SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
9
7
7
5
8
8
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 02 Tháng Tư 2013 3:15:00 CH

Thông tin tuần 13 từ ngày (25/3/2013 đến ngày 31/3/2013)

1. Công tác chỉ đạo điều hành tập trung:

Trong tuần qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tập trung chỉ đạo điều hành và thực hiện các mặt công tác:

- Chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân theo tiến độ, kế hoạch chương trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao; phát triển các loại cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện sản xuất trên địa bàn thành phố.

- Tiếp tục phối hợp với các sở - ngành, quận - huyện tiếp tục khoanh vùng sản xuất nông nghiệp ổn định đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2025.

- Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình, chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, chương trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình mục tiêu phát triển bò sữa, rau an toàn, hoa cây kiểng, cá sấu, nuôi thủy sản ... giai đoạn 2011  2015.

- Tập trung các giải pháp hỗ trợ nông dân đồng bộ từ hoạt động khuyến nông, hỗ trợ vay vốn, hướng dẫn kỹ thuật, xây dựng phương án chuyển đổi phù hợp với đặc điểm của địa phương; hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm gắn chặt với phát triển kinh tế hợp tác, đảm bảo nâng cao thu nhập cho người nông dân.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác tưới tiêu, phòng, chống úng hạn; ứng dụng công nghệ sinh học; tăng cường công tác quản lý, kiểm định giống; củng cố hệ thống quản lý kiểm tra chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, cây lâm nghiệp, vật tư nông nghiệp, thực hiện đồng bộ công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và dịch hại trên cây trồng; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

2. Tình hình sản xuất nông nghiệp:

2.1. Trồng trọt (Vụ Đông Xuân 2012-2013):

-  Lúa: Đã xuống giống 5.360,5 ha, đạt 88% so với cùng kỳ năm 2012. Thu hoạch 1.892 ha.

- Rau: Diện tích gieo trồng là 5.963,3 ha, xấp xỉ cùng kỳ năm 2012. Trong đó có 2.650,4 ha rau muống nước và 169,9 ha rau muống hạt.

 

 

 

2.2. Chăn nuôi:

- Heo: Tổng đàn 366.684 con, xấp xỉ cùng kỳ năm 2012.

- Trâu, bò: Tổng đàn 119.692 con, xấp xỉ cùng kỳ năm 2012; trong đó có 113.926 con bò (riêng bò sữa 91.077 con, xấp xỉ cùng kỳ năm 2012).

- Dê, cừu: Tổng đàn 2.579 con, xấp xỉ cùng kỳ năm 2012; trong đó, có 1.857 con dê và 722 con cừu.

 

3. Các hoạt động chuyên ngành:

3.1. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi:

- Tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Ủy ban nhân dân thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi: dịch cúm gia cầm (H5N1), dịch heo tai xanh (PRRS), dịch lở mồm long móng (LMLM)...

- Chi cục Thú y đã kiểm tra, phát hiện 84 điểm/35 chợ, khu vực kinh doanh gia cầm sống trái phép trên các tuyến đường trọng điểm tại 11 quận, huyện và phát hiện 67 điểm/33 chợ, khu vực kinh doanh sản phẩm gia cầm không đúng quy định tại 13 quận, huyện. Đồng thời, Chi cục xử lý kỹ thuật tại các cơ sở giết mổ và thị trường: hủy 3.438 kg phụ phẩm heo, 137 con gà chết xe tại các cơ sở giết mổ; luộc 07 con heo và hạ phẩm 16 con heo tại các cơ sở giết mổ; hủy 12.322 quả trứng gia cầm; xử lý 01 trường hợp kinh doanh sản phẩm động vật không đạt chuẩn vệ sinh, phát hiện 103 trường hợp kinh doanh sản phẩm gia cầm không đúng quy định.

 

- Hiện nay, nông dân tiếp tục thu hoạch vụ Đông Xuân 2012-2013, Chi cục Bảo vệ thực vật đã hướng dẫn nông dân sau khi thu hoạch vệ sinh ruộng vườn sạch sẽ, thu gom tàn dư cây trồng đem đốt hoặc chôn sâu, tiêu diệt cỏ dại để diệt mầm bệnh và luân canh với cây trồng khác nhằm hạn chế sâu bệnh cho vụ tới.

 

3.2. Công tác kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm và kiểm tra vệ sinh thú y:

- Hoạt động kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y, sản phẩm động vật: Kiểm soát giết mổ heo: 49.388 con, kiểm soát giết mổ trâu bò: 96 con, kiểm soát giết mổ gia cầm: 391.349 con; tiêu độc sát trùng: 330.933 m2, tiêu độc phương tiện vận chuyển: 9.171 chiếc.

- Kiểm tra sản phẩm đông lạnh nhập khẩu: Thịt trâu bò: 415.044 kg, thịt heo: 146.552 kg, thịt gia cầm: 1.245.682 kg, thịt dê cừu: 12.480 kg, phụ phẩm gia cầm: 7.120 kg, phụ phẩm heo 25.472 kg, phụ phẩm trâu bò: 3.495 kg.

 

3.3. Hoạt động diêm nghiệp:

Tổng số hộ tham gia sản xuất muối trên địa bàn huyện Cần Giờ là 672 hộ. Tổng diện tích sản xuất niên vụ 2012-2013 là 1.516,8 ha (gồm 1.148,8 ha muối đất và 368 ha muối trải bạt); sản lượng thu hoạch là 34.365 tấn (gồm muối đất 23.150 tấn và muối trải bạt 11.215 tấn); sản lượng tiêu thụ 22.300 tấn (gồm muối đất 13.800 tấn và muối trải bạt 8.500), sản lượng còn lại 12.065 tấn (gồm muối đất 9.350 tấn và muối trải bạt 2.715 tấn).

3.4. Hoạt động lâm nghiệp, kiểm lâm:

Tổ chức 21 đợt tuần tra quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, trong đó phối hợp với chủ rừng 08 đợt, chốt đêm 02 đợt với 94 lượt người tham gia; kiểm tra các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất chế biến gỗ 52 lượt/40 cơ sở, kiểm tra 5.531,34 m3 gỗ các loại nhập xưởng, đóng búa kiểm lâm 4.371,07m3 gỗ tròn. Xác nhận 106 lượt hồ sơ lâm sản gồm có: 4.444,370 m3 gỗ các loại có nguồn gốc nhập khẩu và 304,071 m3 rừng tự nhiên trong nước. Kiểm tra 21cơ sở gây nuôi cấp: 05 giấy chứng nhận trại nuôi, 02 giấy phép vận chuyển đặc biệt, 05 giấy xác nhận thông thường để các cơ sở xuất bán nội địa 130 con cá sấu, 800 con le le, 80 con trĩ đỏ, 10 kg rắn, 10 kg kỳ đà đi các tỉnh.

 

3.5. Hoạt động tư vấn và hỗ trợ nông nghiệp:     

Từ đầu năm 2013 đến nay đã chứng nhận VietGAP cho 17 tổ chức, cá nhân với tổng diện tích 7,236 ha; tương đương 33,27 ha diện tích gieo trồng; sản lượng dự kiến 305 tấn/năm. Lũy tiến từ năm 2010 đến nay, đã chứng nhận cho 329 tổ chức cá nhân với tổng diện tích 145,6888 ha; tương đương 645,27 ha diện tích gieo trồng; sản lượng dự kiến 15.637 tấn/năm.

 

3.6. Hoạt động phát triển nông thôn:

- Tiếp tục theo dõi tình hình vay vốn theo Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố; từ đầu năm 2013 đến nay đã có 254 phương án, 832 hộ, tổng vốn đầu tư 359,3 tỷ đồng, tổng vốn vay có hỗ trợ lãi vay 206,8 tỷ đồng; lũy kế từ đầu chương trình đến nay có 1.498 phương án, 7.376 hộ, tổng vốn đầu tư 3.088 tỷ đồng, tổng vốn vay có hỗ trợ lãi vay 1.771 tỷ đồng. Trong đó, Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt 4 dự án vay vốn với tổng số vốn vay có hỗ trợ lãi vay là 47,3 tỷ đồng.

- Tiếp tục nâng chất 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia, tại 6 xã điểm trên địa bàn thành phố đến cuối tháng 2/2013. Cụ thể: 02 xã đạt 19/19 tiêu chí (xã Tân Thông Hội, xã Thái Mỹ - huyện Củ Chi), 02 xã đạt 18/19 tiêu chí (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn và xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ), 02 xã đạt 17/19 tiêu chí (xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh và xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè).

- Kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại 50 xã nhân rộng: đã trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt đề án 6 xã, gồm: xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn; xã Tân Phú Trung và An Nhơn Tây, huyện Củ Chi; xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh; xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè; xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ. Đối với 44 xã còn lại: 24 xã đã hoàn thành và lấy ý kiến thẩm định của các sở ngành để trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt; 20 xã đang tổng hợp hoàn thành đề án để lấy ý kiến thẩm định của các sở ngành.

 

3.7. Hoạt động quản lý và kiểm định giống cây trồng, vật nuôi:

      - Bình tuyển giống bò sữa: đã thực hiện 87 con; khảo sát, đánh giá chất lượng đời sau các dòng tinh bò sữa: đã thực hiện 63 con; theo dõi khả năng sinh sản, năng suất sữa bò nông hộ: thực hiện 104 con.

        - Thử nghiệm và sưu tập giống tại Cơ sở Nhị Xuân: Tiếp tục theo dõi kết quả thử nghiệm tính thích nghi các giống rau mới trên diện tích 2.000 m2 gồm 2 chủng loại: cải ăn ngồng và cần tây, Trung tâm tiếp tục trồng và theo dõi 500 m2 dưa lưới và 1000 m2 gồm cần tây và cải dún. Công tác sưu tập các giống hoa kiểng, cây ăn trái và rau: Đã sưu tập được 7 giống hoa giống hoa kiểng gồm 5 giống hoa Sứ và 2 giống kiểng lá. Đã tiến hành nhân các giống sưu tập với số lượng khoảng 500 cây; Sưu tập và trồng với diện tích khoảng 1 ha gồm 8 chủng loại; sưu tập mới 6 giống hoa kiểng, 6 giống rau. Bên cạnh đó, Trung tâm đang tiếp tục chăm sóc, nhân giống và chọn dòng các giống rau, hoa.

 

        3.8. Hoạt động khuyến nông:

 

- Tổ chức 07 lớp tập huấn: kỹ thuật nhân giống lúa tại xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi; kỹ thuật nuôi tôm theo quy trình GAP tại xã Bình Khánh, xã Tam Thôn Hiệp, xã An Thới Đông, xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ; kỹ thuật nhân giống lúa tại xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi; kỹ thuật châm sóc mai sau Tết tại Quận 12, quận Gò Vấp.

          - Tổ chức lượng giá 02 mô hình: 01 mô hình hệ thống tưới phun bán tưới động cho vườn lan (02 hộ/ 1000 m2); 01 mô hình nuôi cá Xiêm trong bể ciment (600 m 2/60 hộ) tại Quận 12 và quận Gò Vấp./.


Số lượt người xem: 3529    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm