SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
3
3
5
6
1
8
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 17 Tháng Mười Hai 2008 10:35:00 SA

Thông tin tuần 50 (Từ ngày 08/12/2008 đến ngày 15/12/2008)

-

  -

1. Công tác chỉ đạo điều hành tập trung:

Trong tuần qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tập trung chỉ đạo điều hành và thực hiện các mặt công tác sau đây:

- Chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2008 - 2009 theo tiến độ, kế hoạch chương trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao, phát triển các loại cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện sản xuất tại thành phố.

- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm: dịch cúm gia cầm, dịch bệnh lở mồm long móng trên gia súc, dịch bệnh PRRS (hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp) trên đàn heo; công tác phòng chống dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá gây hại trên lúa vụ Mùa.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình, Chính sách hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và các chương trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2006 - 2010.

- Triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Chỉ thị số 23/2008/ CT-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2008 về tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Sửu năm 2009 và tại văn bản số 7589/UBND-TM ngày 05 tháng 12 năm 2008 về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009

- Tiếp tục kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án, công trình xây dựng cơ bản chuyên ngành, công trình phòng, chống lụt, bão trên địa bàn thành phố; tập trung triển khai công tác đầu tư xây dựng các công trình bờ bao phòng, chống triều cường, bờ bao kết hợp giao thông nông thôn, phòng chống sạt lở bờ sông, tiêu thoát nước năm 2008.

- Theo dõi chặt chẽ tình hình, diễn biến thời tiết và triều cường để kịp thời chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó nhằm chủ động trong mọi tình huống, giảm thiểu tối đa các thiệt hại.

2. Tình hình sản xuất nông nghiệp:

2.1. Trồng trọt:

2.1.1. Vụ Mùa 2008:

- Lúa: Tổng diện tích gieo, cấy trong vụ là 16.125 ha, đạt 92,1% so với kế hoạch năm 2008 và đạt 92,3% so với cùng kỳ năm 2007, đến nay đã thu hoạch 7.550 ha và tiêu hủy 1.418,5 ha lúa bị nhiễm bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá.

- Rau: Tổng diện tích gieo trồng trong vụ là 3.119 ha, đạt 107,5% so với cùng kỳ năm 2007.

- Cây bắp: 08 ha, đạt 19,85% so với cùng kỳ năm 2007 (đã thu hoạch xong).

- Cây đậu phộng: 40 ha, đạt 80% so với cùng kỳ năm 2007 (đã thu hoạch xong).

2.1.2. Vụ Đông Xuân 2008 – 2009:

- Lúa: Trong tuần thực hiện 304 ha. Tổng diện tích sạ cấy từ đầu vụ đến nay là 521,1 ha, tập trung tại quận 9, quận Thủ Đức và huyện Củ Chi, đạt 65,1% so với cùng kỳ năm 2007.

- Rau: Trong tuần thực hiện 170 ha. Tổng diện tích gieo trồng đến nay là 2.192 ha, đạt 97,7% so với cùng kỳ năm 2007.

- Cây bắp: 744 ha.

- Cây đậu phộng: 306 ha.

2.1.3. Diễn biến tình hình dịch bệnh gây hại trên lúa Mùa:

- Rầy nâu: Diện tích nhiễm rầy nâu trên lúa Mùa còn lại trên đồng ruộng ước khoảng 1.701 ha, trong đó có 1.532 ha nhiễm nhẹ, 102 ha nhiễm trung bình và 67 ha nhiễm nặng; chủ yếu rầy cánh ngắn, đang nở và trưởng thành; mật số rầy trên đồng ruộng phổ biến thấp, cá biệt tại một số giống lúa Mùa địa phương như Xương Gà, Tài Nguyên, Nàng Thơm, giai đoạn đòng - trổ của huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi và quận 2 mật độ lên đến 3.000 – 4.000 con/m2.

- Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá: Diện tích lúa Mùa nhiễm bệnh còn lại trên đồng ruộng ước khoảng 1.728 ha. Đã tiêu hủy 1.418,5 ha (tại quận 2, quận 9, quận Bình Tân, huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi, huyện Bình Chánh, huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ), nhổ bỏ cây lúa nhiễm bệnh 144 ha.

 2.2. Tình hình chăn nuôi - thú y:

Triển khai thực hiện văn bản số 7589/UBND-TM ngày 05/12/2008 của Ủy ban nhân dân thành phồ về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009 và thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố theo Chỉ thị số 23/2008/CT-UBND ngày 03/12/2008 về việc đón Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009 với phương châm “Tết an toàn, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh“, Chi cục Thú y thành phố đã phối hợp với Sở Y tế kiểm tra chặt chẽ chất lượng vệ sinh thú y, sản phẩm gia cầm, gia cầm sống, đông lạnh chế biến, trứng gia cầm tại các kho trữ hàng và các điểm bán lẻ.

2.2.1. Công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm:

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 3222/CT-BNN-TY ngày 28/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm đợt II/2008 và Chỉ thị số 06/2008/CT-UBND ngày 27/3/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Trong tuần qua, các đoàn kiểm tra liên ngành thành phố đã xử lý 70 trường hợp kinh doanh, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép với số lượng xử lý gồm 374 con gà sống, 39 con vịt sống, 90 con và 313 kg gia cầm làm sẵn, 54 con chim, 140 con chim cút và 6.001 quả trứng gia cầm.

- Tình hình dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố tiếp tục ổn định, chưa phát hiện trường hợp gia cầm nào bị nhiễm bệnh.

2.2.2. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc:

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 3599/CT-BNN-VP ngày 02/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Lở mồm long móng đang có chiều hướng gia tăng; Chỉ thị số 09/2008/CT-UBND ngày 10/4/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về tập trung triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản (heo tai xanh, PRRS) trên đàn heo văn bản số 4262/UBND-CNN ngày 04/7/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tai xanh trên địa bàn thành phố.

- Tình hình dịch bệnh lở mồm long móng và dịch bệnh PRRS trên heo tại địa bàn thành phố trong tuần qua tiếp tục ổn định; không phát hiện trường hợp gia súc nào bị bệnh tại các hộ chăn nuôi và cơ sở giết mổ gia súc.

2.2.3. Tình hình chăn nuôi gia cầm:

Tình hình chăn nuôi gia cầm trên địa bàn thành phố tính đến ngày 09/12/ 2008 như sau: Tổng đàn gà 53.000 con 01 ngày tuổi của hộ Bà Nguyễn Thị Lạc - huyện Hóc Môn (riêng hộ Bà Trần Thị Quang - huyện Củ Chi trong tuần đã xuất bán 13.839 con gà về tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai và Cơ sở giết mổ gia cầm An Nhơn, hiện đang trống chuồng); 24 con đà điểu.

2.2.4. Tình hình chăn nuôi gia súc:

Tình hình chăn nuôi gia súc trên địa bàn thành phố tính đến ngày 09/12/2008 như sau:

a. Heo: Tổng đàn 287.249 con, đạt 75,6% kế hoạch năm 2008 và đạt 85,2% so với cùng kỳ năm 2007. Số hộ chăn nuôi là 10.711 hộ và 04 Trại quốc doanh (gồm: Xí nghiệp Đồng Hiệp, Trại Tân Trung, Xí nghiệp Giống cấp I, Xí nghiệp Phước Long).

b. Trâu bò: Tổng đàn 113.148 con, đạt 98,6% kế hoạch năm 2008 và đạt 92,7% so với cùng kỳ năm 2007; gồm 4.203 con trâu và 108.945 con bò (trong đó có 71.820 con bò sữa). Số hộ chăn nuôi là 18.835 hộ, 01 đơn vị quốc doanh (Công ty Bò sữa) và Xí nghiệp Delta.

2.2.5. Tình hình giết mổ gia cầm:

- Tại 03 cơ sở giết mổ gia cầm: Huỳnh Gia Huynh Đệ (huyện Bình Chánh), Phú An Sinh (quận 12) và An Nhơn (quận Gò Vấp), bình quân giết mổ 67.408 con gia cầm/ngày (gồm 66.929 con gà và 479 con vịt), tăng 4.578 con/ngày (7,29%) so với bình quân tuần trước.

- Số gia cầm đã được giết mổ từ các tỉnh nhập về thành phố bình quân 20.398 con/ngày, giảm 909 con/ngày (4,27%) so với bình quân tuần trước.

- Số sản phẩm gia cầm đông lạnh nhập về thành phố bình quân khoảng 120.000 kg/ngày, tương đương tuần trước.

3. Hoạt động lâm nghiệp:

- Tuyên truyền pháp luật bảo vệ, phát triển và phòng cháy, chữa cháy rừng cho 116 lượt người.

- Tổ chức 25 lượt tuần tra bảo vệ rừng và động vật hoang dã, trong đó có 04 lượt phối hợp với chủ rừng và tổ chức chốt đêm 02 đợt; kiểm tra 33 lượt cơ sở sản xuất kinh doanh lâm sản, số lượng gỗ nhập khẩu được kiểm tra là 310,177 m3 gỗ các loại.

- Kiểm tra tình hình gây nuôi chim yến và gây nuôi heo rừng lai tại 07 hộ trên địa bản huyện Cần Giờ: ghi nhận chim yến sinh trưởng, phát triển tốt; heo rừng lai tăng 12 con do sinh sản tại chỗ.

- Xử lý 04 trường hợp vi phạm về bảo vệ rừng, quản lý lâm sản, mua bán và vận chuyển động vật hoang dã trái phép, thu nộp ngân sách 256.426.000 đồng.

- Cấp 2.000 mã số thẻ Cites cho Công ty Forimex làm thủ tục xuất khẩu 2.000 tấm da cá sấu muối sang Singapore; gắn thẻ Cites cho Công ty Tồn Phát xuất khẩu 370 tấm da cá sấu thuộc sang Pháp; cấp 02 giấy xác nhận cho 02 hộ gây nuôi động vật hoang dã vận chuyển 08 con nhím đi tỉnh Thái Bình và 02 con nhím đi tỉnh Tiền Giang.

- Trong tuần, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Thịnh Hoàng Giang vận chuyển xuất bán sang Trung Quốc 1.200 tấm da trăn đen; Cơ sở Việt Thành làm thủ tục xuất khẩu 118 sản phẩm da cá sấu và 29 sản phẩm da trăn; Công ty TNHH cá sấu Tồn Phát vận chuyển 1.000 con cá sấu nước ngọt đi tỉnh Quảng Ninh và Doanh nghiệp tư nhân Thái Đức Hón vận chuyển đi tỉnh Quảng Ninh 600 con cá sấu nước ngọt.

- Tổ chức lớp tập huấn về Quản lý gấu nuôi nhốt theo Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN-KL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho các hộ nuôi gấu trên địa bàn huyện Củ Chi vào ngày 11/12/2008.

- Công tác gieo ươm, cung cấp cây trồng phân tán: Tổng số cây giống sản xuất trên địa bàn thành phố tính đến nay là 41.289.206 cây. Riêng Chi cục Lâm nghiệp đã sản xuất được 240.000 cây giống phục vụ nhu cầu trồng cây phân tán của các đơn vị trên địa bàn thành phố và đủ tiêu chuẩn xuất vườn; đã cung cấp 240.000 cây cho các đơn vị trồng cây phân tán, đạt 100% kế hoạch năm 2008.

4. Diêm nghiệp:

- Chi cục Phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ theo dõi đề án nhân rộng mô hình sản xuất muối sạch theo phương pháp kết tinh muối trên ruộng trải bạt tại huyện Cần Giờ, giai đoạn 2008 - 2010.

- Tổ chức 01 lớp tập huấn về quy trình sản xuất muối sạch bằng phương pháp trải bạt với tổng số 60 người tham dự.

5. Thủy sản:

Tình hình thực hiện Thông tư số 35/2008/TT-BTC ngày 25/4/2008 của Bộ Tài chính và các văn bản liên quan về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân:

Tính đến nay, đã hỗ trợ cho 437 trường hợp với tổng kinh phí là 3.687.439.450 đồng; trong đó, hỗ trợ dầu 3.658.000.000 đồng (411 trường hợp), hỗ trợ bảo hiểm 29.439.450 đồng (26 trường hợp), cụ thể như sau:

- Tàu công suất dưới 40CV: hỗ trợ dầu 2.824.000.000 đồng với 353 trường hợp.

- Tàu công suất từ 40-90CV: hỗ trợ dầu 424.000.000 đồng với 33 trường hợp.

- Tàu công suất trên 90CV: hỗ trợ dầu 410.000.000 đồng với 25 trường hợp, hỗ trợ bảo hiểm 29.439.450 đồng với 26 trường hợp.

6. Các hoạt động chuyên ngành:

6.1. Công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y:

- Hoạt động kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm trong tuần qua như sau:

+ Kiểm soát giết mổ heo: 46.887 con, tăng 1.573 con so với tuần trước.

+ Kiểm soát giết mổ trâu bò: 237 con, tăng 14 con so với tuần trước.

+ Kiểm soát giết mổ dê: 121 con, tăng 22 con so với tuần trước.

+ Kiểm soát giết mổ gia cầm: 471.856 con, tăng 32.044 con so với tuần trước.

+ Tiêu độc sát trùng: 497.792 m2, giảm 51.093 m2 so với tuần trước.

- Trong tuần, Chi cục Thú y đã xử phạt vi phạm hành chính 176 trường hợp, tăng 22 trường hợp so với tuần trước, với tổng số tiền phạt là 43.300.000 đồng.

6.2. Hoạt động phát triển nông thôn:

- Tổ chức chuyến tham quan đưa Hội Doanh nghiệp quận 9 tham quan, học tập kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh của Hợp tác xã Xuân Lộc (quận 12) và mô hình trồng nấm tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh.

- Tổ chức 01 lớp tập huấn về Quyết định số 105/2006/QĐ-UBND ngày 17/7/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2006 – 2010 tại xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ.

- Tiến hành hỗ trợ vốn đợt 01 cho 08 hộ nghèo tại ấp Chánh, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi gồm: 06 máy may công nghiệp, 01 con bò giống và 02 con heo giống với tổng kinh phí hỗ trợ là 24.500.000 đồng.

- Tiếp và làm việc với Sở Văn hóa, Thông tin và Du lịch về nhu cầu văn hóa, tinh thần của người dân nông thôn nhằm tiến hành xây dựng phương án hỗ trợ, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân ấp Chánh, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi.

- Tình hình thực hiện Chương trình 105: Trong tuần, có thêm 08 hộ đã lập phương án vay vốn và đã được duyệt. Lũy kế từ khi thực hiện Chương trình (ngày có hiệu lực 27/7/2006, đề án đầu tiên của huyện Cần Giờ ngày 30/8/2006) đến nay, số hộ đã lập phương án vay vốn và đã được duyệt là 9.944 hộ với tổng vốn đầu tư là 1.312.487,66 triệu đồng, trong đó tổng vốn vay được hỗ trợ lãi suất là 772.868,73 triệu đồng.

6.3. Hoạt động quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản:

- Kiểm dịch xuất khẩu: Động vật thủy sản 5.804,85 kg, sản phẩm động vật thủy sản 17.773,63 kg, cá cảnh 78.005 con.

- Kiểm dịch nhập khẩu: Cá cảnh 6.860 con, Cá Mú giống 13.300 con, Cá Chình giống 45.000 con, tôm sú giống 60.000 con, tôm hùm giống 500 con, tôm thẻ chân trắng bố mẹ 2.100 con.

- Kiểm tra chất lượng hàng hóa chuyên ngành thủy sản: 52.468 kg thức ăn công nghiệp, 1.218.042 kg nguyên liệu đã qua chế biến dùng trong sản xuất thức ăn, 502 kg hóa chất, chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thủy sản.

-  Đăng ký, đăng kiểm tàu cá: trong tuần đã kiểm tra hàng năm 10 chiếc, kiểm tra đăng ký mới 19 chiếc, kiểm tra thay máy 01 chiếc và sang tên 01 chiếc.

6.4. Hoạt động tư vấn, hỗ trợ và xúc tiến thương mại:

Tổ chức lớp tập huấn về chuyên đề “Sơ chế và bảo quản sau thu hoạch” trong chương trình GAP 100 (HCMGAP) tại Hợp tác xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi.

6.5. Hoạt động quản lý và kiểm định giống cây trồng, vật nuôi:

- Công tác khảo sát, đánh giá chất lượng đời sau các dòng tinh bò sữa: Lũy kế từ đầu năm đến nay thực hiện 3.935 lượt con, đạt 98,36% kế hoạch năm 2008.

- Khảo sát khả năng sinh sản và chất lượng giống bò sữa nông hộ: Lũy kế từ đầu năm đến nay đã khảo sát 2.335 con, đạt 116,75% kế hoạch năm 2008.

- Gieo tinh bò sữa cao sản: Trong tuần thực hiện 250 liều, lũy kế từ đầu năm đến nay thực hiện 12.120 liều, đạt 80,08% so với kế hoạch năm 2008.

- Bình tuyển giống bò sữa: Lũy kế từ đầu năm đến nay thực hiện 5.000 con, đạt 166,67% so với kế hoạch năm 2008.

- Khảo sát, đánh giá tiến bộ di truyền giống heo (BLUP): Đã xử lý kết quả đánh giá tiến bộ di truyền đợt 4, lũy kế từ đầu năm đến nay đã thực hiện 04 đợt, đạt 100% so với kế hoạch năm 2008.

- Điều tra tình hình sản xuất và sử dụng giống vật nuôi trên địa bàn thành phố: Lũy kế từ đầu năm đến nay thực hiện 7.000 phiếu, đạt 140% so với kế hoạch năm 2008.

- Tiếp tục theo dõi trồng thử nghiệm tính thích nghi một số giống mới: khoai lang, tía tô, khổ qua, cà chua, dưa leo, dừa dứa, táo, cam.
(Văn phòng Sở)

Số lượt người xem: 2476    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm