SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
8
2
6
5
4
7
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 27 Tháng Mười 2009 3:40:00 CH

Thông tin tuần 43 năm 2009 (Từ ngày 19/10/2009 đến 25/10/2009)

Trong tuần từ 19/10/2009 đến 25/10/2009, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tập trung chỉ đạo điều hành và thực hiện các mặt công tác sau đây
 
   

1. Công tác chỉ đạo điều hành tập trung:

Trong tuần qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tập trung chỉ đạo điều hành và thực hiện các mặt công tác sau đây:

- Chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2009 - 2010 và thu hoạch vụ Mùa 2009 theo tiến độ, kế hoạch chương trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao, phát triển các loại cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện sản xuất tại thành phố; tập trung chỉ đạo tưới tiêu, phòng, chống úng hạn, phòng chống dịch bệnh trên vụ Đông Xuân 2009 - 2010 và vụ Mùa 2009.

- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; tập trung thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại văn bản số 525/UBND-CNN ngày 11/02/2009 về tập trung chỉ đạo thực hiện Công điện số 214/CĐ-TTg ngày 10/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc khống chế, ngăn chặn và dập tắt các ổ dịch, không để dịch tiếp tục lây lan và xảy ra dịch cúm A (H5N1) ở người; tập trung công tác phòng chống dịch bệnh cúm A (H1N1).

- Tăng cường kiểm tra và quản lý động vật hoang dã, chống người thi hành công vụ theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 04/2009/CT-UBND ngày 02/3/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2009. Tập trung thực hiện Chỉ thị số 17/2009/CT-UBND ngày 01/10/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức chuẩn bị và thực hành diễn tập, kiểm tra phương án phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2009 của thành phố Hồ Chí Minh; thực hiện tốt phương án phòng, tránh mưa lớn, triều cường hoặc bão đổ bộ, tổ chức cứu nạn, cứu hộ tại chỗ bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và cơ sở vật chất.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình, Chính sách hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và các chương trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2006 - 2010.

- Tiếp tục kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án, công trình xây dựng cơ bản chuyên ngành, công trình phòng, chống lụt, bão trên địa bàn thành phố; tập trung triển khai công tác đầu tư xây dựng các công trình bờ bao phòng, chống triều cường, bờ bao kết hợp giao thông nông thôn, phòng chống sạt lở bờ sông, tiêu thoát nước.

2. Tình hình sản xuất nông nghiệp:

2.1. Trồng trọt:

2.1.1. Vụ Mùa 2009:

- Lúa: Tổng diện tích sạ cấy từ đầu vụ đến nay là 13.432 ha, đạt 103,3% kế hoạch năm 2009 và đạt 84,7% so với cùng kỳ năm 2008; đã thu hoạch 109 ha.

- Rau: Tổng diện tích gieo trồng từ đầu vụ đến nay là 3.344 ha, đạt 74,3% so với kế hoạch năm 2009 và đạt 107,2% so với cùng kỳ năm 2008; đã thu hoạch 3.233 ha.

- Cây bắp: 38,5 ha, tăng 381% so với cùng kỳ năm 2008 (đã thu hoạch 24,5 ha).

- Cây đậu phộng: 25 ha, đạt 62,5% so với cùng kỳ năm 2008 (đã thu hoạch xong).

2.1.2. Vụ Đông Xuân 2009 - 2010:

- Lúa: Tổng diện tích đã gieo cấy đến nay là 5,1 ha.

- Rau: Tổng diện tích gieo trồng đến nay là 818 ha, đạt 99,5% so với cùng kỳ năm 2008.

- Cây bắp: 8,5 ha.

2.1.3. Diễn biến tình hình dịch bệnh gây hại trên lúa vụ Mùa 2009:

- Diện tích nhiễm rầy nâu trên đồng ruộng ước khoảng 1.654,8 ha, trong đó, nhiễm nhẹ 1.509,6 ha, nhiễm trung bình 124,2 ha và nhiễm nặng 21 ha; đa số rầy trong độ tuổi 4 - tuổi trưởng thành; mật độ rầy phổ biến từ 500 - 1.500 con/m2, cá biệt tại một số nơi thuộc huyện Củ Chi, Hóc Môn và Cần Giờ, mật độ rầy lên đến 3.000 con/m2.

- Tình hình rầy nâu trưởng thành vào bẫy đèn: Từ đêm ngày 20/10/2009, rầy nâu trưởng thành đã bắt đầu vào đèn, với mật độ cao nhất là 397.000 con/đêm vào đêm ngày 22/10/2009 tại bẫy Đồng Lớn, xã Trung Lập Thượng, huyện Hóc Môn.

2.2. Tình hình chăn nuôi - thú y:

- Tiếp tục tập trung thực hiện Công điện số 732/CĐ-TTg ngày 14/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống cúm A (H1N1) và tiêu chảy cấp; Công điện số 1245/CĐ-TTg ngày 25/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai một số biện pháp cấp bách nhằm hạn chế lây lan dịch trong cộng đồng; Công điện số 19/CĐ-BNN-TY ngày 01/6/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác tiêm phòng cho gia súc, gia cầm; Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 06/5/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh Cúm A (H1N1) ở người trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Công văn số 3785/UBND-VX ngày 29/7/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường phòng chống dịch cúm A (H1N1); Kế hoạch số 4188/KH-UBND ngày 17/8/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phòng chống đại dịch cúm A (H1N1) tại thành phố Hồ Chí Minh (giai đoạn dịch đã lây lan trong cộng đồng); Thông báo số 636/TB-VP ngày 31/8/2009 về ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Tài tại buổi họp về tình hình và kế hoạch triển khai phòng, chống dịch cúm A (H1N1) tại thành phố.

- Triển khai thực hiện Công văn số 5871/SYT-VSATTP ngày 19/10/2009 của Sở Y tế về việc tăng cường công tác thanh kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đông lạnh nhập khẩu lưu thông trên địa bàn thành phố.

2.2.1. Công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm:

- Trong tuần qua, các đoàn kiểm tra liên ngành thành phố đã xử lý 120 trường hợp kinh doanh, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép với số lượng xử lý gồm 678 con gà sống, 440 con vịt sống, 10 con chim cút sống, 79 con và 433 kg gia cầm làm sẵn và 2.742 quả trứng gia cầm.

- Tình hình dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố tiếp tục ổn định, chưa phát hiện trường hợp gia cầm nào bị nhiễm bệnh.

2.2.2. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc:

Tình hình dịch bệnh lở mồm long móng và dịch bệnh PRRS trên heo tại địa bàn thành phố trong tuần qua tiếp tục ổn định; không phát hiện trường hợp gia súc nào bị bệnh tại các hộ chăn nuôi và cơ sở giết mổ gia súc.

2.2.3. Tình hình chăn nuôi gia cầm (gà) tập trung:

Tổng đàn 92.951 con, gồm: Cơ sở chăn nuôi gà Củ Chi 1 tại xã An Phú, huyện Củ Chi (thuộc Công ty Chăn nuôi và Chế biến thực phẩm Sài Gòn) nuôi 22.169 con; hộ Bà Nguyễn Thị Lạc - huyện Hóc Môn nuôi 57.782 con; hộ Bà Trần Thị Quang - huyện Củ Chi nuôi 13.000 con.

2.2.4. Tình hình chăn nuôi gia súc:

a. Heo: Tổng đàn 321.314 con, đạt 107,1% kế hoạch năm 2009 và đạt 105,3% so với cùng kỳ năm 2008. Số hộ chăn nuôi là 11.175 hộ và 04 Trại quốc doanh (gồm: Xí nghiệp Đồng Hiệp, Trại Tân Trung, Xí nghiệp Giống cấp I, Xí nghiệp Phước Long).

b. Trâu bò: Tổng đàn 117.760 con, đạt 103% kế hoạch năm 2009 và đạt 101,8% so với cùng kỳ năm 2008; gồm 5.236 con trâu và 112.524 con bò (trong đó có 78.378 con bò sữa. đạt 112,3% so với cùng kỳ năm 2008). Số hộ chăn nuôi là 18.667 hộ, 01 đơn vị quốc doanh (Công ty Bò sữa) và Xí nghiệp Delta.

c. Dê, Cừu: Tổng đàn 3.144 con; gồm 2.557 con dê và 587 con cừu. Số hộ chăn nuôi là 121 hộ và đơn vị quốc doanh (Công ty Bò sữa).

3. Hoạt động lâm nghiệp:

- Tuyên truyền pháp luật bảo vệ, phát triển và phòng cháy, chữa cháy rừng cho 207 lượt người.

- Tổ chức kiểm tra 13 cơ sở gây nuôi động vật hoang dã; 26 đợt tuần tra, quản lý, bảo vệ rừng và động vật hoang dã, trong đó phối hợp với chủ rừng 04 đợt, chốt đêm 01 đợt; kiểm tra sổ ghi xuất nhập lâm sản 17 cơ sở; kiểm tra 34 cơ sở chế biến kinh doanh lâm sản; kiểm tra lâm sản nhập xưởng gồm 1.180,7 m3 gỗ các loại; đóng búa kiểm lâm 1.180,7 m3 gỗ nhập khẩu; xử phạt 03 trường hợp vi phạm về mua bán động vật hoang dã trái phép và thu nộp ngân sách 300.000 đồng.

- Cấp 01 giấy phép vận chuyển đặc biệt cho Ông Trương Văn Tuấn (huyện Hóc Môn) vận chuyển 300 con rắn ráo trâu đi tỉnh Tây Ninh; 02 giấy phép cho Bà Trần Thị Kim Nhanh (huyện Hóc Môn) vận chuyển 100 con kỳ đà vân đi tỉnh Quảng Nam; 01 giấy phép cho Bà Hồng Loan (huyện Củ Chi) vận chuyển 1.000 con cá sấu đi tỉnh Cà Mau; 01 giấy phép cho Công ty Tồn Phát vận chuyển 300 con cá sấu đi tỉnh Long An; 04 giấy xác nhận cho Ông Thân Quang Vịnh (quận Thủ Đức) vận chuyển 46 con nhím đi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và 60 con nhím chuyển trại về huyện Củ Chi; 02 giấy cho Bà Kim Ngọc (huyện Hóc Môn) vận chuyển 05 con heo rừng lai đi tỉnh Bến Tre và 05 con heo rừng lai vận chuyển nội bộ trong huyện; 02 giấy cho Ông Đức Tuyến (huyện Hóc Môn) vận chuyển 06 con nhím đi tỉnh Bình Định và 04 con nhím đi huyện Củ Chi; 02 giấy cho Bà Kim Nhanh vận chuyển 30 con cầy vòi hương đi quận Thủ Đức và 05 con rùa hộp lưng đen, 11 con rùa sêpôn, 11 con rùa bagờ, 07 con rùa cổ bự đi tỉnh Thái Bình; 02 giấy xác nhận cho Công ty Tồn Phát làm thủ tục xuất khẩu 300 tấm da cá sấu thuộc sang Nga và 02 tấm da cá sấu thuộc sang Nhật.

- Trong tuần, Trạm cứu hộ động vật hoang dã đã tiếp nhận 01 con gấu, 02 con khỉ do Chi cục Kiểm lâm Hậu Giang bàn giao và 10 con tê tê do Chi cục Kiểm lâm thành phố giao.

- Công tác gieo ươm, cung cấp cây trồng phân tán: Chi cục Lâm nghiệp đã sản xuất được 240.000 cây giống (gồm 62.000 cây bóng mát, 110.000 cây kiểng và 68.000 cây mọc nhanh) phục vụ nhu cầu trồng cây phân tán của các đơn vị trên địa bàn thành phố, đạt 100% so với kế hoạch năm 2009, tương đương cùng kỳ.

4. Diêm nghiệp:

- Chi cục Phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đôn đốc, theo dõi tình hình sản xuất, tiêu thụ muối của diêm dân huyện Cần Giờ và chuẩn bị các công đoạn cần thiết cho vụ muối năm 2009 - 2010.

- Tình hình tiêu thụ muối trên địa bàn thành phố tính đến ngày 19/10/2009 như sau: diện tích sản xuất đạt 1.516 ha, sản lượng 65.256 tấn, lượng muối tồn 13.356 tấn, giá bán 1.400 đồng/kg.

5. Các hoạt động chuyên ngành:

5.1. Công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y:

- Hoạt động kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm trong tuần qua như sau:

+ Kiểm soát giết mổ heo: 52.863 con, giảm 1.153 con so với tuần trước.

+ Kiểm soát giết mổ trâu bò: 248 con, giảm 06 con so với tuần trước.

+ Kiểm soát giết mổ dê: 110 con, giảm 27 con so với tuần trước.

+ Kiểm soát giết mổ gia cầm: 282.954 con, tăng 21.836 con so với tuần trước.

+ Tiêu độc sát trùng: 146.016 m2, tăng 9.240 m2 so với tuần trước.

+ Tiêu độc xe ô tô: 3.379 chiếc, giảm 218 chiếc so với tuần trước.

+ Tiêu độc xe hai bánh: 1.974 chiếc, giảm 208 chiếc so với tuần trước.

- Trong tuần, Chi cục Thú y đã xử phạt vi phạm hành chính 104 trường hợp, với tổng số tiền phạt là 78.590.000 đồng.

5.2. Hoạt động Thanh tra thú y:

- Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và công văn số 363/QLTT-NV ngày 29/4/2008 của Chi cục Quản lý thị trường, Thanh tra Chi cục Thú y tiếp tục tham gia 04 Đoàn liên ngành thành phố kiểm tra, giám sát tình hình mua bán, vận chuyển, xử lý các trường hợp kinh doanh sản phẩm gia súc, gia cầm trái phép và phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố.

- Tiếp tục giám sát tình hình kinh doanh gia cầm sống, sản phẩm gia cầm vi phạm các quy định về điều kiện kinh doanh.

5.3. Hoạt động phát triển nông thôn:

- Phối hợp, hỗ trợ Hợp tác xã Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức), Hợp tác xã hoa kiểng Gò Vấp (quận Gò Vấp) và Tổ hợp tác mai vàng Thạnh Lộc (quận 12) về thực hiện chương trình phát triển hoa kiểng và kế hoạch chuẩn bị chợ hoa Tết Nguyên đán Canh Dần – năm 2010.

- Làm việc với 04 xã chuyển đổi (xã Thới Tam Thôn, xã Xuân Thới Sơn - huyện Hóc Môn, xã Tân Nhựt - huyện Bình Chánh và xã Trung An - huyện Củ Chi) về kế hoạch tổ chức cho nông dân các xã tham quan học tập, khảo sát các mô hình chuyển đổi mang lại hiệu quả kinh tế cao, mô hình cây ăn trái kết hợp với du lịch sinh thái tại các tỉnh Vĩnh Long, Cần Thơ và Kiên Giang.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 01 lớp tập huấn về Quyết định số 105/2006/QĐ-UBND ngày 10/7/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn thành phố và Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 10/2/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 105/2006/QĐ-UBND tại Trạm Khuyến nông huyện Củ Chi.

- Tiếp tục thực hiện các nội dung công việc của Đề án xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới tại ấp Chánh, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi trong năm 2009 như đào tạo nghề cho thanh niên ấp Chánh, chăm sóc cây xanh, hỗ trợ các hộ nghèo phát triển sản xuất.

- Phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố, Hội Nông dân thành phố tổ chức Hội thi Nét đẹp duyên quê năm 2009 nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10 tại Trung tâm văn hóa quận 12.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Lý Nhơn - huyện Cần Giờ và Ủy ban nhân dân xã Tân Nhựt - huyện Bình Chánh tổ chức 02 lớp tập huấn về an toàn vệ sinh lao động, môi trường sản xuất trong nông nghiệp cho nông dân xã Lý Nhơn và xã Tân Nhựt.

- Thu thập số liệu và phân tích đánh giá kết quả mô hình thí điểm ứng dụng kỹ năng thực hành năng suất xanh tại tổ hợp tác ở ấp Trung Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn nhằm đánh giá kết quả sử dụng phân hữu cơ trong sản xuất rau an toàn.

- Tình hình thực hiện Chương trình 105: Trong tuần có 101 hộ lập phương án vay vốn và đã được duyệt. Lũy kế từ khi thực hiện Chương trình (ngày có hiệu lực 27/7/2006, đề án đầu tiên của huyện Cần Giờ ngày 30/8/2006) đến nay, số hộ đã lập phương án vay vốn và đã được duyệt là 12.005 hộ với tổng vốn đầu tư là 2.092.875,54 triệu đồng, trong đó tổng vốn vay được hỗ trợ lãi suất là 1.257.771,34 triệu đồng.

5.4. Hoạt động quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản:

- Kiểm dịch xuất khẩu: Động vật thủy sản 2.187,3 kg, sản phẩm động vật thủy sản 15.630,94 kg, cá cảnh 288.461 con.

- Kiểm dịch nhập khẩu: Cá Mú giống 17.000 con, Tôm thẻ chân trắng bố mẹ 2.348 con, Tôm hùm làm thực phẩm 30 kg.

- Kiểm dịch nội địa: 4.000 con ba ba thương phẩm.

- Kiểm tra chất lượng hàng hóa chuyên ngành thủy sản: 178.710 kg thức ăn công nghiệp, 5.496.138 kg nguyên liệu đã qua chế biến dùng trong sản xuất thức ăn, 27.304 kg chất bổ sung vào thức ăn, 519.818 kg thuốc hóa chất, chế phẩm sinh học, nguyên liệu sản xuất thuốc và hóa chất dùng trong nuôi trồng thủy sản.

- Đăng ký, đăng kiểm tàu cá: kiểm tra hàng năm 08 chiếc, kiểm tra đăng ký mới 02 chiếc.

5.5. Hoạt động tư vấn và xúc tiến thương mại:

- Điều tra khảo sát tình hình sản xuất và tiêu thụ hàng nông sản tại xã Lý Nhơn - huyện Cần Giờ theo chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Tiếp tục khảo sát các cơ sở kinh doanh hoa kiểng và cá cảnh trên địa bàn thành phố phục vụ cho công tác xây dựng cẩm nang địa chỉ đỏ.

5.6. Hoạt động quản lý và kiểm định giống cây trồng, vật nuôi:

- Công tác khảo sát đời sau các dòng tinh bò sữa: Lũy kế từ đầu năm đến nay thực hiện 1.200 con, đạt 120% kế hoạch năm 2009.

- Quản lý, gieo tinh giống bò sữa cao sản: Lũy kế từ đầu năm đến nay thực hiện 6.968 liều, đạt 116,13% so với kế hoạch năm 2009. Lũy kế từ khi triển khai thực hiện Chương trình (từ năm 2006 đến nay) đã thực hiện 28.648 liều.

- Bình tuyển giống bò sữa: Trong tuần thực hiện 48 con, lũy kế từ đầu năm đến nay đã thực hiện 2.782 con, đạt 92,73% kế hoạch năm 2009.

- Khảo sát sinh sản và chất lượng giống bò sữa nông hộ: Lũy kế từ đầu năm đến nay đã thực hiện 2.135 con, đạt 110,15% so với kế hoạch năm 2009.

- Cân đo, giám định ngoại hình đàn bò sữa tại nông hộ: Lũy kế từ đầu năm đến nay đã thực hiện 1.000 con, đạt 100% so với kế hoạch năm 2009.

- Giám định heo đực giống khai thác gieo tinh nhân tạo: Lũy kế từ đầu năm đến nay đã thực hiện 400 con, đạt 100% kế hoạch năm 2009.

- Sưu tập giống cây ăn trái: Lũy kế từ đầu năm đến nay đã sưu tập được 08 giống (gồm 04 giống xoài, 01 giống bưởi, 02 giống mít và 01 giống ổi), đạt 100% kế hoạch năm 2009.

- Sưu tập bộ giống hoa kiểng: Lũy kế từ đầu năm đến nay đã sưu tập 20 giống, tăng 100% so với kế hoạch năm 2009, đang tiếp tục chăm sóc và theo dõi các giống hoa kiểng đã thu thập.

- Tiếp tục thực hiện thử nghiệm tính thích nghi một số giống rau, hoa mới, dừa dứa và các gốc ghép; xây dựng quy trình sản xuất cây khổ qua ghép và huấn luyện, chuyển giao cho Hợp tác xã; xây dựng mô hình sử dụng giống rau mới: ớt (3.000 m2) và khổ qua (500 m2); nhân và giữ giống tía tô, khoai lang và táo.

5.7. Hoạt động khuyến nông:

- Tổ chức 03 lớp tập huấn theo quy trình: kỹ thuật trồng dừa cho nông dân xã Tân Nhựt - huyện Bình Chánh; kỹ thuật trồng hoa nền cho nông dân xã Tân Quý Tây - huyện Bình Chánh; kỹ thuật trồng hoa mai cho nông dân quận Gò Vấp.

- Tổ chức 01 lớp huấn luyện nghiệp vụ khuyến nông về “Các nguồn vốn tín dụng nông thôn, cách lập dự án vay vốn” cho nhân viên Trạm Văn Thánh, nhân viên khuyến nông, ban chủ nhiệm Câu lạc bộ khuyến nông VAC các huyện Củ Chi, Hóc Môn và Bình Chánh.

- Tổ chức 01 chuyến tham quan đưa nông dân xã Tân Thông Hội và xã Tân Phú Trung - huyện Củ Chi tham quan mô hình chăn nuôi bò sữa bền vững tại xã An Nhơn Tây - huyện Củ Chi.

- Tổ chức 01 cuộc hội thảo về “Vệ sinh an toàn thực phẩm trong thủy sản” tại xã Phú Xuân - huyện Nhà Bè.

- Triển khai các hoạt động tập huấn, tham quan, xây dựng mô hình,....tại 6 xã nông thôn mới.

Văn phòng Sở.


Số lượt người xem: 2616    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm