn. Xác nhận 74 lượt hồ sơ lâm sản gồm có: 4.063,5959 m3 gỗ các loại có nguồn gốc nhập khẩu và 149,3 m3 rừng tự nhiên trong nước. Kiểm tra 17 lượt cơ sở gây nuôi, 05 giấy phép vận chuyển đặc biệt, 02 giấy xác nhận xuất bán nội địa 200 con cá sấu, 10 con nhím, 50 kg rắn, 100 kg rùa, 100 kg và 360 trứng kỳ đà sống đi các tỉnh. Cấp 202 mã số thẻ cites, 04 giấy xác nhận nguồn gốc cho cơ sở làm thủ tục xuất khẩu 202 tấm da cá sấu thuộc và 350 tấm da trăn đen đi nước ngoài.

 

3.5. Hoạt động phát triển nông thôn:

- Tiếp tục theo dõi tình hình vay vốn theo Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 20/3/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố; từ ngày 31/3/2013 đến nay đã có 465 phương án, 948 hộ, tổng vốn đầu tư 421,5 tỷ đồng, tổng vốn vay có hỗ trợ lãi vay 255,2 tỷ đồng.

 

- Tiếp tục nâng chất 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia, tại 6 xã điểm trên địa bàn thành phố đến cuối tháng 6/2013. Cụ thể: 03 xã đạt 19/19 tiêu chí: xã Tân Thông Hội và xã Thái Mỹ (huyện Củ Chi), xã Lý Nhơn (huyện Cần Giờ); xã Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn) đạt 18/19 tiêu chí; 02 xã đạt 17/19 tiêu chí: xã Tân Nhựt (huyện Bình Chánh), xã Nhơn Đức (huyện Nhà Bè).

- Kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại 50 xã: Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới của 24/50; còn lại 26 xã đang hoàn thành đề án trình các Sở ngành chuyên môn góp ý.

 

   3.6. Hoạt động kiểm định giống cây trồng, vật nuôi:

- Bình tuyển, lập lý lịch giống bò sữa: trong tuần thực hiện 203 con. Khảo sát, đánh giá chất lượng đời sau các dòng tinh bò sữa: thực hiện 93 con, lũy kế từ đầu năm 2013 đến nay được 1.909 con. Theo dõi khả năng sinh sản, năng suất sữa bò nông hộ: thực hiện 114 con, lũy kế từ năm 2012 đến nay được 2.970 con. Đánh giá ngoại hình đàn bò sữa nuôi nông hộ theo 2 phương pháp Canada và Việt Nam: thực hiện 47 con, lũy kế từ đầu năm 2013 đã thực hiện 1.711 con.

        - Thử nghiệm và sưu tập giống tại cơ sở Nhị Xuân:   sưu tập 01 giống kiểng hoa và 01 giống kiểng lá, hiện nay đang tiến hành nhân các giống hoa sứ; sưu tập 01 giống ớt và 01 giống cà chua, tiến hành phục tráng các giống rau bản địa, đang trồng lọc dòng và bảo tồn 36 dòng/giống rau. Thử nghiệm các giống rau 500 m2 gồm 2 chủng loại giống: cải bó xôi (03 giống) và cần tây (02 giống); gieo 05 giống hoa Cát Tường nhập từ Nhật Bản, nhìn chung tỉ lệ nẩy mầm của các giống đều đạt 80%.

 

 

 

3.7. Hoạt động khuyến nông:

- Tổ chức 03 lớp tập huấn: Tập huấn kỹ thuật nuôi cá đĩa tại phường Hiệp Thành, Quận 12; kỹ thuật sản xuất rau theo qui trình VietGAP tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn; kỹ thuật nuôi cá ghép tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

- Tổ chức 01 chuyến tham quan: mô hình trồng hoa lan, cây kiểng tại quận Thủ Đức.

- Tổ chức 02 cuộc hội thảo: Hội thảo phát triển chăn nuôi heo bền vững tại quận Thủ Đức; giải pháp phát triển rau theo hướng hữu cơ tại huyện Hóc Môn.

- Triển khai 02 mô hình trình diễn: 01 mô hình nuôi cua thương phẩm từ con giống nhân tạo (1 ha/2 hộ) tại xã Hiệp Phước huyện Nhà Bè; 01 mô hình ghép và chăm sóc mai sau ghép (2000 cây/8 hộ) tại phường Thành Lộc, phường An Phú Đông, phường Thanh Xuân.

 

3.8. Hoạt động tư vấn và hỗ trợ nông nghiệp:

- Từ đầu năm 2013 đến nay đã chứng nhận VietGAP cho 17 tổ chức cá nhân với tổng diện tích 7,236 ha; tương đương 32,27 ha diện tích gieo trồng; sản lượng dự kiến 305 tấn/năm. Lũy tiến từ đầu chương trình đến nay, tổng số đơn vị sản xuất rau, quả trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã được chứng nhận VietGAP là 329 tổ chức cá nhân với tổng diện tích 145,6888 ha; tương đương 649,77ha diện tích gieo trồng; sản lượng dự kiến 15.637 tấn/năm.

- Tổ chức đưa nông dân 6 xã Bình Lợi, Tân Nhựt, Xuận Thới Thượng, Trung Lập hạ, An Nhơn Tây, Nhuận Đức khảo sát học tập mô hình nuôi heo bằng đệm lót sinh thái tại tỉnh Bình Dương với gần 180 người tham gia.

- Tổ chức 2 lớp tập huấn “Kỹ năng tiếp cận thị trường nông sản” cho nông dân 2 xã Hiệp Phước và Long Thới với gần 80 người tham dự./.


Số lượt người xem: 3929    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm