SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
3
3
5
4
3
0
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 05 Tháng Tám 2008 11:35:00 SA

Thông tin tuần 31 năm 2008 (từ 27/7/2008 đến 03/8/2008)

-

  -

1. Công tác chỉ đạo điều hành tập trung:

Trong tuần qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tập trung chỉ đạo điều hành và thực hiện các mặt công tác sau đây:

- Chỉ đạo sản xuất vụ Mùa theo tiến độ, kế hoạch chương trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao, phát triển các loại cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện sản xuất tại thành phố.

- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm: dịch cúm gia cầm, dịch bệnh lở mồm long móng trên gia súc; công tác phòng chống dịch bệnh PRRS (hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp); công tác phòng chống dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá gây hại trên lúa Hè Thu và vụ Mùa.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình, Chính sách hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và các chương trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2006 - 2010.

- Tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản chuyên ngành, công trình phòng, chống lụt, bão trên địa bàn thành phố.

2. Tình hình sản xuất nông nghiệp:

2.1/ Trồng trọt:

- Lúa: Tổng diện tích sạ cấy từ đầu vụ đến nay là 7.549 ha, đạt 151% so với kế hoạch năm 2008 và đạt 102,7% so với cùng kỳ năm 2007; đã thu hoạch 2.516 ha.

- Rau: Tổng diện tích gieo trồng từ đầu vụ đến nay là 3.193 ha, đạt 100,5% so với cùng kỳ năm 2007.

- Cây đậu phộng: 149 ha , đạt 112,9% so với cùng kỳ năm 2007; đã thu hoạch xong.

- Cây bắp: 51 ha, đạt 188,9% so với cùng kỳ năm 2007; đã thu hoạch xong.

2.1.2/ Vụ Mùa:

- Lúa: Trong tuần thực hiện 1.082 ha, tổng diện tích gieo, cấy đến nay là 2.261 ha, tăng 161,4% so với cùng kỳ năm 2007.

- Rau: Trong tuần thực hiện 230 ha, tổng diện tích gieo trồng đến nay là 1.257 ha, đạt 104,7% so với cùng kỳ năm 2007.

- Cây bắp: 07 ha, đạt 39,3% so với cùng kỳ năm 2007.

- Cây đậu phộng: 05 ha, đạt 25% so với cùng kỳ năm 2007.

2.1.3/ Tình hình phòng, chống sinh vật hại cây trồng:

- Ngày 23/7/2008, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản số 1047/SNN-NN gửi Ủy ban nhân dân các quận, huyện có sản xuất lúa về tổ chức Tháng hành động phòng, chống rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa (từ nay đến ngày 16/8/2008).

- Ngày 25/7/2008, Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa thành phố đã có văn bản số 161/SNN-NN gửi các quận, huyện có sản xuất lúa về tập trung công tác phòng, chống dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa.

Diễn biến tình hình dịch bệnh gây hại trên lúa:

- Lúa Hè Thu: Diện tích nhiễm rầy nâu trên lúa Hè Thu còn lại trên đồng ruộng ước khoảng 789 ha, trong đó có 42 ha nhiễm nặng; đa số rầy trong tuổi 2 - 3.

- Lúa vụ Mùa: Diện tích nhiễm rầy nâu trên lúa Mùa ước khoảng 75 ha, mật số rầy phổ biến thấp, trong đó có 16 ha có mật số rầy trên 3.000 con/m2.

2.2/ Tình hình chăn nuôi - thú y:

2.2.1/ Công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm:

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 06/2008/CT-UBND ngày 27/3/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Trong tuần qua, các đoàn kiểm tra liên ngành thành phố đã xử lý 117 trường hợp kinh doanh, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép với số lượng xử lý gồm 694 con gà sống, 1.980 con vịt sống, 33 con, 307 kg và 15 kg phụ phẩm gia cầm làm sẵn, 726 con chim, 13 con chim cút và 4.532 quả trứng gia cầm.

- Tình hình dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố tiếp tục ổn định, chưa phát hiện trường hợp gia cầm nào bị nhiễm bệnh.

2.2.2/ Công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc:

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09/2008/CT-UBND ngày 10/4/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về tập trung triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản (heo tai xanh, PRRS) trên đàn heo; văn bản số 4262 /UBND-CNN ngày 04/7/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tai xanh trên địa bàn thành phố.

- Tình hình dịch bệnh lở mồm long móng và dịch bệnh PRRS trên heo tại địa bàn thành phố trong tuần qua tiếp tục ổn định; không phát hiện trường hợp gia súc nào bị bệnh tại các hộ chăn nuôi và cơ sở giết mổ gia súc.

2.2.3/ Tình hình chăn nuôi gia cầm:

Tình hình chăn nuôi gia cầm trên địa bàn thành phố tính đến ngày 30/7/2008 như sau: 40.000 con gà (hộ Bà Nguyễn Thị Lạc - huyện Hóc Môn); 24 con đà điểu và 216 con chim.

2.2.5/ Tình hình chăn nuôi gia súc:

a/ Heo: Tổng đàn 297.955 con, đạt 78,4% kế hoạch năm 2008 và đạt 78,5% so với cùng kỳ năm 2007. Số hộ chăn nuôi là 11.087 hộ và 04 Trại quốc doanh (gồm: Xí nghiệp Đồng Hiệp, Trại Tân Trung, Xí nghiệp Giống cấp I, Xí nghiệp Phước Long).

b/ Trâu bò: Tổng đàn 113.026 con, đạt 98,5% kế hoạch năm 2008 và đạt 102,6% so với cùng kỳ năm 2007; gồm 4.760 con trâu và 108.266 con bò (trong đó có 67.483 con bò sữa, đạt 112,08% so với cùng kỳ năm 2007). Số hộ chăn nuôi là 19.795 hộ, 01 đơn vị quốc doanh (Công ty Bò sữa) và Xí nghiệp Delta.

2.2.6/ Tình hình giết mổ gia cầm:

- Tại 03 cơ sở giết mổ gia cầm: Huỳnh Gia Huynh Đệ (huyện Bình Chánh), Phú An Sinh (quận 12) và An Nhơn (quận Gò Vấp), bình quân giết mổ 38.266 con gia cầm/ngày, giảm 553 con/ngày (1,42%) so với bình quân tuần trước.

- Số gia cầm đã được giết mổ từ các tỉnh nhập về thành phố bình quân 17.633 con/ngày, tăng 256 con/ngày (1,47%) so với bình quân tuần trước.

- Số sản phẩm gia cầm đông lạnh nhập về thành phố bình quân 79.385 kg/ngày, giảm 23.012 kg/ngày (22,47%) so với bình quân tuần trước.

3. Các hoạt động chuyên ngành:

3.1/ Công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y:

- Hoạt động giết mổ, kinh doanh sản phẩm gia súc, gia cầm trong tuần qua như sau:

+ Kiểm soát giết mổ heo: 44.085 con, giảm 658 con so với tuần trước.

+ Kiểm soát giết mổ trâu bò: 235 con, giảm 58 con so với tuần trước.

+ Kiểm soát giết mổ dê: 145 con, tăng 05 con so với tuần trước.

+ Kiểm soát giết mổ gia cầm: 267.860 con, giảm 3.870 con so với tuần trước.

+ Tiêu độc sát trùng: 247.712 m2, giảm 56.586 m2 so với tuần trước.

- Trong tuần, Chi cục Thú y đã xử phạt vi phạm hành chính 42 trường hợp, giảm 77 trường hợp so với tuần trước, với tổng số tiền phạt là 15.800.000 đồng.

3.2/ Hoạt động lâm nghiệp:

- Tuyên truyền pháp luật bảo vệ, phát triển và phòng cháy, chữa cháy rừng cho 105 lượt người.

- Tổ chức 08 lượt kiểm tra gây nuôi động vật hoang dã; 17 lượt tuần tra bảo vệ rừng, trong đó có 06 lượt phối hợp với chủ rừng; kiểm tra 13 cơ sở sản xuất kinh doanh lâm sản, số lượng gỗ nhập khẩu được kiểm tra là 10.771,296 m3 gỗ các loại.

- Kiểm tra hộ Ông Bùi Văn Lèo (xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ) xuất bán 07 con heo rừng lai đi tỉnh Cà Mau và 06 con heo rừng lai bị chết.

- Xử lý 07 trường hợp vi phạm về bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, mua bán và vận chuyển động vật hoang dã trái phép, thu nộp ngân sách 1.018.465.000 đồng.

- Công tác gieo ươm, cung cấp cây trồng phân tán: Tổng số cây giống sản xuất trên địa bàn thành phố tính đến nay là 5.589.340 cây. Riêng Chi cục Lâm nghiệp đã sản xuất được 240.000 cây giống phục vụ nhu cầu trồng cây phân tán của các đơn vị trên địa bàn thành phố và đủ tiêu chuẩn xuất vườn, trong đó đã cung cấp 217.058 cây cho các đơn vị trồng cây phân tán.

3.3/ Hoạt động phát triển nông thôn:

Tiến độ thực hiện chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp thành phố (Chương trình 105): Trong tuần, có thêm 49 hộ lập phương án vay vốn và đã được duyệt. Lũy kế từ khi thực hiện Chương trình (ngày có hiệu lực 27/7/2006, đề án đầu tiên của huyện Cần Giờ ngày 30/8/2006) đến nay, số hộ đã lập phương án vay vốn và đã được duyệt là 8.853 hộ với tổng vốn đầu tư là 1.048.028,57 triệu đồng, trong đó tổng vốn vay được hỗ trợ lãi suất là 623.683,9 triệu đồng.

3.4/ Hoạt động quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản:

- Kiểm dịch xuất khẩu: Động vật thủy sản 8.491,5 kg, sản phẩm động vật thủy sản 5.995,6 kg, cá cảnh 31.991 con, sú giống 2.000 con.

- Kiểm dịch nhập khẩu: Cá Mú giống 53.500 con, cá Lăng giống 9.000 con, cá cảnh 2.040 con, tôm thẻ chân trắng giống 200.000 con, tôm thẻ chân trắng bố mẹ 556 con, cá Chình thương phẩm 41,5 kg.

- Kiểm tra chất lượng hàng hóa chuyên ngành thủy sản: 79.810 kg thức ăn công nghiệp, 7.957.402 kg nguyên liệu đã qua chế biến dùng trong sản xuất thức ăn, 9.025 kg chất bổ sung vào thức ăn, 1.210.466 kg hóa chất, chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thủy sản.

- Phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến một số chính sách hỗ trợ ngư dân theo Thông tư số 35/2008/TT-BTC ngày 25/4/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng chính phủ về ban hành một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân.

3.5/ Hoạt động Quản lý và Kiểm định giống cây trồng, vật nuôi:

- Công tác khảo sát, đánh giá chất lượng đời sau các dòng tinh bò sữa: trong tuần thực hiện 70 lượt con, lũy kế từ đầu năm đến nay thực hiện 2.420 lượt con, đạt 60,5% kế hoạch năm 2008.

- Khảo sát khả năng sinh sản, phối giống, năng suất sữa, cân đo trọng lượng bò nông hộ: trong tuần thực hiện 239 lượt con, lũy kế thực hiện từ đầu năm đến nay 15.967 lượt con, đạt 66,52% kế hoạch năm 2008.

- Gieo tinh bò sữa cao sản: trong tuần thực hiện 400 liều, lũy kế từ đầu năm đến nay thực hiện 6.650 liều, đạt 44,33% so với kế hoạch năm 2008.

- Bình tuyển giống bò sữa: trong tuần thực hiện 30 con, lũy kế từ đầu năm đến nay thực hiện 2.015 con, đạt 67,17% so với kế hoạch năm 2008.

- Giám định heo đực giống khai thác gieo tinh nhân tạo: trong tuần thực hiện 09 con, lũy kế từ đầu năm đến nay đã thực hiện 340 con, đạt 85% so với kế hoạch năm 2008.

- Khảo sát, đánh giá tiến bộ di truyền giống heo (BLUP): lũy kế từ đầu năm đến nay đã thực hiện 02 đợt, đạt 66,66% so với kế hoạch năm 2008.

- Tiếptục theo dõi trồng thử nghiệm giống khoai lang mới quy mô 500 m2 và giốngtía tô mới quy mô 400 m2, đã thu hoạch 50 m2.


Số lượt người xem: 2264    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm