SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
4
4
1
1
8
7
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 04 Tháng Mười Một 2008 10:45:00 SA

Thông tin tuần 44 năm 2008 (từ 27/10/2008 đến 02/11/2008)

-

  -

1. Công tác chỉ đạo điều hành tập trung:

Trong tuần qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tập trung chỉ đạo điều hành và thực hiện các mặt công tác sau đây:

- Chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2008 - 2009 theo tiến độ, kế hoạch chương trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao, phát triển các loại cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện sản xuất tại thành phố.

- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm: dịch cúm gia cầm, dịch bệnh lở mồm long móng trên gia súc, dịch bệnh PRRS (hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp) trên đàn heo; công tác phòng chống dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá gây hại trên lúa vụ Mùa.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình, Chính sách hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và các chương trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2006 - 2010.

- Tiếp tục kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án, công trình xây dựng cơ bản chuyên ngành, công trình phòng, chống lụt, bão trên địa bàn thành phố; tập trung triển khai công tác đầu tư xây dựng các công trình bờ bao phòng, chống triều cường, bờ bao kết hợp giao thông nông thôn, phòng chống sạt lở bờ sông, tiêu thoát nước năm 2008.

2. Tình hình sản xuất nông nghiệp:

2.1/ Trồng trọt:

Vụ Mùa 2008:

- Lúa: Tổng diện tích gieo, cấy trong vụ là 15.879 ha, đạt 90,74% so với kế hoạch năm 2008 và đạt 90,9% so với cùng kỳ năm 2007, đến nay đã thu hoạch 734 ha.

- Rau: Tổng diện tích gieo trồng trong vụ là 3.119 ha, đạt 107,5% so với cùng kỳ năm 2007.

- Cây bắp: 08 ha, đạt 19,85% so với cùng kỳ năm 2007 (đã thu hoạch xong).

- Cây đậu phộng: 40 ha, đạt 80% so với cùng kỳ năm 2007 (đã thu hoạch xong).

2.1.2/ Vụ Đông Xuân 2008 – 2009:

- Lúa: Trong tuần thực hiện 21 ha. Tổng diện tích sạ cấy từ đầu vụ đến nay là 60 ha, tập trung tại huyện Củ Chi, đạt 153,8% so với cùng kỳ năm 2007.

- Rau: Trong tuần thực hiện 154 ha. Tổng diện tích gieo trồng đến nay là 976 ha, đạt 95,6% so với cùng kỳ năm 2007.

- Cây bắp: 02 ha.

- Cây đậu phộng: 12 ha.

2.1.3/ Diễn biến tình hình dịch bệnh gây hại trên lúa:

- Rầy nâu: Diện tích nhiễm rầy nâu trên lúa Mùa còn lại trên đồng ruộng ước khoảng 1.772 ha, trong đó có 219 ha nhiễm trung bình và 1.772 ha nhiễm nhẹ; đa số rầy trong tuổi 2 - 4, mật số rầy phổ biến từ 400 - 1.000 con/m2, cá biệt một số nơi mật độ lên 2.000 con/m2.

- Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá: Diện tích lúa Mùa nhiễm bệnh còn lại trên đồng ruộng ước khoảng 2.415 ha. Đã tiêu hủy 388 ha, nhổ bỏ cây lúa nhiễm bệnh 135 ha và phun thuốc trừ rầy 60 ha.

 2.2/ Tình hình chăn nuôi - thú y:

2.2.1/ Công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm:

- Triển khai thực hiện Chỉ thị số 3222/CT-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 28/10/2008 về việc tăng cường công tác tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm đợt II/2008.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 06/2008/CT-UBND ngày 27/3/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Trong tuần qua, các đoàn kiểm tra liên ngành thành phố đã xử lý 93 trường hợp kinh doanh, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép với số lượng xử lý gồm 384 con gà sống, 335 con vịt sống, 32 con và 236 kg gia cầm làm sẵn, 82 kg phụ phẩm gia cầm, 110 con chim cút và 54.748 quả trứng gia cầm.

- Tình hình dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố tiếp tục ổn định, chưa phát hiện trường hợp gia cầm nào bị nhiễm bệnh.

2.2.2/ Công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc:

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09/2008/CT-UBND ngày 10/4/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về tập trung triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản (heo tai xanh, PRRS) trên đàn heo; văn bản số 4262 /UBND-CNN ngày 04/7/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tai xanh trên địa bàn thành phố.

- Tình hình dịch bệnh lở mồm long móng và dịch bệnh PRRS trên heo tại địa bàn thành phố trong tuần qua tiếp tục ổn định; không phát hiện trường hợp gia súc nào bị bệnh tại các hộ chăn nuôi và cơ sở giết mổ gia súc.

2.2.3/ Tình hình chăn nuôi gia cầm:

Tình hình chăn nuôi gia cầm trên địa bàn thành phố tính đến ngày 29/10/2008 như sau: Tổng đàn gà 101.000 con (trong đó, hộ Bà Trần Thị Quang - huyện Củ Chi 14.000 con gà con và hộ Bà Nguyễn Thị Lạc - huyện Hóc Môn 87.000 con gà); 24 con đà điểu.

2.2.4/ Tình hình chăn nuôi gia súc:

 

a/ Heo: Tổng đàn 303.914 con, đạt 80% kế hoạch năm 2008 và đạt 79,5% so với cùng kỳ năm 2007. Số hộ chăn nuôi là 11.296 hộ và 04 Trại quốc doanh (gồm: Xí nghiệp Đồng Hiệp, Trại Tân Trung, Xí nghiệp Giống cấp I, Xí nghiệp Phước Long).

b/ Trâu bò: Tổng đàn 116.634 con, đạt 101,7% kế hoạch năm 2008 và đạt 99,9% so với cùng kỳ năm 2007; gồm 4.952 con trâu và 111.682 con bò (trong đó có 71.142 con bò sữa). Số hộ chăn nuôi là 19.991 hộ, 01 đơn vị quốc doanh (Công ty Bò sữa) và Xí nghiệp Delta.

2.2.5/ Tình hình giết mổ gia cầm:

- Tại 03 cơ sở giết mổ gia cầm: Huỳnh Gia Huynh Đệ (huyện Bình Chánh), Phú An Sinh (quận 12) và An Nhơn (quận Gò Vấp), bình quân giết mổ 55.646 con gia cầm/ngày, giảm 216 con/ngày (0,39%) so với bình quân tuần trước.

- Số gia cầm đã được giết mổ từ các tỉnh nhập về thành phố bình quân 18.793 con/ngày, giảm 563 con/ngày (2,91%) so với bình quân tuần trước.

- Số sản phẩm gia cầm đông lạnh nhập về thành phố bình quân 120.000 kg/ ngày, tương đương tuần trước.

3. Các hoạt động chuyên ngành:

3.1/ Công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y:

- Hoạt động kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm trong tuần qua như sau:

+ Kiểm soát giết mổ heo: 44.906 con, giảm 1.707 con so với tuần trước.

+ Kiểm soát giết mổ trâu bò: 265 con, tương đương tuần trước.

+ Kiểm soát giết mổ dê: 112 con, tăng 18 con so với tuần trước.

+ Kiểm soát giết mổ gia cầm: 389.521 con, giảm 1.512 con so với tuần trước.

+ Tiêu độc sát trùng: 561.304 m2, tăng 59.340 m2 so với tuần trước.

- Trong tuần, Chi cục Thú y đã xử phạt vi phạm hành chính 103 trường hợp, tăng 26 trường hợp so với tuần trước, với tổng số tiền phạt là 40.330.000 đồng.

3.2/ Hoạt động lâm nghiệp:

- Tuyên truyền pháp luật bảo vệ, phát triển và phòng cháy, chữa cháy rừng cho 124 lượt người.

- Tổ chức 16 lượt kiểm tra gây nuôi động vật hoang dã, 27 lượt tuần tra bảo vệ rừng và động vật hoang dã, trong đó có 05 lượt phối hợp với chủ rừng; kiểm tra 23 cơ sở sản xuất kinh doanh lâm sản, số lượng gỗ nhập khẩu được kiểm tra là 4.064,803 m3 gỗ các loại.

- Xử lý 11 trường hợp vi phạm về bảo vệ rừng, quản lý lâm sản, mua bán và vận chuyển động vật hoang dã trái phép, thu nộp ngân sách 13.941.000 đồng.

- Trong tuần, Công ty Forimex xuất khẩu 650 tấm da muối sang Singapore; Công ty Tồn Phát xuất khẩu 200 tấm da muối sang Nhật và 01 túi xách da cá sấu sang Pháp.

- Cấp 01 giấy phép vận chuyển đặc biệt vận chuyển 04 con hươu và 01 giấy xác nhận vận chuyển 41 con nhím đi tỉnh Lâm Đồng; cấp 01 giấy phép vận chuyển đặc biệt cho Trại trăn Hiền bán đi tỉnh Quảng Ninh gồm 300 con rùa đất lớn, 70 con rùa núi vàng, 100 con rùa răng, 120 con rắn ráo trâu, 100 con rắn ri voi và 150 con kỳ đà; cấp 01 giấy phép vận chuyển đặc biệt cho cơ sở Băng Phong Như Ý bán đi tỉnh Quảng Ninh 50 con rùa đất lớn, 36 con rùa vàng, 25 con rùa núi vàng, 10 con kỳ đà hoa, 17 con kỳ đà vân, 629 con rắn ráo trâu và 117 con rắn hổ mang; cấp 01 giấp phép vận chuyển đặc biệt cho cơ sở Lâm Đài bán đi tỉnh Quảng Ninh 600 kg rắn ráo trâu.

- Phối hợp với Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố tổ chức tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy rừng cho các đơn vị chủ rừng trên địa bàn thành phố.

- Công tác gieo ươm, cung cấp cây trồng phân tán: Tổng số cây giống sản xuất trên địa bàn thành phố tính đến nay là 41.289.206 cây. Riêng Chi cục Lâm nghiệp đã sản xuất được 240.000 cây giống phục vụ nhu cầu trồng cây phân tán của các đơn vị trên địa bàn thành phố và đủ tiêu chuẩn xuất vườn; trong đó đã cung cấp 237.690 cây cho các đơn vị trồng cây phân tán.

3.3/ Hoạt động phát triển nông thôn:

- Tổ chức 01 lớp tập huấn Luật Hợp tác xã và các Nghị định liên quan tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh; 02 lớp về phát triển cộng đồng tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn và xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh.

- Xây dựng kế hoạch bổ sung kinh phí thành lập mới, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ Hợp tác xã nông nghiệp năm 2009 – 2010 theo công văn số 3058/BNN-KTHT ngày 13/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hỗ trợ Hợp tác xã nông nghiệp theo Quyết định số 1330/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Tổ chức sinh hoạt nhóm cho 04 nhóm: nhóm Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình, nhóm Thanh niên lập nghiệp, nhóm Năng suất xanh và Hội Nông dân tại ấp Chánh, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi.

- Phối hợp với Chi cục Lâm nghiệp khảo sát các tuyến đường trong kế hoạch triển khai trồng hàng rào cây xanh năm 2008.

- Tình hình thực hiện Chương trình 105: Lũy kế từ khi thực hiện Chương trình (ngày có hiệu lực 27/7/ 2006, đề án đầu tiên của huyện Cần Giờ ngày 30/8/2006) đến nay, số hộ đã lập phương án vay vốn và đã được duyệt là 9.494 hộ với tổng vốn đầu tư là 1.134.553,34 triệu đồng, trong đó tổng vốn vay được hỗ trợ lãi suất là 671.465,73 triệu đồng.

3.4/ Hoạt động quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản:

- Kiểm dịch xuất khẩu: Động vật thủy sản 6.047,65 kg, sản phẩm động vật thủy sản 16.125,4 kg, cá cảnh 77.138 con.

- Kiểm dịch nhập khẩu: Cá Mú giống 45.000 con, tôm hùm giống 300 con, tôm thẻ chân trắng bố mẹ 1.200 con.

- Kiểm tra chất lượng hàng hóa chuyên ngành thủy sản: 87.314 kg thức ăn công nghiệp, 1.843.665 kg nguyên liệu đã qua chế biến dùng trong sản xuất thức ăn, 16.260 kg chất bổ sung vào thức ăn, 372.004 kg hóa chất, chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thủy sản.

-  Đăng ký, đăng kiểm tàu cá: trong tuần đã kiểm tra đăng ký mới 01 chiếc, kiểm tra hàng năm 13 chiếc.

3.5/ Hoạt động tư vấn, hỗ trợ và xúc tiến thương mại:

- Tổ chức Lễ đón nhận chứng chỉ ISO 9001:2000 và sơ kết chương trình “Mỗi nhà nông một website”.

- Đang tiếp tục hỗ trợ Hợp tác xã Phước An, Hợp tác xã Tiên Phong, Hợp tác xã Xuân Lộc và doanh nghiệp tư nhân Minh Phát tham gia chương trình “Mỗi nhà nông một website”.

3.6/ Hoạt động Khuyến nông:

- Tổ chức các lớp tập huấn theo quy trình kỹ thuật: chăm sóc hoa lan (bài 1) tại xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè; kỹ thuật sử dụng máy vắt sữa tại phường Long Thạnh Mỹ, quận 9; kỹ thuật trồng chăm sóc hoa lan (bài 2) tại xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè; kỹ thuật sản xuất giống cá Đĩa tại phường Bình Trưng Tây, quận 9.

 - Tổ chức huấn luyện chuyên đề “Nâng cao vai trò của Câu lạc bộ Khuyến nông – VAC trong tổ chức liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm theo hợp đồng” tại huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn.

3.7/ Hoạt động Quản lý và Kiểm định giống cây trồng, vật nuôi:

- Công tác khảo sát, đánh giá chất lượng đời sau các dòng tinh bò sữa: Trong tuần thực hiện 76 lượt con, lũy kế từ đầu năm đến nay thực hiện 3.637 lượt con, đạt 90,93% kế hoạch năm 2008.

- Khảo sát khả năng sinh sản và chất lượng giống bò sữa nông hộ: Theo dõi ghi chép tình hình gieo tinh, sinh sản và sản xuất sữa của 162 con bò sữa tại các hộ chăn nuôi, năng suất sữa bình quân 15kg/con/ngày. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã khảo sát 2.335 con, đạt 116,75% kế hoạch năm 2008.

- Gieo tinh bò sữa cao sản: Trong tuần thực hiện 630 liều, lũy kế từ đầu năm đến nay thực hiện 10.760 liều, đạt 71,73% so với kế hoạch năm 2008.

- Bình tuyển giống bò sữa: Trong tuần thực hiện 364 con, lũy kế từ đầu năm đến nay thực hiện 3.962 con, đạt 132,07% so với kế hoạch năm 2008.

- Khảo sát, đánh giá tiến bộ di truyền giống heo (BLUP): Đã xử lý kết quả đánh giá tiến bộ di truyền đợt 4, lũy kế từ đầu năm đến nay đã thực hiện 04 đợt, đạt 100% so với kế hoạch năm 2008.

- Điều tra tình hình sản xuất và sử dụng giống vật nuôi trên địa bàn thành phố: Trong tuần thực hiện 35 đợt, lũy kế từ đầu năm đến nay thực hiện 445 đợt, đạt 89% so với kế hoạch năm 2008.

- Tiếp tục theo dõi trồng thử nghiệm tính thích nghimột số giống mới khoai lang, tía tô, khổ qua, cà chua, dưa leo, dừa dứa, táo,cam.

Văn phòng Sở.


Số lượt người xem: 2373    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm