SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
3
9
6
8
5
0
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 17 Tháng Chín 2003 7:25:00 SA

Thông tin tuần Từ 08/9/2003 đến 14/9/2003

-

   

----ooOoo----

 

 

·         Tình hình thu hoạch lúa vụ hè thu năm 2003 :

Diện tích lúa vụ hè thu năm 2003 trên địa bàn thành phố đã gieo trồng là 10.234 ha. Đến nay đã thu hoạch gần xong, chỉ còn lại khoảng trên 100 ha rải rác ở một số quận, huyện. Năng suất thu hoạch bình quân ước đạt như sau : huyện Củ Chi 3,4 tấn/ ha, huyện Hốc Môn 3,0 tấn/ ha, huyện Bình Chánh 3,6 tấn/ ha, huyện Cần Giờ 1,5 tấn/ ha, quận 9  3,2 tấn/ ha, quận Thủ Đức 3,3 tấn/ ha, ...

 

·         Tình hình sản xuất vụ Mùa năm 2003 :

Tính đến nay, tiến độ gieo trồng một số loại cây trồng trong vụ Mùa năm 2003 trên địa bàn thành phố ghi nhận được như sau :

 

+ Diện tích mạ Mùa đã gieo : 1.244 ha.

+ Diện tích lúa Mùa đã sạ cấy : 20.386 ha / 35.725 ha, đạt 57,06% kế hoạch. Hiện nay, lúa Mùa sớm đang đẻ nhánh.

+ Diện tích rau vụ Mùa đã gieo trồng là 1.730 ha / 2.634 ha, đạt 65,67% kế hoạch. Rau đang phát triển và thu hoạch.

+ Đậu phộng vụ Mùa đã gieo trồng là 218 ha / 304 ha, đạt 71,71% kế hoạch.

+ Bắp vụ Mùa đã gieo trồng là 31 ha, đang phát triển bình thường.

 

* Tình hình sinh vật hại cây trồng :

Theo báo cáo của Chi cục Bảo vệ thực vật thành phố Hồ Chí Minh, tình hình sinh vật hại phát sinh trong khoảng thời gian từ ngày 01/9 đến ngày 10/9/ 2003 trên các loại cây trồng trên địa bàn thành phố có những điểm đáng lưu ý sau đây :

 

-           Trên lúa :

+ Trên lúa hè thu : Do diện tích lúa hè thu còn lại đang vào chắc, chín và sắp thu hoạch nên tình hình sinh vật hại trên lúa hè thu không có gì nổi bật.

 

+ Trên lúa Mùa :

* Rầy nâu tiếp tục phát sinh trên mạ mùa và lúa Mùa đẻ nhánh, diện tích nhiễm là 913 ha, trong đó có 18 ha nhiễm trung bình (1.000 – 2.000 con/ m2), 895 ha nhiễm nhẹ (500 – 1.000 con/ m2). Hiện nay, đa số rầy nâu đang ở giai đoạn tuổi 2, 3; cá biệt một vài nơi có rầy tuổi 4, 5.

 

* Chuột đang gây hại trên lúa mới sạ và lúa đang đẻ nhánh, diện tích nhiễm là 913 ha, trong đó có 15 ha nhiễm nặng (tỷ lệ hại 50 – 70%), 31 ha nhiễm trung bình (tỷ lệ hại 10 – 20%), tập trung tại khu vực các huyện Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ và quận 7.

 

* Các đối tượng sinh vật hại khác chỉ phát sinh ở mức độ nhẹ, trong đó, sâu cuốn lá 448 ha, bọ trĩ 197 ha, sâu đục thân 201 ha, sâu phao 74 ha, ốc bươu vàng 498 ha, bệnh đạo ôn 65 ha, bệnh đốm vằn 12 ha, cào cào 16 ha, ruồi đục lá 05 ha.

 

-           Trên rau : Nhìn chung, các đối tượng sinh vật hại trên rau chỉ phát sinh ở mức độ nhẹ. Số ốc bươu vàng bắt được trong 10 ngày qua ở quận Thủ Đức là 530 kg.

 

-          Trên các cây trồng khác :

+ Sâu đục thân mía : 32 ha.

+ Sâu bệnh các loại trên cây ăn trái : 89 ha.

 

·         Tình hình chăn nuôi – thú y :

-           Tình hình chăn nuôi trên địa bàn thành phố tiếp tục phát triển bình thường. Giá cả các loại sản phẩm chăn nuôi vẫn không có biến động lớn so với tuần lễ trước đây.

 

-         Tình hình dịch tễ đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố tương đối ổn định, không có xảy ra dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm của thành phố với quy mô lớn trong tuần lễ vừa qua.

 

-         Ngày 11/9/2003 vừa qua, Sở Nông nghiệp và PTNT và Chi cục Thú y thành phố đã tổ chức Hội nghị triển khai chương trình xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật.

 

-         Thanh tra Thú y thành phố tiếp tục thực hiện thanh tra diện rộng công tác thú y tại các chợ và cơ sở giết mổ trên địa bàn các quận 9, Tân Bình và huyện Củ Chi. Qua công tác kiểm tra đã góp ý các đơn vị chấn chỉnh một số vấn đề liên quan đến vệ sinh thú y, quy trình kiểm soát giết mổ và thực hiện công tác thu phí và lệ phí theo đúng quy định. Thanh tra Thú y cũng đã tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra việc thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ Bến Thành trong tuần lễ vừa qua.

 

-         Tại các đơn vị trực thuộc Chi cục Thú y TPHCM, số vụ xử phạt vi phạm hành chính trong công tác thú y trong tuần qua là 557 trường hợp, trong đó xử lý phạt cảnh cáo 01 trường hợp và xử lý phạt tiền 556 trường hợp. Tại chợ An Lạc, có 104 trường hợp kinh doanh thịt không có dấu kiểm soát giết mổ, 11 trường hợp sản phẩm động vật không có giấy chứng nhận kiểm dịch liên quan và 08 trường hợp không trình phúc kiểm. Tại vựa Tân Phú Trung - huyện Củ Chi : Gia súc nhập vựa không có giấy chứng nhận kiểm dịch liên quan là 42 trường hợp.

 

·         Công tác quản lý kiểm định giống :

-            Thực hiện kế hoạch bình tuyển bò sữa để xây dựng hệ thống quản lý nâng cao chất lượng giống của thành phố, trong tuần qua, Trung tâm Quản lý và Kiểm định giống cây trồng – vật nuôi thành phố đã thực hiện bình tuyển được 93 con bò sữa. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay đã thực hiện bình tuyển được 7.252 con bò sữa / 7.500 con theo kế hoạch, đạt 96,69%, và nâng tổng số bò sữa đã được bình tuyển từ đầu dự án đến nay là 23.302 con.

 

-         Tiếp tục thực hiện công tác gieo tinh bò sữa bằng các dòng tinh cao sản trong chương trình giống bò sữa quốc gia, trong tuần qua, Trung tâm Quản lý và Kiểm định giống cây trồng – vật nuôi thành phố đã thực hiện được 200 liều tinh. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay đã thực hiện được 7.791 liều tinh / 13.000 liều theo kế hoạch, đạt 59,93%, và.nâng tổng số liều tinh đã thực hiện được kể từ đầu dự án đến nay là 20.469 liều.

 

-         Về công tác khảo sát đánh giá chất lượng các dòng heo nạc tại các xí nghiệp chăn nuôi, tính từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã thực hiện được 2.819 con/ 3.000 theo kế hoạch, đạt 93,96%..

 

·         Tình hình thủy sản :

1.- Tình hình khai thác thủy sản :

+ Đánh bắt xa bờ : Theo báo cáo của Phòng Kinh tế huyện Cần Giờ, trong tuần qua, 15 cặp cào đôi của xã Cần Thạnh, huyện Cần Giờ đã vào bến. Thời gian bám biển khoảng 40 ngày, sản lượng bình quân 35 tấn/ cặp/ chuyến, doanh thu trung bình khoảng 180 triệu đồng/ cặp/ chuyến. Trừ chi phí hoạt động trung bình 140 triệu đồng/ cặp/ chuyến, các phương tiện đều có lời khoảng 40 triệu đồng/ cặp.

 

Các phương tiện cào xiêm của huyện Cần Giờ hoạt động được 04 ngày trong tuần qua, doanh thu.trung bình khoảng 1.100.000 đồng/ chuyến. Đa số các chủ phương tiện đều có lời.

 

+ Khai thác ven bờ : Các phương tiện nghề đáy các loại trên địa bàn huyện Cần Giờ hoạt động bình thường trong tuần qua, các phương tiện nhỏ có lời khoảng 200.000 đồng/ chuyến. Các phương tiện ghe lưới các loại trên địa bàn các xã Cần Thạnh, Long Hòa và Thạnh An cũng hoạt động bình thường, sản lượng bình quân nghề lưới cua, ghẹ là 03 kg/ ngày, lời khoảng 30.000 – 5.000 đồng/ ngày; sản lượng bình quân nghề lưới cá khoảng 70.000 – 100.000 đồng/ ngày.

 

2.- Tình hình nuôi trồng thủy sản :

- Trên địa bàn huyện Cần Giờ :

+ Nghêu : Trong tuần qua, tại các xã Cần Thạnh và Long Hòa thuộc huyện Cần Giờ, sản lượng nghêu thịt thu hoạch được là 50 tấn (trong đó, xã Cần Thạnh thu được 40 tấn, xã Long Hòa thu được 10 tấn). Giá bán nghêu thịt bình quân khoảng 2.000 đồng/ kg (cỡ 25 – 35 con/ kg).

 

Cũng trong tuần qua, tại xã Cần Thạnh, có 09 tổ thả giống được 27 tấn giống nghêu, nuôi trên diện tích là 90 ha.

 

+ Tôm sú : Theo báo cáo của Phòng Kinh tế huyện Cần Giờ về tình hình thu hoạch tôm sú nuôi vụ II/2003 trên địa bàn huyện, trong tuần qua có 167 hộ thu hoạch được 136,546 tấn tôm sú trên diện tích là 189,88 ha. Như vậy, tính đến nay đã có 976 hộ thu hoạch được 951,813 tấn tôm sú trên diện tích là 953,95 ha. Trong đó :

 

·         Mô hình nuôi công nghiệp : có 229 hộ thu hoạch được 554,52 tấn tôm sú trên diện tích là 227,01 ha.

 

·         Mô hình nuôi bán công nghiệp : có 195 hộ thu hoạch được 117,30 tấn tôm sú trên diện tích là 153,90 ha.

 

·         Mô hình nuôi ruộng : có 552 hộ thu hoạch được 279,981 tấn tôm sú trên diện tích là 573,03 ha.

 

Theo báo cáo của Trung tâm Giao dịch Thủy sản Cần Giờ, tại phiên giao dịch ngày 08/9/2003, giá mua tôm sú thịt cỡ 50 con/kg vẫn là 72.000 đồng/kg, ổn định như tuần trước. Tuy nhiên, giá thu mua ngoài dân có giảm nhẹ : giá từ 68.000 – 70.000 đồng/kg (cỡ 50 con/kg).

 

·         Công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai :

-         Trong tuần qua, Chi cục Quản lý nước và phòng chống lụt bão thành phố đã tổ chức kiểm tra tình hình sạt lở bờ sông và nuôi tôm tại huyện Nhà Bè.

 

-         Trong 02 ngày 05 và 06/9/2003, tại xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ đã tổ chức diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và di dời dân.

 

·         Hoạt động khuyến nông :

Trong tuần qua, Trung tâm nghiên cứu khoa học kỹ thuật và khuyến nông thành phố đã tổ chức thực hiện 01 chuyến tham quan (trong 03 ngày) các mô hình khuyến lâm tại Lâm Đồng và Đồng Nai cho nông dân các xã Nhị Bình, Đông Thạnh (huyện Hốc Môn) và quận 12; 03 cuộc tham quan các mô hình nuôi thỏ có hiệu quả, rau an toàn và trồng thâm canh cỏ cho chăn nuôi bò sữa; 19 lớp tập huấn kỹ thuật gồm các nội dung : nuôi bò sữa, thỏ, cá rô phi, tôm càng xanh, nhân giống cây ăn trái, lan cắt cành; 03 cuộc hội thảo với các nội dung : biện pháp trồng rau an toàn tăng hiệu quả kinh tế, nuôi heo nái sinh sản hướng nạc, nuôi tôm sú; 03 cuộc lượng giá các giống lúa hè thu.


Số lượt người xem: 2459    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm