SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
9
6
4
3
3
3
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 07 Tháng Sáu 2012 9:45:00 SA

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở nông thôn năm 2012 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 20/01/2012 ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án thứ nhất của Thủ tướng Chính phủ về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở nông thôn năm 2012 trên địa bàn thành phố. Với mục tiêu đến hết năm 2012 phấn đấu đạt từ 90% trở lên người dân ở nông thôn được tuyên truyền, phổ biến pháp luật; 100% cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan, đơn vị có liên quan đến người dân ở nông thôn được phổ biến, hướng dẫn quy định pháp luật thuộc lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của mình.   

Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở ban ngành, hội đoàn liên quan và Ủy ban nhân dân 05 huyện ngoại thành: Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ xây dựng và tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn cho người dân ở nông thôn”, bao gồm các hoạt động: khảo sát, biên soạn tài liệu pháp luật về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật của ngành; tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật; theo dõi chỉ đạo điểm và nhân rộng mô hình; giám sát đánh giá kế hoạch; Sở Tư pháp chủ trì biên soạn các tài liệu về các quy định của pháp luật cho người dân ở nông thôn; tập huấn kiến thức pháp luật, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo yêu cầu của các huyện; phối hợp các huyện tổ chức thi tìm hiểu pháp luật và các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật khác cho người dân ở nông thôn…

Ủy ban nhân dân 05 huyện ngoại thành: Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ được giao chỉ đạo Phòng Kinh tế, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân và các cơ quan chuyên môn thuộc huyện tiến hành khảo sát làm căn cứ cho việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật; xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại địa phương; bố trí lực lượng cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; thực hiện lồng ghép nội dung của kế hoạch với các chương trình, kế hoạch có liên quan đang thực hiện tại địa phương; có chính sách khuyến khích, thu hút huy động các nguồn lực hỗ trợ và đóng góp cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Để thực hiện kế hoạch, ngày 25/5/2012, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 2726/QĐ-UBND về thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án thứ nhất của Thủ tướng Chính phủ về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở nông thôn năm 2012 trên địa bàn thành phố. Ban Chỉ đạo có 12 thành viên, do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Minh Trí làm Trưởng ban và Phó Giám đốc Sở Nông Nghiệp và PTNT Lê Hồng Hoanh làm Phó Trưởng ban Thường trực. Tổ Chuyên viên giúp việc có 12 thành viên, do Ông Nguyễn Hữu Hoài Phú, Chi cục Trưởng Chi cục Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và PTNT) làm Tổ trưởng.

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo là tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án thứ nhất của Thủ tướng Chính phủ về “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở nông thôn”, bao gồm các hoạt động: khảo sát, biên soạn tài liệu pháp luật; tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền phổ biến pháp luât, tổ chức tuyên truyền pháp luật; theo dõi chỉ đạo điểm và nhân rộng mô hình; giám sát đánh giá việc thực hiện kế hoạch; xây dựng chương trình công tác phục vụ cho việc quản lý, chỉ đạo thực hiện kế hoạch; tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố việc thực hiện kế hoạch theo định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu; xây dựng kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo theo quy định hiện hành.

Tổ Chuyên viên giúp việc có nhiệm vụ tham mưu đề xuất cho Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động: khảo sát, biên soạn tài liệu pháp luật, tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật; theo dõi tổ chức thực hiện, phối hợp xây dựng các báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch; chuẩn bị văn bản, nội dung, trao đổi thảo luận thống nhất trước khi họp Ban chỉ đạo.

 

Đ.KSố lượt người xem: 6563    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm