SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
1
1
4
5
2
4
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 02 Tháng Tám 2007 1:55:00 CH

Thông tin tuần từ 23/7/2007 đến 29/7/2007

Báo cáo số 120/BC-SNN-VP ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

   


1/ Công tác chỉ đạo điều hành tập trung:

Trong tuần qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tập trung chỉ đạo điều hành và thực hiện các mặt công tác sau đây:

- Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa; công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm, dịch bệnh lở mồm long móng trên gia súc; đặc biệt chú ý công tác phòng ngừa bệnh PRRS (hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp) và bệnh viêm não cầu (Streptococcus suis) trên heo.

- Tiếp tục thực hiện khảo sát thông tin tình hình thị trường và chất lượng giống; tiếp tục tuyên truyền pháp luật bảo vệ phát triển rừng.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình, Chính sách hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và các chương trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2006 - 2010.

- Chỉ đạo công tác kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản, công trình phòng chống lụt bão trên địa bàn thành phố.

2/ Tình hình sản xuất nông nghiệp:

2.1/ Trồng trọt:

2.1.1/ Tiến độ sản xuất vụ Hè Thu 2007:

- Lúa vụ Hè Thu: Tổng diện tích lúa được gieo sạ trong vụ là 7.348,5 ha, đạt 113,05% so với kế hoạch và đạt 102% so với cùng kỳ. Đến nay đã thu hoạch 1.367 ha.

- Rau vụ Hè Thu: Tổng diện tích gieo trồng đến nay là 3.177 ha, đạt 96,40% so với cùng kỳ.

2.1.2/ Tiến độ sản xuất vụ Mùa 2007:

- Lúa vụ Mùa: Tổng diện tích mạ mùa đã gieo là 289,9 ha; tổng diện tích lúa đã sạ, cấy đến nay là 496 ha.

So cùng kỳ năm trước, tiến độ gieo mạ chỉ bằng 53%; tiến độ sạ, cấy lúa mùa đạt 114%. Nguyên nhân chậm do nông dân gieo mạ muộn nhằm tránh đợt rầy tháng 7/2007.

- Rau vụ Mùa: Tổng diện tích gieo trồng đến nay là 689 ha.

2.1.3/ Tình hình phòng, chống sinh vật hại cây trồng:

- Trên lúa: Tuần qua, các quận, huyện tiếp tục thực hiện kế hoạch tổ chức các đợt thông tin tuyên truyền vận động gieo, sạ né rầy lúa vụ Mùa 2007 nhằm tránh đợt rầy di trú đợt cuối tháng 7 năm 2007.

- Trên rau: Do có sự phối hợp chặt chẽ với các quận, huyện trong việc tuyên truyền, hướng dẫn nông dân chủ động phòng trừ sâu bệnh trên rau một cách kịp thời, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng nên không có diện tích rau bị thiệt hại nặng.

2.2/ Tình hình chăn nuôi – thú y:

2.2.1/ Tình hình dịch cúm gia cầm:

Trong tuần qua, Chi cục Thú y đã xử lý 116 trường hợp kinh doanh, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép với số lượng xử lý gồm 450 con gà sống, 145 con vịt sống, 63 con và 328 kg gia cầm tươi, 11.709 quả trứng gia cầm, 825 con chim phóng sinh.

2.2.2/ Tình hình dịch bệnh trên gia súc:

- Tình hình dịch bệnh lở mồm long móng trên gia súc trên địa bàn thành phố trong tuần qua tiếp tục ổn định.

- Tình hình triển khai công tác phòng chống dịch bệnh PRRS và bệnh viêm não cầu (do vi khuẩn Streptococcus suis):

+ Ngày 19 tháng 7 năm 2007, Sở đã có Công văn số 936/SNN-NN đề nghị các quận, huyện tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh PRRS.

+ Ngày 25 tháng 7 năm 2007, Sở tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Công văn số 4696/UBND-CNN chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh PRRS trên địa bàn thành phố.

+ Ngày 25 tháng 7 năm 2007, Sở có Công văn số 959/SNN-NN về việc tăng cường kiểm soát Streptococus suis trên heo, chỉ đạo Chi cục Thú y chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh trong chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ.

2.2.3/ Tình hình chăn nuôi gia súc:

Tình hình chăn nuôi gia súc trên địa bàn thành phố tính đến ngày 25 tháng 7 năm 2007 như sau:

a/ Heo: Tổng đàn 383.798 con, cụ thể như sau:

- Quốc doanh: 27.023 con (gồm: Xí nghiệp Gò Sao 4.372 con, Xí nghiệp Đồng Hiệp 9.921 con, Trại Tân Trung 5.625 con, Xí nghiệp Giống cấp I  3.264 con, Xí nghiệp Phước Long 3.841 con).

- Nuôi tại hộ dân: 356.775 con, với tổng số hộ chăn nuôi là 16.026 hộ.

b/ Trâu bò: Tổng đàn là 110.448 con, trong đó có 5.005 con trâu, 105.443 con bò, cụ thể như sau:

- Quốc doanh: 3.825 con bò (gồm: Trại Tân Thắng 121 con, Trại An Phú 3.621 con, Trại Công ty Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi 83 con).

- Nuôi tại hộ dân: 106.160 con, trong đó có 5.005 con trâu, 101.155 con bò.

- Xí nghiệp Delta: 463 con bò.

c/ Dê: Tổng đàn 8.247 con, trong đó:

- Quốc doanh: 2.356 con (Trại An Phú).

- Nuôi tại hộ dân: 5.891 con.

d/ Cừu: Tổng đàn 470 con.

3/ Các hoạt động chuyên ngành:

3.1/ Công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y:

-   Hoạt động giết mổ, kinh doanh sản phẩm gia súc, gia cầm trong tuần qua như sau:

   + Số lượng kiểm soát giết mổ heo                            :  57.475 con.

   + Số lượng kiểm soát giết mổ trâu bò                       :  217 con.

   + Số lượng kiểm soát giết mổ dê                              :  148 con.

   + Số lượng kiểm soát giết mổ gia cầm                      :  352.967 con.

   + Tiêu độc sát trùng                                                 :  172.068 m2

-   Trong tuần, Chi cục Thú y đã xử phạt vi phạm hành chính 156 trường hợp với tổng số tiền phạt là 36.190.000 đồng.

3.2/ Hoạt động lâm nghiệp:

-    Tuyên truyền pháp luật bảo vệ, phát triển và phòng cháy chữa cháy rừng cho 113 lượt người.

-    Tổ chức 19 lượt tuần tra bảo vệ rừng, kiểm tra 21 cơ sở sản xuất kinh doanh lâm sản và gây nuôi động vật hoang dã; số lượng gỗ nhập khẩu được kiểm tra là 3153,77 m3.

-    Xử lý 05 trường hợp vi phạm về bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Thu nộp ngân sách 1.500.000 đồng.

- Công tác gieo ươm, cung cấp cây trồng phân tán: Tính đến nay đã nghiệm thu 240.000 cây đủ tiêu chuẩn xuất vườn, đạt 80% so với kế hoạch năm 2007.

 3.3/ Hoạt động quản lý và kiểm định giống cây trồng, vật nuôi:

- Bình tuyển bò sữa: Trong tuần thực hiện 43 con, lũy kế từ đầu năm đến nay đã thực hiện được 4.038 con, đạt 67,30% so với kế hoạch năm 2007.

- Gieo tinh bò sữa: Trong tuần thực hiện 80 liều, lũy kế từ đầu năm đến nay đã thực hiện được 6.615 liều, đạt 55,13% so với kế hoạch năm 2007.

- Khảo sát khả năng sinh sản và chất lượng giống bò sữa nông hộ: Lũy kế từ đầu năm đến nay đã thực hiện được 1.660 con, đạt 166% so với kế hoạch năm 2007.

- Thử nghiệm tính thích nghi một số giống rau ăn lá, ăn quả, cỏ: Trogn tuần thực hiện 1.000 phiếu, lũy kế từ đầu năm đến nay đã thực hiện được 2.900 m2, đạt 96,67% so với kế hoạch năm 2007.

- Khảo sát thông tin tình hình thị trường và chất lượng giống: Lũy kế từ đầu năm đến nay đã thực hiện được 277 phiếu, đạt 61,55% so với kế hoạch năm 2007.

3.4/ Hoạt động quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản:

- Kiểm dịch nhập khẩu: Động vật thủy sản 25.998,96 kg, sản phẩm động vật thủy sản 16.383,2 kg, cá cảnh 46.963 con.

- Kiểm dịch nhập khẩu: Cá mú giống 132.000 con, cá lăng giống 14.000 con, tôm sú bố mẹ 223 con, tôm thẻ chân trắng bố mẹ 223 con, tôm hùm giống 400 con.

- Kiểm tra chất lượng hàng hóa chuyên ngành thủy sản: Thức ăn công nghiệp 26.062 kg, nguyên liệu đã qua chế biến dùng trong sản xuất thức ăn 791.221 kg, chất bổ sung vào thức ăn 20.901 kg, hóa chất dùng trong nuôi trồng thủy sản 600.956,75 kg.

3.5/ Hoạt động phát triển nông thôn:

- Tư vấn, hỗ trợ thành lập Tổ hợp tác chăn nuôi thỏ tại xã Xuân Thới Sơn, Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Hà Mạnh tại huyện Bình Chánh.

- Tổ chức tập huấn chuyển giao Kỹ thuật thực hành Năng suất xanh tại xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi (từ ngày 24/7/2007 đến 28/7/2007).

- Tham quan một số mô hình vay vốn thuộc diện xóa đói giảm nghèo thực hiện chủ trương chuyển đổi cây trồng, vật nuôi ở huyện Nhà Bè.

3.6/ Hoạt động tư vấn và hỗ trợ nông nghiệp:

- Báo cáo bước 1 tiến độ thực hiện dự án Trung tâm Giao dịch và Triển lãm nông sản thành phố.

- Tổ chức lớp tập huấn chuyên đề “Kỹ thuật trồng và bảo quản rau an toàn, kiến thức kinh doanh cơ bản” tại huyện Bình Chánh theo chương trình hợp tác với Công ty Metro Cash & Carry Việt Nam.

- Làm việc với Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố (Saigon Co.op) về chương trình hợp tác tiêu thụ hàng nông sản của một số Hợp tác xã trên địa bàn thành phố.

- Làm việc với Hợp tác xã Nhuận Đức về xây dựng logo và nhãn hiệu hàng hóa rau an toàn.

4/ Tình hình giá cả thị trường nông sản:

4.1/ Ngành trồng trọt:

4.1.1/ Rau: Giá cả một số mặt hàng rau quả tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Tân Xuân, huyện Hóc Môn so với tuần trước như sau:

- Rau ăn lá: Bắp cải 3.600 đ/kg (tăng 600 đ/kg), cải thảo 3.600 đ/kg (giảm 200 đ/kg), xà lách búp 4.200 đ/kg (tăng 200 đ/kg).

- Rau củ quả: Su su 2.600 đ/kg (giá không đổi), cà tím 4.000 đ/kg (tăng 400 đ/kg), dưa leo 4.000 đ/kg (giá không đổi), khoai lang 3.000 đ/kg (tăng 400 đ/kg), củ cải trắng 2.000 đ/kg (giá không đổi), su hào 2.800 đ/kg (tăng 600 đ/kg), đậu cove 4.800 đ/kg (giảm 200 đ/kg), cà rốt 3.800 đ/kg (tăng 1.200 đ/kg), cà chua 4.200 đ/kg (giảm 800 đ/kg), khoai tây 9.000 đ/kg (giảm 3.000 đ/kg), bí đao 3.000 đ/kg (giảm 600 đ/kg), khổ qua 3.800 đ/kg (tăng 1.000 đ/kg).

4.1.2/ Trái cây:

Giá một số loại trái cây trong tuần qua như sau: Quýt đường 11.000 đ/kg (tăng 2.000 đ/kg), nho 12.000 đ/kg (giá không đổi), mãng cầu 9.000 đ/kg (giảm 1.000 đ/kg), bưởi 5 roi 6.000 đ/kg (giảm 1.000 đ/kg), thơm 2.800 đ/kg (tăng 300 đ/kg), nhãn 11.000 đ/kg (tăng 5.000 đ/kg), thanh long 3.600 đ/kg (tăng 600 đ/kg), đu đủ 4.000 đ/kg (tăng 1.000 đ/kg), cam sành 9.000 đ/kg (giảm 1.000 đ/kg).

4.2/ Ngành chăn nuôi:

Giá cả một số mặt hàng tại chợ An Lạc, huyện Bình Chánh như sau:

- Lượng thịt heo về chợ bình quân 108 tấn/ngày (giảmg 2 tấn/ngày so với tuần trước). Giá thịt heo hơi 22.500 đ/kg (giảm 1.000 đ/kg), thịt heo đùi 33.000 đ/kg (giảm 1.000 đ/kg), thịt bò thăn 84.000 đ/kg (không đổi), thịt bò bắp 57.000 đ/kg (không đổi), cá lóc  32.000 đ/kg (không đổi).

- Trứng gà công nghiệp 1.400 đ/trứng (giá không đổi), trứng vịt 1.500 đ/trứng (không đổi).


Số lượt người xem: 2451    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm