SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
5
8
2
7
5
3
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 26 Tháng Bảy 2007 2:00:00 CH

Thông tin tuần từ 16/7/2007 đến 22/7/2007

Báo cáo số 112/BC-SNN-VP ngày 26 tháng 7 năm 2007 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh.

   

 

1/ Công tác chỉ đạo điều hành tập trung:

Trong tuần qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tập trung chỉ đạo điều hành và thực hiện các mặt công tác sau đây:

- Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa; công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm, dịch bệnh lở mồm long móng trên gia súc; đặc biệt chú ý công tác phòng ngừa bệnh PRRS (hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp trên heo).

- Tiếp tục thực hiện khảo sát thông tin tình hình thị trường và chất lượng giống; tiếp tục tuyên truyền pháp luật bảo vệ phát triển rừng.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình, Chính sách hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và các chương trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2006 - 2010.

- Chỉ đạo công tác kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản, công trình phòng chống lụt bão trên địa bàn thành phố.

2/ Tình hình sản xuất nông nghiệp:

2.1/ Trồng trọt:

2.1.1/ Tiến độ sản xuất vụ Hè Thu 2007:

- Lúa vụ Hè Thu: Tổng diện tích lúa được gieo sạ trong vụ là 7.348,5 ha, đạt 113,05% so với kế hoạch và đạt 102% so với cùng kỳ. Đến nay đã thu hoạch 978 ha.

- Rau vụ Hè Thu: Tổng diện tích gieo trồng đến nay là 3155,19 ha, đạt 109,83% so với cùng kỳ.

2.1.2/ Tiến độ sản xuất vụ Mùa 2007:

- Lúa vụ Mùa: Tổng diện tích mạ mùa đến nay là 88,07 ha, trong đó mạ trên 30 ngày tuổi là 7,5 ha. Tổng diện tích đã sạ, cấy đến nay đạt 222,5 ha, chủ yếu ở các huyện Củ Chi và Hóc Môn.

- Rau vụ Mùa: Tổng diện tích gieo trồng đến nay là 621,18 ha.

2.1.3/ Tình hình phòng, chống sinh vật hại cây trồng:

- Trên lúa: Tuần qua, Sở đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phòng, chống rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá gây hại trên lúa vụ Mùa năm 2007; kế hoạch tổ chức các đợt thông tin tuyên truyền vận động gieo, sạ “né rầy” lúa vụ Mùa 2007.

- Trên rau: Do có sự phối hợp chặt chẽ với các quận, huyện trong việc tuyên truyền, hướng dẫn nông dân chủ động phòng trừ sâu bệnh trên rau một cách kịp thời, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng nên không có diện tích rau bị thiệt hại nặng.

2.2/ Tình hình chăn nuôi – thú y:

2.2.1/ Tình hình dịch cúm gia cầm:

Trong tuần qua, Chi cục Thú y đã xử lý 171 trường hợp kinh doanh, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép với số lượng xử lý gồm 370 con gà sống, 473 con vịt sống, 60 con và 447 kg gia cầm tươi, 952 con chim phóng sinh.

2.2.2/ Tình hình dịch bệnh trên gia súc:

- Tình hình dịch bệnh lở mồm long móng trên gia súc trên địa bàn thành phố trong tuần qua tiếp tục ổn định.

- Tình hình triển khai công tác phòng chống dịch bệnh PRRS :

+ Ngày 19 tháng 7 năm 2007, Sở đã có Công văn số 936/SNN-NN đề nghị các quận, huyện tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh PRRS.

+ Ngày 25 tháng 7 năm 2007, Sở cũng đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Công văn số 4696/UBND-CNN chỉ đạo các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh PRRS trên địa bàn thành phố.

2.2.3/ Tình hình chăn nuôi gia súc:

Tình hình chăn nuôi gia súc trên địa bàn thành phố tính đến ngày 18 tháng 7 năm 2007 như sau:

: Tổng đàn 388.577 con, cụ thể như sau:

- Quốc doanh: 27.446 con (gồm: Xí nghiệp Gò Sao 4.795 con, Xí nghiệp Đồng Hiệp 9.921 con, Trại Tân Trung 5.625 con, Xí nghiệp Giống cấp I  3.264 con, Xí nghiệp Phước Long 3.841 con).

- Nuôi tại hộ dân: 361.131 con, với tổng số hộ chăn nuôi là 16.164 hộ.

b/ Trâu bò: Tổng đàn là 110.438 con, trong đó có 5.005 con trâu, 105.433 con bò, cụ thể như sau:

- Quốc doanh: 3.822 con bò (gồm: Trại Tân Thắng 121 con, Trại An Phú 3.618 con, Trại Công ty Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi 83 con).

- Nuôi tại hộ dân: 106.153 con, trong đó có 5.005 con trâu, 101.148 con bò.

- Xí nghiệp Delta: 463 con bò.

c/ Dê: Tổng đàn 8.250 con, trong đó:

- Quốc doanh: 2.351 con (Trại An Phú).

- Nuôi tại hộ dân: 5.899 con.

d/ Cừu: Tổng đàn 470 con.

3/ Các hoạt động chuyên ngành:

3.1/ Công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y:

-   Hoạt động giết mổ, kinh doanh sản phẩm gia súc, gia cầm trong tuần qua như sau:

   + Số lượng kiểm soát giết mổ heo: 54.480 con.

   + Số lượng kiểm soát giết mổ trâu bò: 210 con.

   + Số lượng kiểm soát giết mổ dê: 142 con.

   + Số lượng kiểm soát giết mổ gia cầm: 340.009 con.

   + Tiêu độc sát trùng: 137.457 m2

-   Trong tuần, Chi cục Thú y đã xử phạt vi phạm hành chính 195 trường hợp với tổng số tiền phạt là 57.880.000 đồng.

3.2/ Hoạt động lâm nghiệp:

-    Tuyên truyền pháp luật bảo vệ, phát triển và phòng cháy chữa cháy rừng cho 213 lượt người.

-    Tổ chức 17 lượt tuần tra bảo vệ rừng, kiểm tra 32 cơ sở sản xuất kinh doanh lâm sản và gây nuôi động vật hoang dã; số lượng gỗ nhập khẩu được kiểm tra là 1.017,964 m3.

-    Xử lý 02 trường hợp vi phạm về bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Thu nộp ngân sách 391.000 đồng.

- Công tác gieo ươm, cung cấp cây trồng phân tán: Tính đến nay đã nghiệm thu 160.532 cây đủ tiêu chuẩn xuất vườn, đạt 53,51% so với kế hoạch năm 2007.

 3.3/ Hoạt động quản lý và kiểm định giống cây trồng, vật nuôi:

- Bình tuyển bò sữa: Trong tuần thực hiện 432 con, lũy kế từ đầu năm đến nay đã thực hiện được 3.995 con, đạt 66,58% so với kế hoạch năm 2007.

- Gieo tinh bò sữa: Trong tuần thực hiện 70 liều, lũy kế từ đầu năm đến nay đã thực hiện được 6.535 liều, đạt 54,46% so với kế hoạch năm 2007.

- Khảo sát khả năng sinh sản và chất lượng giống bò sữa nông hộ: Lũy kế từ đầu năm đến nay đã thực hiện được 1.660 con, đạt 166% so với kế hoạch năm 2007.

- Thử nghiệm tính thích nghi một số giống rau ăn lá, ăn quả, cỏ: Đến nay đã thực hiện được 1.900 m2, đạt 63,33% so với kế hoạch năm 2007.

- Khảo sát thông tin tình hình thị trường và chất lượng giống: Trong tuần thực hiện 38 phiếu, lũy kế từ đầu năm đến nay đã thực hiện được 277 phiếu, đạt 61,55% so với kế hoạch năm 2007.

3.4/ Hoạt động quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản:

- Kiểm dịch nhập khẩu: Động vật thủy sản 24.257 kg, sản phẩm động vật thủy sản 23.430,48 kg, cá cảnh 81.090 con.

- Kiểm dịch nhập khẩu: Cá mú giống 67.000 con, cá tra giống 300.000 con, tôm sú bố mẹ 157 con., cá chình thương phẩm 35 con.

- Kiểm tra chất lượng hàng hóa chuyên ngành thủy sản: Thức ăn công nghiệp 998.158 kg, nguyên liệu đã qua chế biến dùng trong sản xuất thức ăn 5.299.729 kg, chất bổ sung vào thức ăn 10.900 kg, hóa chất dùng trong nuôi trồng thủy sản 572.318,2 kg.

3.5/ Hoạt động phát triển nông thôn:

- Hoàn chỉnh báo cáo tổng kết và nhân rộng mô hình phát triển nông thôn toàn diện quy mô cấp xã.

- Trình duyệt đề án thí điểm phát triển mô hình nông thôn mới tại ấp Chánh, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi.

- Báo cáo tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động Chương trình liên tịch phối hợp hành động bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững (với Sở Tài nguyên và Môi trường và Hội Nông dân thành phố).

- Phối hợp với Hội Nông dân thành phố tổ chức đưa nông dân đi học tập tại Côn Minh, Trung Quốc (về hoa và kinh tế hợp tác) từ ngày 15 đến 20/7/2007.

- Triển khai đến các quận huyện kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 và Chương trình hành động của Thành ủy về “Đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn thời kỳ 2001 - 2010”.

3.6/ Hoạt động tư vấn và hỗ trợ nông nghiệp:

- Tiếp và làm việc với Hiệp hội doanh nghiệp Thái Lan.

- Tổ chức lớp tập huấn chuyên đề “Kỹ thuật trồng và bảo quản rau an toàn, kiến thức kinh doanh cơ bản” tại huyện Bình Chánh theo chương trình hợp tác với Công ty Metro Cash & Carry Việt Nam.

4/ Tình hình giá cả thị trường nông sản:

4.1/ Ngành trồng trọt:

4.1.1/ Rau: Giá cả một số mặt hàng rau quả tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Tân Xuân, huyện Hóc Môn so với tuần trước như sau:

- Rau ăn lá: Bắp cải 3.000 đ/kg (tăng 400 đ/kg), cải thảo 3.800 đ/kg (tăng 200 đ/kg), xà lách búp 4.000 đ/kg (tăng 200 đ/kg).

- Rau củ quả: Su su 2.600 đ/kg (giá không đổi), cà tím 3.600 đ/kg (tăng 200 đ/kg), dưa leo 4.000 đ/kg (tăng 1.600 đ/kg), khoai lang 2.600 đ/kg (tăng 400 đ/kg), củ cải trắng 2.000 đ/kg (giảm 200 đ/kg), su hào 2.200 đ/kg (giảm 400 đ/kg), đậu cove 5.000 đ/kg (giảm 1.000 đ/kg), cà rốt 2.600 đ/kg (giảm 3.000 đ/kg), cà chua 5.000 đ/kg (giảm 1.000 đ/kg), khoai tây 12.000 đ/kg (tăng 2.000 đ/kg), bí đao 3.600 đ/kg (tăng 100 đ/kg), khổ qua 2.800 đ/kg (giá không đổi).

4.1.2/ Trái cây:

Giá một số loại trái cây trong tuần qua như sau: Quýt đường 9.000 đ/kg (tăng 500 đ/kg), nho 12.000 đ/kg (giá không đổi), mãng cầu 10.000 đ/kg (giá không đổi), bưởi 5 roi 7.000 đ/kg (giảm 1.000 đ/kg), thơm 2.500 đ/kg (tăng 500 đ/kg), nhãn 6.000 đ/kg (giá không đổi), thanh long 3.000 đ/kg (giá không đổi), đu đủ 3.000 đ/kg (giảm 600 đ/kg), cam sành 8.000 đ/kg (giảm 1.000 đ/kg).

4.2/ Ngành chăn nuôi:

Giá cả một số mặt hàng tại chợ An Lạc, huyện Bình Chánh như sau:

- Lượng thịt heo về chợ bình quân 110 tấn/ngày (tăng 2 tấn/ngày so với tuần trước). Giá thịt heo hơi 23.500 đ/kg (tăng 500 đ/kg), thịt heo đùi 36.000 đ/kg (tăng 2.000 đ/kg), thịt bò thăn 84.000 đ/kg (không đổi), thịt bò bắp 57.000 đ/kg (không đổi), cá lóc  32.000 đ/kg (không đổi).

- Trứng gà công nghiệp 1.400 đ/trứng (giá không đổi), trứng vịt 1.500 đ/trứng (không đổi).


Số lượt người xem: 2137    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm