SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
9
6
4
1
8
2
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 19 Tháng Năm 2009 5:00:00 CH

Thông tin tuần 20 năm 2009 (Từ ngày 11/5/2009 đến 17/5/2009)

Trong tuần từ 11/5/2009 đến 17/5/2009, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tập trung chỉ đạo điều hành và thực hiện các mặt công tác sau đây:

 

1. Công tác chỉ đạo điều hành tập trung:

Trong tuần qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tập trung chỉ đạo điều hành và thực hiện các mặt công tác sau đây:

- Tiếp tục chỉ đạo thu hoạch vụ Đông Xuân 2008 - 2009, sản xuất vụ Hè Thu 2009 theo tiến độ, kế hoạch chương trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao, phát triển các loại cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện sản xuất tại thành phố; tập trung chỉ đạo phòng, chống hạn và dịch bệnh trên lúa vụ Hè Thu 2009.

- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; tập trung thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại văn bản số 525/UBND-CNN ngày 11/02/2009 về tập trung chỉ đạo thực hiện Công điện số 214/CĐ-TTg ngày 10/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc khống chế, ngăn chặn và dập tắt các ổ dịch, không để dịch tiếp tục lây lan và xảy ra dịch cúm A (H5N1) ở người; tập trung công tác phòng chống dịch bệnh cúm A (H1N1).

- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng chống cháy rừng trong năm 2009.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình, Chính sách hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và các chương trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2006 - 2010.

- Tiếp tục kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án, công trình xây dựng cơ bản chuyên ngành, công trình phòng, chống lụt, bão trên địa bàn thành phố; tập trung triển khai công tác đầu tư xây dựng các công trình bờ bao phòng, chống triều cường, bờ bao kết hợp giao thông nông thôn, phòng chống sạt lở bờ sông, tiêu thoát nước.

2. Tình hình sản xuất nông nghiệp:

2.1. Trồng trọt:

2.1.1. Vụ Đông Xuân 2008 - 2009:

- Lúa: Tổng diện tích sạ cấy từ đầu vụ đến nay là 6.452 ha, đạt 92,4% so với cùng kỳ; đến nay, đã thu hoạch 6.236 ha.

- Rau: Tổng diện tích gieo trồng đến nay là 4.426 ha, đạt 97,5% so với cùng kỳ.

- Cây bắp: 1.049 ha, đạt 155% so với cùng kỳ (đã thu hoạch xong, năng suất ước đạt 8 - 8,5 tấn/ha).

- Cây đậu phộng: 714 ha, đạt 80,7% so với cùng kỳ (đã thu hoạch xong, năng suất ước đạt 2,5 - 2,7 tấn/ha).

2.1.2. Vụ Hè Thu 2009:

- Lúa: Trong tuần thực hiện 1.189 ha. Tổng diện tích sạ cấy từ đầu vụ đến nay là 5.551 ha, đạt 85,4% so với kế hoạch năm 2009 và đạt 138,8% so với cùng kỳ năm 2008.

- Rau: Trong tuần thực hiện 228 ha. Tổng diện tích gieo trồng từ đầu vụ đến nay là 1.640 ha, đạt 41% so với kế hoạch năm 2009 và đạt 82% so với cùng kỳ năm 2008.

- Cây bắp: 09 ha.

- Cây đậu phộng: 58 ha, đạt 40,3% so với cùng kỳ năm 2008.

2.1.3. Diễn biến tình hình dịch bệnh gây hại trên lúa Hè Thu 2009:

Diện tích nhiễm rầy nâu trên đồng ruộng ước khoảng 149 ha (tại huyện Củ Chi), chủ yếu rầy trong độ tuổi 4 - 5; mật độ rầy phổ biến từ 200 - 300 con/m2.

2.2. Tình hình chăn nuôi - thú y:

- Tiếp tục tập trung thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 214/CĐ-TTg ngày 10/02/2009 văn bản số 525/UBND-CNN ngày 11/02/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tập trung chỉ đạo thực hiện về việc khống chế, ngăn chặn và dập tắt các ổ dịch, không để dịch tiếp tục lây lan và xảy ra dịch cúm A (H5N1) ở người.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Công điện số 639/CĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phòng ngừa dịch cúm H1N1; Chỉ thị số 1141/CT-BNN-TY ngày 28/4/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, đề phòng dịch cúm lợn; văn bản số 653/TY-DT ngày 28/4/2009 của Cục Thú y về hướng dẫn phòng chống bệnh cúm lợn (Swine Influenza); Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 06/5/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh Cúm A (H1N1) ở người trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Chi cục Thú y đã tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cúm H1N1 trên người, trong đó tập trung tăng cường hoạt động thông tin tuyên truyền cho người chăn nuôi, chủ động áp dụng các biện pháp an toàn sinh học, tiêu độc khử trùng trong chăn nuôi; tập trung hoàn tất công tác tiêm phòng đợt 1 năm 2009 trong tháng 5 năm 2009 để tập trung công tác phòng chống dịch cúm H1N1; tiếp tục tổ chức lấy mẫu kiểm tra, giám sát tình hình dịch tễ trên gia súc để chủ động trong công tác phòng chống dịch.

2.2.1. Công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm:

- Trong tuần qua, các đoàn kiểm tra liên ngành thành phố đã xử lý 72 trường hợp kinh doanh, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép với số lượng xử lý gồm 193 con gà sống, 09 con vịt sống, 142 con và 322 kg gia cầm làm sẵn, 30 con chim cút, 5.317 quả trứng cút và 3.770 quả trứng gia cầm.

- Tình hình dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố tiếp tục ổn định, chưa phát hiện trường hợp gia cầm nào bị nhiễm bệnh.

2.2.2. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc:

Tình hình dịch bệnh lở mồm long móng và dịch bệnh PRRS trên heo tại địa bàn thành phố trong tuần qua tiếp tục ổn định; không phát hiện trường hợp gia súc nào bị bệnh tại các hộ chăn nuôi và cơ sở giết mổ gia súc.

2.2.3. Tình hình chăn nuôi gia cầm:

Tình hình chăn nuôi gia cầm trên địa bàn thành phố tính đến nay như sau: Tổng đàn gà 54.000 con (của hộ Bà Nguyễn Thị Lạc - huyện Hóc Môn; riêng hộ Bà Trần Thị Quang - huyện Củ Chi hiện đang trống chuồng, trại đã tiêu độc khử trùng để chuẩn bị cho đợt nhập gà mới); 15 con đà điểu.

2.2.4. Tình hình chăn nuôi gia súc:

Tình hình chăn nuôi gia súc trên địa bàn thành phố tính đến nay như sau:

a. Heo: Tổng đàn 299.308 con, đạt 99,8% kế hoạch năm 2009 và đạt 101% so với cùng kỳ năm 2008. Số hộ chăn nuôi là 10.907 hộ và 04 Trại quốc doanh (gồm: Xí nghiệp Đồng Hiệp, Trại Tân Trung, Xí nghiệp Giống cấp I, Xí nghiệp Phước Long).

b. Trâu bò: Tổng đàn 113.955 con, đạt 99,6% kế hoạch năm 2009 và đạt 97,8% so với cùng kỳ năm 2008; gồm 4.440 con trâu và 109.515 con bò (trong đó có 73.492 con bò sữa). Số hộ chăn nuôi là 18.753 hộ, 01 đơn vị quốc doanh (Công ty Bò sữa) và Xí nghiệp Delta.

c. Dê, Cừu: Tổng đàn 4.637 con; gồm 4.050 con dê và 587 con cừu. Số hộ chăn nuôi là 134 hộ và 01 đơn vị quốc doanh (Công ty Bò sữa).

3. Hoạt động lâm nghiệp:

- Tuyên truyền pháp luật bảo vệ, phát triển và phòng cháy, chữa cháy rừng cho 169 lượt người.

- Tổ chức kiểm tra 02 cơ sở gây nuôi động vật hoang dã; 31 đợt tuần tra, quản lý, bảo vệ rừng và động vật hoang dã, trong đó phối hợp với chủ rừng 08 đợt, tổ chức chốt đêm 01 đợt; kiểm tra 29 cơ sở chế biến kinh doanh lâm sản; kiểm tra sổ ghi xuất nhập lâm sản 19 cơ sở, cấp mới 03 sổ; kiểm tra lâm sản nhập xưởng gồm 3.285,931 m3 gỗ các loại; xử phạt 02 trường hợp vi phạm về khai thác rừng trái phép và tàng trữ gỗ trái phép, thu nộp ngân sách 21.800.000 đồng.

- Trong tuần, không xảy ra cháy rừng và cây lâm nghiệp trồng phân tán trên địa bàn thành phố.

- Cấp 02 giấy phép vận chuyển đặc biệt cho: Ông Lê Văn Hiền vận chuyển 1.000 kg rắn ráo trâu, 1.000 kg kỳ đà vân, 200 kg rùa núi vàng, 200 kg rùa đất lớn đi tỉnh Quảng Ninh và 400 kg rùa đất lớn, 300 kg rùa núi vàng, 450 kg rùa răng đi tỉnh Hưng Yên; cấp 01 giấy xác nhận cho cơ sở Việt Thành làm thủ tục xuất khẩu 43 sản phẩm da cá sấu và 03 túi xách da trăn.

- Trong tuần, Trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi đã tiếp nhận 221 con rùa các loại do Chùa Ôn Lăng, quận 5 giao đưa về cứu hộ tại trạm.

- Công tác gieo ươm, cung cấp cây trồng phân tán: Chi cục Lâm nghiệp đã sản xuất được 240.000 cây giống (gồm 62.000 cây bóng mát, 110.000 cây kiểng và 68.000 cây mọc nhanh) phục vụ nhu cầu trồng cây phân tán của các đơn vị trên địa bàn thành phố, trong đó, có 122.607 cây đủ tiêu chuẩn xuất vườn và đã xuất 60.448 cây cho các đơn vị trồng cây nhân ngày 19/5/2009.

4. Diêm nghiệp:

Chi cục Phát triển nông thôn làm việc với Hợp tác muối Tiến Thành về việc chuẩn bị cho hội chợ triển lãm ngành nghề tại Huế; tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ theo dõi tình hình sản xuất và tiêu thụ muối của diêm dân huyện Cần Giờ.

5. Các hoạt động chuyên ngành:

5.1. Công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y:

- Hoạt động kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm trong tuần qua như sau:

+ Kiểm soát giết mổ heo: 44.584 con, tăng 1.228 con so với tuần trước.

+ Kiểm soát giết mổ trâu bò: 228 con, giảm 51 con so với tuần trước.

+ Kiểm soát giết mổ dê: 121 con, tăng 05 con so với tuần trước.

+ Kiểm soát giết mổ gia cầm: 203.262 con, giảm 6.048 con so với tuần trước.

+ Tiêu độc sát trùng: 458.120 m2, giảm 56.104 m2 so với tuần trước.

- Trong tuần, Chi cục Thú y đã xử phạt vi phạm hành chính 104 trường hợp, với tổng số tiền phạt là 38.470.000 đồng.

5.2. Hoạt động phát triển nông thôn:

- Phối hợp với Liên minh Hợp tác xã thành phố, 02 chuyên gia người Thụy Điển và các thành viên dự án phát triển Hợp tác xã phía Nam (do Liên đoàn Hợp tác xã quốc gia Thụy Điển tài trợ) tham quan mô hình giải quyết việc làm cho người có hoàn cảnh cơ nhỡ tại Hợp tác xã mây tre lá Ba Nhất, tỉnh Bình Dương.

- Phối hợp với Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố và Chi cục Lâm nghiệp tiến hành tập huấn về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và cấp phát cây xanh cho nhân dân ấp Chánh, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi.

- Xây dựng và báo cáo đề cương về “Đề án thực hiện xã phát triển nông thôn mới quy mô cấp xã” tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi; tổng hợp số liệu về hiện trạng kinh tế - xã hội tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn phục vụ cho Đề án thí điểm xã nông thôn mới.

- Tình hình thực hiện Chương trình 105: Trong tuần có 140 hộ lập phương án vay vốn và đã được duyệt. Lũy kế từ khi thực hiện Chương trình (ngày có hiệu lực 27/7/2006, đề án đầu tiên của huyện Cần Giờ ngày 30/8/2006) đến nay, số hộ đã lập phương án vay vốn và đã được duyệt là 10.909 hộ với tổng vốn đầu tư là 1.901.103,15 triệu đồng, trong đó tổng vốn vay được hỗ trợ lãi suất là 1.132.702 triệu đồng.

5.3. Hoạt động quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản:

- Kiểm dịch xuất khẩu: Động vật thủy sản 6.454,6 kg, sản phẩm động vật thủy sản 12.054,8 kg, cá cảnh 89.764 con.

- Kiểm dịch nhập khẩu: Cá Cảnh 5.970 con, Cá Mú giống 58.000 con, Tôm sú bố mẹ 138 con, Tôm thẻ chân trắng bố mẹ 1.050 con, Tôm hùm làm thực phẩm 109 kg.

- Kiểm tra chất lượng hàng hóa chuyên ngành thủy sản: 142.070 kg thức ăn công nghiệp, 3.349.040 kg nguyên liệu đã qua chế biến dùng trong sản xuất thức ăn, 8.950 kg chất bổ sung vào thức ăn, 733.152 kg thuốc hóa chất, chế phẩm sinh học, nguyên liệu sản xuất thuốc và hóa chất dùng trong nuôi trồng thủy sản.

- Đăng ký, đăng kiểm tàu cá: kiểm tra hàng năm 248 chiếc, kiểm tra đăng ký mới 06 chiếc.

- Tiếp tục triển khai tập huấn phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn thủy sản năm 2009.

5.4. Hoạt động tư vấn và xúc tiến thương mại:

Tổ chức khóa huấn luyện phổ biến kiến thức về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) cho 26 người thuộc các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

5.5. Hoạt động quản lý và kiểm định giống cây trồng, vật nuôi:

- Công tác khảo sát đời sau các dòng tinh bò sữa: Trong tuần thực hiện 67 con. Lũy kế từ đầu năm đến nay thực hiện 854 con, đạt 85,4% kế hoạch năm 2009.

- Quản lý, gieo tinh giống bò sữa cao sản: Trong tuần thực hiện 220 liều. Lũy kế từ đầu năm đến nay thực hiện 2.840 liều, đạt 47,33% so với kế hoạch năm 2009.

- Bình tuyển giống bò sữa: Trong tuần thực hiện 58 con. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã thực hiện 692 con, đạt 23,07% kế hoạch năm 2009.

- Khảo sát sinh sản và chất lượng giống bò sữa nông hộ: Lũy kế từ đầu năm đến nay đã thực hiện 2.135 con, đạt 110,15% so với kế hoạch năm 2009.

- Kiểm tra nhãn hiệu hàng hóa các cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây trồng: Trong tuần đã kiểm tra 03 công ty kinh doanh. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã kiểm tra 13 công ty với 43 mẫu trên địa bàn thành phố.

- Tiếp tục thực hiện thử nghiệm tính thích nghi một số giống rau, hoa mới (200 m2 hoa cát tường, 100 m2 hoa dạ yên thảo), dừa dứa và các gốc ghép; xây dựng quy trình sản xuất cây khổ qua ghép và huấn luyện, chuyển giao cho Hợp tác xã; nhân và giữ giống tía tô, khoai lang và táo; sưu tập giống cây ăn trái và bộ giống hoa kiểng.

5.6. Hoạt động khuyến nông:

- Tổ chức 01 lớp huấn luyện 04 ngày về “Các biện pháp chăn nuôi bò thịt” cho các học viên Trường Giáo dục Đào tạo và Giải quyết việc làm số 2 (thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố).

- Tổ chức 02 chuyến tham quan: Đưa nông dân xã Tân Kiên và xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh tham quan mô hình nuôi cá kiểng tại quận 12; đưa nông dân quận Thủ Đức tham quan mô hình VAC có hiệu quả tại huyện Củ Chi.

- Tổ chức 03 cuộc Hội thảo về: “Trình diễn và giao nhận máy nông nghiệp năm 2009”( 2 cuộc) tại ấp Phước Hưng, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi và xã Hưng Long, huyện Bình Chánh; “Phòng chống dịch cúm A (H1N1)” tại xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi.

- Tổ chức Hội nghị tổng kết hội thi “ Môi trường xanh - sạch - đẹp” năm 2008 và phát động phong trào hội thi năm 2009.

- Tiếp tục kiểm tra, theo dõi 32 mô hình đã và đang triển khai xây dựng: 13 mô hình tại huyện Củ Chi; 04 mô hình tại huyện Bình Chánh; 03 mô hình tại huyện Hóc Môn; 02 mô hình tại quận 12, quận Gò Vấp; 04 mô hình tại quận 2, quận 9, quận Thủ Đức; 04 mô hình tại huyện Cần Giờ và 02 mô hình tại huyện Nhà Bè.

Văn phòng Sở


Số lượt người xem: 2509    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm