SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
5
7
4
9
1
0
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 28 Tháng Sáu 2007 2:10:00 CH

Thông tin tuần từ 18/6/2007 đến 24/6/2007

Báo cáo tiến độ số 91/BC-SNN-VP ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh.

   

1/ Công tác chỉ đạo điều hành tập trung:

Trong tuần qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tập trung chỉ đạo điều hành và thực hiện các mặt công tác sau đây:

- Tiếp tục theo dõi công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm; phối hợp với chính quyền, đoàn thể tại các địa phương kiểm tra, giám sát tất cả gia cầm nhập vào thành phố, các hộ kinh doanh gia cầm để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

- Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh lở mồm long móng trên gia súc, dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá.

- Tiếp tục thực hiện khảo sát thông tin tình hình thị trường và chất lượng giống; tiếp tục tuyên truyền pháp luật bảo vệ phát triển rừng.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình, Chính sách hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và các chương trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2006 - 2010.

- Chỉ đạo công tác kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản, công trình phòng chống lụt bão trên địa bàn thành phố.

2/ Tình hình sản xuất nông nghiệp:

2.1/ Trồng trọt:

2.1.1/ Tiến độ sản xuất vụ Hè Thu:

- Lúa vụ Hè Thu: Trong tuần thực hiện 157 ha. Tổng diện tích lúa được gieo sạ đến nay là 7.253 ha, đạt 111,58% so với kế hoạch và đạt 101,17% so với cùng kỳ năm 2006.

- Rau vụ Hè Thu: Trong tuần thực hiện 177 ha. Tổng diện tích gieo trồng đến nay là 2.542 ha, đạt 103,12% so với cùng kỳ năm 2006.

2.1.2/ Tình hình sinh vật hại cây trồng:

- Trên lúa: Tổng diện tích lúa nhiễm rầy nâu ước khoảng 480,5 ha (mật số phổ biến thấp, từ 100 - 500 con/m2).

- Trên rau: So với cùng kỳ, diện tích rau nhiễm rầy xanh, thán thư, héo rũ, vàng lá tăng cao hơn. Tuy nhiên, do có sự phối hợp chặt chẽ với các quận, huyện trong việc triển khai thực hiện chương trình rau an toàn, kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn nông dân chủ động phòng trừ sâu bệnh trên rau, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng trừ sinh vật hại để rau đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, từ đó, nông dân đã chủ động phòng trừ sâu bệnh kịp thời nên không có diện tích rau bị thiệt hại nặng.

2.2/ Tình hình chăn nuôi – thú y:

2.2.1/ Tình hình dịch cúm gia cầm:

Trong tuần qua, Chi cục Thú y đã xử lý 238 trường hợp kinh doanh, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép với số lượng xử lý gồm 618 con gà sống, 1.128 con vịt sống, 9.064 quả trứng gia cầm, 301 con và 609 kg gia cầm tươi, 1.800 con chim phóng sinh.

Các văn bản liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành và thực hiện công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố ban hành trong tháng qua gồm có:

- Văn bản số 72/BC-SNN-NN ngày 05 tháng 6 năm 2007 về báo cáo kết quả kiểm tra công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm tại thành phố, đợt tháng 6 năm 2007.

- Văn bản số 694/SNN-NN ngày 05 tháng 6 năm 2007 gửi Ban chỉ đạo các quận, huyện về việc kiểm tra, xử lý vận chuyển, giết mổ, kinh doanh trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm.

- Văn bản số 718/SNN-NN ngày 09 tháng 6 năm 2007 về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố.

- Văn bản số 724/SNN-NN ngày 11 tháng 6 năm 2007 về triển khai các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm.

- Văn bản số 763/SNN-NN ngày 19 tháng 6 năm 2006 về tăng cường phối hợp công tác phòng chống dịch cúm gia cầm giữa tỉnh Long An và thành phố Hồ Chí Minh.

- Các báo cáo nhanh về kết quả kiểm tra và xử lý các điểm nóng vi phạm công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố.

2.2.2/ Tình hình dịch lở mồm long móng trên gia súc:

Tình hình dịch bệnh lở mồm long móng trên gia súc trên địa bàn thành phố trong tuần qua ổn định. Hiện nay, các quận, huyện đang khẩn trương hoàn tất thủ tục quyết toán công tác tiêm phòng đợt I/2007.

2.2.3/ Tình hình chăn nuôi gia súc:

Tình hình chăn nuôi gia súc trên địa bàn thành phố tính đến ngày 21 tháng 6 năm 2007 như sau:

: Tổng đàn 386.824 con, cụ thể như sau:

- Quốc doanh: 29.347 con (gồm: Xí nghiệp Gò Sao 6.533 con, Xí nghiệp Đồng Hiệp 9.921 con, Trại Tân Trung 5.625 con, Xí nghiệp Giống cấp I  3.427 con, Xí nghiệp Phước Long 3.841 con).

- Nuôi tại hộ dân: 357.477 con, với tổng số hộ chăn nuôi là 16.180 hộ.

b/ Trâu bò: Tổng đàn là 108.404 con, trong đó có 4.978 con trâu, 103.432 con bò, cụ thể như sau:

- Quốc doanh: 3.714 con bò (gồm: Trại Tân Thắng 121 con, Trại An Phú 3.510 con, Trại Công ty Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi 83 con).

- Nuôi tại hộ dân: 104.227 con, trong đó có 4.978 con trâu, 99.249 con bò.

- Xí nghiệp Delta: 463 con bò.

c/ Dê: Tổng đàn 8.109 con, trong đó:

- Quốc doanh: 2.305 con (Trại An Phú).

- Nuôi tại hộ dân: 5.804 con.

d/ Cừu: Tổng đàn 267 con.

3/ Các hoạt động chuyên ngành:

3.1/ Công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y:

-   Hoạt động giết mổ, kinh doanh sản phẩm gia súc, gia cầm trong tuần qua như sau:

   + Số lượng kiểm soát giết mổ heo: 54.181 con.

   + Số lượng kiểm soát giết mổ trâu bò: 243 con.

   + Số lượng kiểm soát giết mổ dê: 151 con.

   + Số lượng kiểm soát giết mổ gia cầm: 336.763 con.

   + Tiêu độc sát trùng: 108.921 m2

-   Trong tuần, Chi cục Thú y đã xử phạt vi phạm hành chính 151 trường hợp với tổng số tiền phạt là 31.930.000 đồng.

3.2/ Hoạt động kiểm lâm:

-    Tuyên truyền pháp luật bảo vệ phát triển và phòng cháy chữa cháy rừng cho 113 lượt người.

-    Tổ chức 14 lượt tuần tra bảo vệ rừng, kiểm tra 20 cơ sở sản xuất kinh doanh lâm sản và gây nuôi động vật hoang dã; số lượng gỗ nhập khẩu được kiểm tra là 2.033,24 m3.

-    Xử lý 04 trường hợp vi phạm về bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Thu nộp ngân sách 7.902.000 đồng.

 3.3/ Hoạt động quản lý và kiểm định giống cây trồng, vật nuôi:

- Bình tuyển bò sữa: Trong tuần thực hiện 161 con, lũy kế từ đầu năm đến nay đã thực hiện được 3.200 con, đạt 53,33% so với kế hoạch năm 2007.

- Gieo tinh bò sữa: Trong tuần thực hiện 150 liều, lũy kế từ đầu năm đến nay đã thực hiện được 6.225 liều, đạt 51,88% so với kế hoạch năm 2007.

- Khảo sát đời sau các dòng tinh bò sữa: Lũy kế từ đầu năm đến nay đã thực hiện được 522 con, đạt 52,20% so với kế hoạch năm 2007.

- Khảo sát khả năng sinh sản và chất lượng giống bò sữa nông hộ: Lũy kế từ đầu năm đến nay đã thực hiện được 1.660 con, đạt 166% so với kế hoạch năm 2007.

- Thử nghiệm tính thích nghi một số giống rau ăn lá, ăn quả, cỏ: Đến nay đã thực hiện được 1.900 m2, đạt 63,33% so với kế hoạch năm 2007.

- Khảo sát thông tin tình hình thị trường và chất lượng giống: Lũy kế từ đầu năm đến nay đã thực hiện được 222 phiếu, đạt 49,33% so với kế hoạch năm 2007.

3.4/ Hoạt động quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản:

- Kiểm dịch nhập khẩu: Động vật thủy sản 27.542,86 kg, sản phẩm động vật thủy sản 40.894,33 kg, cá cảnh 93.191 con.

- Kiểm dịch nhập khẩu: Cá mú giống 35.000 con, cá hồi ướp đá 1.297,74 con, tôm sú bố mẹ 239 con.

- Kiểm tra chất lượng hàng hóa chuyên ngành thủy sản: Thức ăn công nghiệp 1.638.347,5 kg, nguyên liệu đã qua chế biến dùng trong sản xuất thức ăn 3.295.067 kg, chất bổ sung vào thức ăn 18.055 kg, hóa chất dùng trong nuôi trồng thủy sản 1.127.935 kg.

3.5/ Hoạt động tư vấn và hỗ trợ nông nghiệp:

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo “Phát triển sản xuất và xuất khẩu trái cây Nam bộ” tại lễ hội trái cây Nam bộ được tổ chức tại Khu du lịch Suối Tiên.

- Phối hơp Hội Nông dân thành phố trong công tác chuẩn bị tổ chức Hội chợ thương mại nông nghiệp nông thôn và tôn vinh danh hiệu “Trâu vàng đất Việt” lần thứ II - năm 2007.

3.6/ Hoạt động khác:

- Báo cáo tiến độ của Ban triển khai dự án tăng cường thông tin khuyến nông và thị trường.

- Thông qua kế hoạch tuyên truyền Quy chế báo tin động đất, sóng thần trên địa bàn thành phố.

- Tổ chức hội thảo  phát triển trồng cây Măng tây trên địa bàn huyện Củ Chi.

4/ Tình hình giá cả thị trường nông sản:

4.1/ Ngành trồng trọt:

4.1.1/ Rau: Giá cả một số mặt hàng rau quả tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Tân Xuân, huyện Hóc Môn so với tuần trước như sau:

- Rau ăn lá: Bắp cải 2.400 đ/kg (giảm 100 đ/kg), cải thảo 3.800 đ/kg (tăng 200 đ/kg), xà lách búp 3.800 đ/kg (giảm 200 đ/kg).

- Rau củ quả: Su su 3.000 đ/kg (tăng 300 đ/kg), cà tím 2.600 đ/kg (giảm 1.000 đ/kg), dưa leo 4.500 đ/kg (giá không đổi), khoai lang 2.800 đ/kg (giảm 100 đ/kg), củ cải trắng 1.600 đ/kg (giảm 400 đ/kg), su hào 3.000 đ/kg (tăng 400 đ/kg), đậu cove 5.000 đ/kg (tăng 500 đ/kg), cà rốt 5.500 đ/kg (tăng 700 đ/kg), cà chua 4.800 đ/kg (giảm 700 đ/kg), khoai tây 10.000 đ/kg ( tăng 1.800 đ/kg), bí đao 3.400 đ/kg (giảm 1.100 đ/kg), khổ qua 3.000 đ/kg (giảm 500 đ/kg).

4.1.2/ Trái cây:

Giá một số loại trái cây trong tuần qua như sau: quýt đường 11.000 đ/kg (tăng 1.500 đ/kg), nho 12.000 đ/kg (giá không đổi), mãng cầu 8.500 đ/kg (giảm 1.500 đ/kg), bưởi 5 roi 8.000 đ/kg (tăng 500 đ/kg), thơm 2.000 đ/kg (giá không đổi), nhãn 8.000 đ/kg (tăng 2.000 đ/kg), thanh long 2.000 đ/kg (giảm 2.000 đ/kg), đu đủ 3.600 đ/kg (giảm 400 đ/kg), cam sành 8.000 đ/kg (giảm 500 đ/kg).

4.2/ Ngành chăn nuôi:

Giá cả một số mặt hàng tại chợ An Lạc, huyện Bình Chánh như sau:

- Lượng thịt heo về chợ bình quân 109 tấn/ngày (tăng 4 tấn/ngày so với tuần trước). Giá thịt heo hơi 23.500 đ/kg (tăng 500 đ/kg), thịt heo đùi 35.000 đ/kg (giá không đổi), thịt bò thăn 84.000 đ/kg (giá không đổi), thịt bò bắp 57.000 đ/kg (giá không đổi), cá lóc  29.000 đ/kg (giá không đổi).

- Trứng gà công nghiệp 1.400 đ/trứng (giá không đổi), trứng vịt 1.500 đ/trứng (giá không đổi).


Số lượt người xem: 2403    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm