SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
6
6
1
7
5
1
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 29 Tháng Bảy 2008 11:35:00 SA

Thông tin tuần 30 năm 2008 (từ 21/7/2008 đến 27/7/2008)

-

  -

1. Công tác chỉ đạo điều hành tập trung:

Trong tuần qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tập trung chỉ đạo điều hành và thực hiện các mặt công tác sau đây:

- Chỉ đạo sản xuất vụ Mùa theo tiến độ, kế hoạch chương trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao, phát triển các loại cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện sản xuất tại thành phố.

- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm: dịch cúm gia cầm, dịch bệnh lở mồm long móng trên gia súc; công tác phòng chống dịch bệnh PRRS (hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp); công tác phòng chống dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá gây hại trên lúa Hè Thu và vụ Mùa.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình, Chính sách hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và các chương trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2006 - 2010.

- Chỉ đạo công tác kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản chuyên ngành, công trình phòng, chống lụt, bão trên địa bàn thành phố.

- Làm việc với Huyện ủy, Ủy ban nhân dân các huyện: Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè và Cần Giờ liên quan đến công tác nông nghiệp, nông thôn, nông dân (chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 7, khóa X về nông nghiệp, nông thôn, nông dân).

2. Tình hình sản xuất nông nghiệp:

2.1/ Trồng trọt:

 

- Lúa: Tổng diện tích sạ cấy từ đầu vụ đến nay là 7.549 ha, đạt 151% so với kế hoạch năm 2008 và đạt 102,7% so với cùng kỳ năm 2007; đã thu hoạch 1.785 ha.

- Rau: Tổng diện tích gieo trồng từ đầu vụ đến nay là 3.193 ha, đạt 101,7% so với cùng kỳ năm 2007.

- Cây đậu phộng: 149 ha , đạt 112,9% so với cùng kỳ năm 2007; đã thu hoạch xong.

- Cây bắp: 51 ha, đạt 188,9% so với cùng kỳ năm 2007; đã thu hoạch xong.

2.1.1/ Vụ Mùa:

- Lúa: Trong tuần thực hiện 691 ha, tổng diện tích gieo, cấy đến nay là 1.180 ha, tăng 137,9% so với cùng kỳ năm 2007.

- Rau: Trong tuần thực hiện 323 ha, tổng diện tích gieo trồng đến nay là 1.027 ha, đạt 149% so với cùng kỳ năm 2007.

- Cây bắp: 07 ha.

- Cây đậu phộng: 04 ha.

2.1.2/ Tình hình phòng, chống sinh vật hại cây trồng:

So với cùng kỳ năm 2007, rầy nâu di trú có xu hướng tăng cao trong mùa thu hoạch lúa vụ Hè Thu tại các tỉnh phía Nam. Ngày 25 tháng 7 năm 2008, Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa thành phố đã có văn bản số 161/SNN-NN gửi các quận, huyện có sản xuất lúa đề nghị tập trung, khẩn trương thực hiện các nội dung liên quan để chủ động trong triển khai các giải pháp phòng chống trong thời gian tới, cụ thể như sau:

- Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá cấp quận/huyện, phường/xã.

- Phối hợp với Trạm Bảo vệ thực vật quận/huyện, cộng tác viên bảo vệ thực vật tập trung kiểm tra đồng ruộng, khoanh vùng chỉ định và hướng dẫn phòng trị tại những nơi có rầy; thông tin, tuyên truyền đến người dân về các giống lúa được khuyến cáo gieo, cấy trong vụ Mùa, thời gian gieo mạ thích hợp theo hướng né các đợt rầy di trú từ các tỉnh phía Nam,…

Diễn biến tình hình rầy nâu gây hại trên lúa:

- Lúa Hè Thu: Diện tích nhiễm rầy nâu trên lúa Hè Thu còn lại trên đồng ruộng ước khoảng 909 ha, trong đó có 35 ha nhiễm nặng, đa số rầy trong tuổi 2 - 4, rải rác rầy trưởng thành.

- Lúa vụ Mùa: Rầy nâu đã xuất hiện trên lúa Mùa được gieo, cấy trong đợt tháng 7, diện tích nhiễm ước khoảng 75 ha, mật số rầy phổ biến thấp.

2.2/ Tình hình chăn nuôi - thú y:

2.2.1/ Công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm:

Trong tuần qua, các đoàn kiểm tra liên ngành thành phố đã xử lý 115 trường hợp kinh doanh, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép với số lượng xử lý gồm 339 con gà sống, 98 con vịt sống, 25 con và 672 kg gia cầm làm sẵn, 144 con chim, 8.700 quả trứng cút và 24.069 quả trứng gia cầm.

Tình hình dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố tiếp tục ổn định, chưa phát hiện trường hợp gia cầm nào bị nhiễm bệnh.

2.2.2/ Công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc:

Tiếp tục tập trung thực hiện các biện pháp nhằm ổn định chăn nuôi trên địa bàn thành phố, cụ thể như sau:

- Giám sát  tình hình chăn nuôi tại các hộ chăn nuôi, tập trung giám sát chặt chẽ các hộ chăn nuôi nhập cư, vùng chăn nuôi trọng điểm.

- Tăng cường công tác tiêm phòng gia súc.

- Tập trung thực hiện các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm.

- Tuyên truyền cuộc vận động “3 không, 3 có” trong chăn nuôi: không thả rong, không sử dụng chất cấm và không giấu dịch; có chuồng nuôi, có tiêm phòng và có phương án giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi.

- Dự kiến tình huống, phương án nhằm chủ động triển khai thực hiện khi xảy ra dịch trên địa bàn thành phố.

Tình hình dịch bệnh lở mồm long móng và dịch bệnh PRRS trên heo tại địa bàn thành phố trong tuần qua tiếp tục ổn định; không phát hiện trường hợp gia súc nào bị bệnh tại các hộ chăn nuôi và cơ sở giết mổ gia súc.

2.2.3/ Tình hình chăn nuôi gia cầm:

Tình hình chăn nuôi gia cầm trên địa bàn thành phố tính đến ngày 23/7/2008 như sau: 40.000 con gà (hộ Bà Nguyễn Thị Lạc - huyện Hóc Môn); 24 con đà điểu được nuôi tại huyện Củ Chi và quận 9.

2.2.5/ Tình hình chăn nuôi gia súc:

Tình hình chăn nuôi gia súc trên địa bàn thành phố tính đến ngày 23/7/2008 như sau:

: Tổng đàn 292.431 con, đạt 77% kế hoạch năm 2008 và đạt 76,2% so với cùng kỳ năm 2007. Số hộ chăn nuôi là 11.084 hộ và 04 Trại quốc doanh (gồm: Xí nghiệp Đồng Hiệp, Trại Tân Trung, Xí nghiệp Giống cấp I, Xí nghiệp Phước Long).

b/ Trâu bò: Tổng đàn 113.098 con, đạt 98,6% kế hoạch năm 2008 và đạt 102,4% so với cùng kỳ năm 2007; gồm 4.803 con trâu và 108.295 con bò (trong đó có 66.519 con bò sữa, đạt 110,9% so với cùng kỳ năm 2007). Số hộ chăn nuôi là 19.847 hộ, 01 đơn vị quốc doanh (Công ty Bò sữa) và Xí nghiệp Delta.

2.2.6/ Tình hình giết mổ gia cầm:

- Tại 03 cơ sở giết mổ gia cầm: Huỳnh Gia Huynh Đệ (huyện Bình Chánh), Phú An Sinh (quận 12) và An Nhơn (quận Gò Vấp), bình quân giết mổ 38.819 con gia cầm/ngày, giảm 2.793 con/ngày (6,71%) so với bình quân tuần trước.

- Số gia cầm đã được giết mổ từ các tỉnh nhập về thành phố bình quân 17.377 con/ngày, giảm 523 con/ngày (2,92%) so với bình quân tuần trước.

- Số sản phẩm gia cầm đông lạnh nhập về thành phố bình quân 102.397 kg/ngày, giảm 8.259 kg/ngày (7,46%) so với bình quân tuần trước.

3. Các hoạt động chuyên ngành:

3.1/ Công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y:

- Hoạt động giết mổ, kinh doanh sản phẩm gia súc, gia cầm trong tuần qua như sau:

+ Kiểm soát giết mổ heo: 44.743 con, giảm 1.227 con so với tuần trước.

+ Kiểm soát giết mổ trâu bò: 293 con, giảm 29 con so với tuần trước.

+ Kiểm soát giết mổ dê: 140 con, giảm 30 con so với tuần trước.

+ Kiểm soát giết mổ gia cầm: 271.730 con, giảm 19.549 con so với tuần trước.

+ Tiêu độc sát trùng: 304.298 m2, tăng 79.092 m2 so với tuần trước.

- Trong tuần, Chi cục Thú y đã xử phạt vi phạm hành chính 119 trường hợp, giảm 41 trường hợp so với tuần trước, với tổng số tiền phạt là 38.905.000 đồng.

3.2/ Hoạt động lâm nghiệp:

- Tuyên truyền pháp luật bảo vệ, phát triển và phòng cháy, chữa cháy rừng cho 128 lượt người.

- Tổ chức 18 lượt tuần tra bảo vệ rừng, trong đó có 03 lượt phối hợp với chủ rừng; kiểm tra 28 cơ sở sản xuất kinh doanh lâm sản, số lượng gỗ nhập khẩu được kiểm tra là 3.288,714 m3 gỗ các loại.

- Xử lý 02 trường hợp vi phạm về bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, mua bán và vận chuyển động vật hoang dã trái phép, thu nộp ngân sách 527.500 đồng.

- Cấp 02 giấy xác nhận cho Công ty cá sấu Hoa Cà xuất khẩu 50 kg vi cá sấu, 100 kg thịt cá sấu sang Hàn Quốc và 01 giấy xác nhận cho doanh nghiệp Đặng Hiếu làm thủ tục xuất khẩu 46.758 con bò sát.

- Gắn 1.300 thẻ Cites cho Công ty cá sấu Hoa Cà xuất khẩu 300 tấm da muối và Công ty Tồn Phát xuất khẩu 1.000 tấm da muối sang Nhật.

- Cấp 01 giấy phép vận chuyển đặc biệt cho Công ty cá sấu Hoa Cà vận chuyển 70 con cá sấu nước ngọt đi tỉnh Bến Tre; 01 giấy phép vận chuyển đặc biệt cho Công ty Du lịch văn hóa Suối Tiên vận chuyển 100 con cá sấu nước ngọt đi tỉnh Đồng Tháp; 01 giấy phép vận chuyển đặc biệt cho Trại trăn Hiền vận chuyển 100 con rùa vàng, 100 con rùa đất lớn, 50 con rắn ráo trâu đi tỉnh Quảng Ninh và 01 giấy xác nhận vận chuyển 1.500 con Ba ba đi thành phố Hà Nội.

- Tổ chức kiểm tra gây nuôi động vật hoang dã xác nhận hộ Bà Trần Thị Rạ (huyện Cần Giờ) xuất bán 08 con heo rừng lai đi tỉnh Bình Dương.

- Công tác gieo ươm, cung cấp cây trồng phân tán: Tổng số cây giống sản xuất trên địa bàn thành phố tính đến nay là 5.589.340 cây. Riêng Chi cục Lâm nghiệp đã sản xuất được 240.000 cây giống phục vụ nhu cầu trồng cây phân tán của các đơn vị trên địa bàn thành phố và đủ tiêu chuẩn xuất vườn, trong đó đã cung cấp 200.682 cây cho các đơn vị trồng cây phân tán.

3.3/ Hoạt động phát triển nông thôn:

Tiến độ thực hiện chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp thành phố (Chương trình 105): Trong tuần, có thêm 01 hộ lập phương án vay vốn và đã được duyệt. Lũy kế từ khi thực hiện Chương trình (ngày có hiệu lực 27/7/2006, đề án đầu tiên của huyện Cần Giờ ngày 30/8/2006) đến nay, số hộ đã lập phương án vay vốn và đã được duyệt là 8.804 hộ với tổng vốn đầu tư là 1.047.766,5 triệu đồng, trong đó tổng vốn vay được hỗ trợ lãi suất là 623.491,9 triệu đồng.

3.4/ Hoạt động quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản:

- Kiểm dịch xuất khẩu: Động vật thủy sản 6.736,9 kg, sản phẩm động vật thủy sản 4.867,7 kg, cá cảnh 60.597 con.

- Kiểm dịch nhập khẩu: Cá Mú giống 44.300 con, tôm thẻ chân trắng giống 200.000 con, tôm thẻ chân trắng bố mẹ 1.760 con.

- Kiểm tra chất lượng hàng hóa chuyên ngành thủy sản: 50.644 kg thức ăn công nghiệp, 2.816.400 kg nguyên liệu đã qua chế biến dùng trong sản xuất thức ăn, 9.416 kg chất bổ sung vào thức ăn, 377.360 kg hóa chất, chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thủy sản.

3.5/ Hoạt động Quản lý và Kiểm định giống cây trồng, vật nuôi:

- Công tác khảo sát, đánh giá chất lượng đời sau các dòng tinh bò sữa: trong tuần thực hiện 84 lượt con, lũy kế từ đầu năm đến nay thực hiện 2.350 lượt con, đạt 58,75% kế hoạch năm 2008.

- Khảo sát khả năng sinh sản, phối giống, năng suất sữa, cân đo trọng lượng bò nông hộ: trong tuần thực hiện 376 lượt con, lũy kế thực hiện từ đầu năm đến nay 15.728 lượt con, đạt 65,5% kế hoạch năm 2008.

- Gieo tinh bò sữa cao sản: trong tuần thực hiện 200 liều, lũy kế từ đầu năm đến nay thực hiện 6.250 liều, đạt 41,67% so với kế hoạch năm 2008.

- Bình tuyển giống bò sữa: trong tuần thực hiện 50 con, lũy kế từ đầu năm đến nay thực hiện 1.985 con, đạt 66,17% so với kế hoạch năm 2008.

- Giám định heo đực giống khai thác gieo tinh nhân tạo: trong tuần thực hiện 07 con, lũy kế từ đầu năm đến nay đã thực hiện 331 con, đạt 82,75% so với kế hoạch năm 2008.

- Khảo sát, đánh giá tiến bộ di truyền giống heo (BLUP): lũy kế từ đầu năm đến nay đã thực hiện 02 đợt, đạt 66,66% so với kế hoạch năm 2008.

- Tiếp tục theo dõi trồng thử nghiệm giống khoai lang mới quy mô 500 m2 và giống tía tô mới quy mô 400 m2, đã thu hoạch 50 m2.


Số lượt người xem: 2081    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm