SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
4
0
9
3
3
0
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 25 Tháng Bảy 2012 4:00:00 CH

Thông tin tuần 28 từ ngày (09/7/2012 đến ngày 15/7/2012)

1. Công tác chỉ đạo điều hành tập trung:

Trong tuần qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tập trung chỉ đạo điều hành và thực hiện các mặt công tác:

- Tiếp tục chỉ đạo sản xuất vụ Mùa và thu hoạch vụ Hè Thu theo tiến độ, kế hoạch chương trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao; phát triển các loại cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện sản xuất trên địa bàn thành phố.

- Tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng - vật nuôi, nhất là dịch cúm gia cầm (H5N1), dịch heo tai xanh (PRRS), dịch lở mồm long móng (LMLM) và công tác phòng chống triều cường…

- Tiếp tục triển khai hoàn thành và nâng chất 19 tiêu chí tại 06 xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2009 – 2012; triển khai các dự án tại 51 xã nhân rộng trong giai đoạn 2011 – 2015.

- Tiếp tục thực hiện chương trình, chính sách hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị và các chương trình trọng điểm của ngành trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 - 2015.

- Tiếp tục hoàn thành các dự án trọng điểm của ngành; các dự án công trình phòng, chống lụt, bão, triều cường và bờ bao kết hợp giao thông nông thôn, phòng chống sạt lở bờ sông, tiêu thoát nước.

2. Tình hình sản xuất nông nghiệp:

2.1. Trồng trọt:

2.1.1. Vụ Hè Thu năm 2012:

- Lúa: Đã xuống giống 5.423,7 ha, đạt 90,12% so với cùng kỳ năm 2011 (đã thu hoạch 348 ha).

 - Rau: Diện tích gieo trồng 3.979,3 ha, tăng 5,16% so với cùng kỳ năm 2011.

2.1.2. Vụ Mùa năm 2012:

- Lúa: Đã xuống giống 46 ha, đạt 17,93% so với cùng kỳ năm 2011

- Rau: Diện tích gieo trồng 792 ha, đạt 80,32% so với cùng kỳ năm 2011.  

2.2. Chăn nuôi:

- Heo: Tổng đàn 340.600 con, tăng 7,72% so với cùng kỳ năm 2011.

- Trâu, bò: Tổng đàn 115.857 con, tăng 3,46% so với cùng kỳ năm 2011; có 111.366 con bò (trong đó có 87.666 con bò sữa, tăng 8% so cùng kỳ năm 2011).

- Dê, cừu:  Tổng đàn: 2.504 con, đạt 57,97% so với cùng kỳ năm 2011; trong đó 1.779 con dê và 725 con cừu.

3. Các hoạt động chuyên ngành:

3.1. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi:

- Tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Ủy ban nhân dân thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi: dịch cúm gia cầm (H5N1), dịch heo tai xanh (PRRS), dịch lở mồm long móng (LMLM)...

- Chi cục Thú y đã phát hiện 96 điểm/38 chợ, khu vực kinh doanh gia cầm sống trái phép trên các tuyến đường trọng điểm tại 15 quận huyện và phát hiện 60 điểm/37 chợ, khu vực kinh doanh sản phẩm gia cầm không đúng quy định tại 14 quận huyện. Đồng thời Chi cục xử lý kỹ thuật tại các cơ sở giết mổ và thị trường: hủy 3.593 kg phụ phẩm, 142 con gà chết xe tại Cơ sở giết mổ An Nhơn; luộc 06 con heo và hạ phẩm 42 con heo tại các cơ sở giết mổ; hủy 21.172 quả trứng gia cầm và 590 quả trứng cút; xử lý 12 trường hợp kinh doanh sản phẩm không đạt chuẩn vệ sinh, phát hiện 130 trường hợp kinh doanh sản phẩm gia cầm không đúng quy định...

- Hiện nay nông dân đang xuống giống vụ Mùa, tiếp tục thu hoạch vụ Hè Thu 2012, Chi cục Bảo vệ thực vật đã khuyến cáo nông dân gieo sạ né rầy, sau khi thu hoạch vệ sinh ruộng vườn sạch sẽ, thu gom tàn dư cây trồng đem đốt hoặc chôn sâu, tiêu diệt cỏ dại, cày đất phơi ải để diệt mầm bệnh và luân canh với cây trồng khác nhằm hạn chế sâu bệnh cho vụ tới.

3.2. Công tác kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm và kiểm tra vệ sinh thú y:

- Hoạt động kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y, sản phẩm động vật: Kiểm soát giết mổ heo: 50.906 con, kiểm soát giết mổ trâu bò: 181 con, kiểm soát giết mổ gia cầm: 457.897 con; tiêu độc sát trùng: 168.128 m2, tiêu độc xe ô tô: 4.190 chiếc, tiêu độc xe hai bánh: 4.905 chiếc.

- Kiểm tra sản phẩm đông lạnh nhập khẩu: Thịt trâu bò: 187.572 kg, thịt heo: 41.727 kg, thịt gia cầm: 952.354 kg, thịt dê cừu: 8.255 kg, phụ phẩm gia cầm: 525 kg, phụ phẩm heo: 11.738 kg, phụ phẩm trâu bò: 4.920 kg.

3.3. Hoạt động diêm nghiệp:

Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ báo cáo định kỳ tình hình tiêu thụ muối trên địa bàn thành phố hằng tháng. Tính đến nay, số hộ tham gia sản xuất muối trên địa bàn huyện Cần Giờ là 673 hộ, tổng diện tích là 1.532,2 ha (gồm 1.430,2 ha muối đất và 102 ha muối trải bạt). Sản lượng thu hoạch 48.111 tấn (gồm muối đất 42.727 tấn và muối trải bạt 5.384 tấn muối trải bạt), sản lượng tiêu thụ 16.400 tấn (muối đất 13.900 tấn và muối trải bạt 2.500 tấn), sản lượng còn lại 31.711 tấn (muối đất 28.827 tấn và muối trải bạt 2.884 tấn). Giá muối mua tại ruộng: muối trắng 1.350đ/kg, muối vàng: 1.100đ/kg, muối bạt: 1.500đ/kg. Tổ chức 15 lớp đào tạo nghề sản xuất muối sạch theo phương pháp kết tinh muối trên nền ruộng trải bạt năm 2012 cho nông dân xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ.

3.4. Hoạt động lâm nghiệp, kiểm lâm:

Tổ chức 25 đợt tuần tra quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, trong đó phối hợp với chủ rừng 10 đợt, với 90 lượt người tham gia; kiểm tra các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất chế biến gỗ 58 lượt/58 cơ sở, cấp 15 sổ ghi nhập, xuất lâm sản; kiểm tra 9.093,117 m3 gỗ các loại nhập xưởng; kiểm tra, xác nhận đóng búa kiểm lâm 5.884,845 m3 gỗ tròn. Kiểm tra khai thác, tận thu cây rừng bị ngã, gãy đổ do lốc xoáy, bão và sạt lỡ tại 5 lô, 2 khoảnh, tiểu khu 3, sản phẩm gồm: củi Đước 63,58 ste; củi gốc, cành, ngọn 16,2 ste; tổng sản phẩm: 79,78 ste. Xác nhận nguồn gốc vận chuyển lâm sản: 28 ste củi Đước (từ khai thác, tận thu cây rừng bị ngã, gãy đổ do lốc xoáy, bão và sạt lỡ trong rừng phòng hộ). Xác nhận 88 hồ sơ lâm sản với khối lượng 2.311,936 m3 gỗ nguồn gốc nhập khẩu; 285,763 m3 gỗ rừng tự nhiên trong nước; 11,134 m3 từ gỗ vườn trồng. Kiểm kê gỗ tồn kho 11 cơ sở, ghi nhận có 536,699 m3 gỗ các loại còn tồn kho. Kiểm tra 26 cơ sở gây nuôi động vật hoang dã, cấp 01 sổ theo dõi ghi nhập - xuất lâm sản, 02 giấy phép vận chuyển đặc biệt, 08 giấy xác nhận thông thường để vận chuyển nội địa 2.000 con cá sấu sống, 50 kg kỳ đà vân, 10 con nhím,  178 con chim trĩ đỏ đi các tỉnh. Gắn 50 mã số thẻ cites  xuất khẩu 50 con cá sấu sống và 02 giấy xác nhận  làm thủ tục xuất khẩu 962 tấm da trăn. Phối hợp với Cơ quan Cites phía Nam kiểm tra cá sấu sinh sản đợt 01 năm 2012 của 04 trại nuôi cá sấu được cấp phép Cites (Cá sấu Hoa Cà, Suối Tiên, Tồn Phát, Forimex) ghi nhận kết quả như sau: tổng đàn của 04 trại có 140.610 con, trong đó cá bố 1.813 con, cá mẹ 4.930 con, cá đực hậu bị 1.508 con, cá cái 3.977 con; số ổ đẻ 2.270 ổ, số trứng 67.817 trứng, số trứng nở đợt một 23.245 con (trong đó: số cá bị chết 396 con, số đã bán 905 con);  số còn lại 22.124 cá con dưới 01 tuổi các trại để nuôi sinh trưởng. Phát hiện và lập biên bản 04 vụ vi phạm về vận chuyển địa sâm, khai thác rừng và cất giữ lâm sản trái phép và xử phạt 02 vụ, tịch thu 37 kg địa sâm.

3.5. Hoạt động tư vấn và hỗ trợ nông nghiệp:                     

- Từ đầu năm 2012 đến nay, đã chứng nhận cho 74 tổ chức cá nhân, với tổng diện tích 22,8932 ha, sản lượng dự kiến 3.098 tấn/năm; lũy kế từ đầu chương trình đến nay, tổng số đơn vị sản xuất rau, quả trên địa bàn thành phố đã được chứng nhận VietGAP là 182 tổ chức, cá nhân (bao gồm xã viên 05 hợp tác xã và tổ hợp tác: Hợp tác xã Nhuận Đức, Hợp tác xã Ngã 03 Giòng, Hợp tác xã Thỏ Việt, Hợp tác xã Phước An, Liên tổ Rau an toàn Tân Trung; 04 công ty và các nông hộ), với tổng diện tích 90,16 ha, sản lượng dự kiến 11.450 tấn/năm.

- Phối hợp thực hiện và phát sóng chương trình nông dân hội nhập, với chủ đề: Mô hình nuôi cá thịt đạt hiệu quả tại thành phố.

- Làm việc với các doanh nghiệp nông nghiệp có nhu cầu về đất đai và vốn, các doanh nghiệp kinh doanh cá cảnh và sản xuất nấm.

3.6. Hoạt động phát triển nông thôn:

- Tiếp tục theo dõi tình hình vay vốn theo Quyết định 36/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố; tính đến nay đã có 239 phương án, 1.360 hộ, tổng vốn đầu tư 777 tỷ đồng, tổng vốn vay trên 344 tỷ đồng; lũy kế từ đầu chương trình đến nay có 473 phương án, 2.644 hộ, tổng vốn đầu tư 1.459 tỷ đồng, tổng vốn vay có hỗ trợ lãi vay 750 tỷ đồng.

- Tổ chức tập huấn về kinh tế tập thể tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh (xã nhân rộng xây dựng nông thôn mới năm 2012).

- Tiếp tục triển khai điều tra cập nhật cơ sở dữ liệu về hợp tác xã, tổ hợp tác năm 2012 đến các huyện Củ Chi, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ, Hóc Môn, các quận 2, 8, 9, 12, Gò Vấp, Thủ Đức, Bình Thạnh.

- Tiếp tục phối hợp với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Thành Đoàn Thành phố triển khai kế hoạch tổ chức các hội thi cấp quận, huyện: Hội thi tìm hiểu về xây dựng nông thôn mới, Hội thi an toàn lao động trong sản xuất nông nghiệp và ngành nghề nông thôn.

- Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tại 6 xã thực hiện mô hình thí điểm nông thôn mới và 13 xã nhân rộng trong năm 2012.

- Tiếp tục triển khai hoàn thành một số tiêu chí, nâng chất các tiêu chí đã đạt tại 06 xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2009 – 2012 (cập nhật và báo cáo tiến độ thực hiện, khảo sát thu nhập người dân...). Phối hợp với các đơn vị liên quan, địa phương triển khai các hạng mục đề án tại 52 xã nhân rộng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 – 2015 (xây dựng đề án theo bộ tiêu chí đặc thù thành phố, khảo sát các hạng mục đầu tư xây dựng cơ bản...)

3.7. Hoạt động khuyến nông:

- Tổ chức hội thảo biện pháp phòng ngừa bệnh lỡ mồm long móng trên bò sữa tại quận 12, quận Gò Vấp.

- Tổ chức lượng giá 02 mô hình trình diễn nuôi heo sinh sản hướng nạc bảo đảm vệ sinh môi trường (44 con/22 hộ) tại phường Long Bình, phường Long Phước của quận 9; kết quả, nông hộ lợi nhuận trên 140 triệu đồng/năm/mô hình (22 con/11 hộ).

- Triển khai 10 mô hình trình diễn: mô hình nuôi cá trê lai bán thâm canh (10.000 m2/5 hộ) tại xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè; mô hình trồng lan cắt cành (500 m2/4 hộ ) tại xã Qui Đức, huyện Bình Chánh; 02 mô hình trồng lan cắt cành (900 m2/6 hộ) tại xã Tân Thạnh Đông, xã Tân Phú Trung của huyện Củ Chi; mô hình trồng lan cắt cành (500 m2/5 hộ) tại xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè; 03 mô hình trồng lan cắt cành (1.500 m2/12 hộ) tại phường Hiệp Bình Phước, phường Linh Trung, phường Tân Phú của quận Thủ Đức; 02 mô hình đầu tư thiết bị khai thác và bảo quản sữa (6 máy/6 hộ ) tại xã Tân Thạnh Tây, xã Tân phú Trung, xã Phước Thạnh của huyện Củ Chi.

- Tiếp tục phối hợp với Đài Tiếng nói nhân dân thành phố phát sóng trên sóng AM với chủ đề: kỹ thuật nuôi con duối, quản lý môi trường nước ao nuôi tôm cá (phần 3).

3.8. Hoạt động quản lý và kiểm định giống cây trồng, vật nuôi:

- Bình tuyển, lập lý lịch cho 56 con bò sữa, lũy kế từ đầu năm đến nay thực hiện đạt 2.092 con bò sữa, đạt 70% kế hoạch. Từ khi thực hiện Chương trình phát triển giống bò sữa giai đoạn từ năm 2005 đến nay đã bình tuyển gắn số tai và lập lý lịch cho 70.582 con và có hơn 80% tổng đàn bò đạt chuẩn đặc cấp theo tiêu chuẩn của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Khảo sát, đánh giá chất lượng đời sau các dòng tinh bò sữa 46 con, lũy kế từ đầu năm đến nay thực hiện đạt 1.480 con; theo dõi khã năng sinh sản, năng suất sữa bò nông hộ 47 con, lũy kế  từ đầu năm đến nay thực hiện đạt 2.944 con, đạt 73% kế hoạch năm.

- Giám định heo đực giống khai thác thụ tinh nhân tạo: tổ chức thực hiện 14 con, lũy kế đến nay đã thực hiện được 458 con tại xí nghiệp chăn nuôi heo Đồng Hiệp, Cấp I, Trại Bành Tỷ, Trại Thịnh Phát. Kết quả giám định sơ bộ cho thấy, đàn đực giống trại tư nhân có trên 96,3% đạt tỉ lệ đặc cấp và cấp I, quốc doanh có 100% đạt tỉ lệ đặc cấp.

- Dự án Trại trình diễn và thực nghiệm chăn nuôi bò sữa công nghệ cao Israel: triển khai thực hiện 13 gói thầu với diện tích khoảng 9,8 ha, trong đó diện tích phục vụ xây dựng chuồng trại là 3,8 ha và khu vực trồng cỏ phục vụ chăn nuôi là 6 ha (đạt khoảng 90% so với kế hoạch xây dựng tổng thể); hoàn tất gói thầu con giống, chuyển bò sữa về nuôi tại trại thực nghiệm với 120 con (hiện nay tổng đàn là 126 con, trong đó có 07 con đang khai thác sữa, 20 con tơ chửa, 93 tơ hậu bị, 06 con bê).

        - Tiếp tục thu thập bộ sưu tập và thử nghiệm giống tại Cơ sở Nhị xuân, huyện Hóc Môn: sưu tập và chăm sóc 3 giống hoa sứ, lũy kế từ năm 2010 đến nay đã sưu tập được 39 giống; thử nghiệm tính thích nghi của giống dưa lưới bao gồm 3 giống với diện tích là 500 m2, đã tiến hành thu hoạch kết quả thử nghiệm vụ 1 và chuẩn bị giá thể trồng dưa lưới vụ 2; lưu giữ và chọn tạo sưu tập giống dưa hấu với diện tích 200 m2 và xuống giống thêm diện tích 100 m2 với 2 giống (ớt, cà chua), lũy kế đến nay đã thực hiện 250 m2/mỗi giống; tổ chức gieo 3 giống cần tây với diện tích 1.000 m2, hiện đang chăm sóc và theo dõi tình hình sinh trưởng, phát triển.

        - Tiếp tục theo dõi tính thích nghi các giống cây trồng tại các xã nông thôn mới, đồng thời tổ chức hội thảo đánh giá tính thích nghi của giống dưa leo tại xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, qua đó đã chọn ra giống TN 789 và TN 404 của Công ty Trang Nông có mẫu trái đẹp, khã năng kháng bệnh cao. Từ đầu năm đến nay, tiến hành thu hoạch một số kết quả thử nghiệm và tổ chức hội thảo đánh giá tính thích nghi của giống dưa leo và bí xanh. Đồng thời chọn ra được 02 giống dưa leo 502 của Công ty Tân Nông và Vigo của Công ty Đại Địa cho năng suất cao từ 39 – 40 tấn/ha, có dạng quả đẹp, trái dài suôn thẳng, phù hợp với thị hiếu; 02 giống bí đao xanh VR 68 của Công ty Nhiệt Đới và TLP 5168 của Công ty Tân Lộc Phát có tỉ lệ kháng bệnh cao, cho năng suất 42 tấn/ha, có dạng quả xanh dài, phù hợp với thị hiếu. 

3.9. Hoạt động quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản:

- Kiểm dịch xuất khẩu: Động vật thủy sản 3.002 kg, sản phẩm động vật thủy sản 4.087,9 kg, cá cảnh 108.402 con, cá cờ 13.431,95 kg, tôm giống 200.000 con.

 
- Kiểm tra chất lượng hàng hóa chuyên ngành thủy sản: 93.356 kg thức ăn công nghiệp; 5.491.625 kg nguyên liệu đã qua chế biến dùng trong sản xuất thức ăn; 8.435 kg chất bổ sung vào thức ăn; 826.055 kg thuốc hóa chất, chế phẩm sinh học, nguyên liệu sản xuất thuốc và hóa chất dùng trong nuôi trồng thủy sản. Kiểm tra tàu cá hàng năm 03 chiếc và cấp mới.

 Số lượt người xem: 3741    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm