SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
6
8
8
3
9
7
3
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 31 Tháng Tám 2006 4:45:00 CH

Hội nghị phổ biến chương trình và chính sách chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2006-2010

Ngày 25/8/2006, Sở Nông nghiệp và PTNT Thành phố đã tổ chức Hội nghị phổ biến chương trình và chính sách chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2006-2010 để triển khai đến các đơn vị, quận - huyện liên quan, các doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác, Hộ nông dân sản xuất nông nghiệp, CBVC trong ngành nông nghiệp về chương trình, các dự án cụ thể chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp của thành phố, xúc tiến thương mại, hợp đồng tiêu thụ nông sản phẩm, chuyển đổi nhanh diện tích cây trồng, vật nuôi hiệu quả thấp sang cây trồng vật nuôi hiệu quả cao. Xây dựng chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp thành phố giai đoạn 2006-2010. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, nghiên cứu chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật sản xuất.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe phổ biến Quyết định số 97/2006/QĐ-UBND ngày 10/7/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về Phê duyệt Chương trình Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2006-2010; Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện các hợp đồng đầu tư, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Báo cáo tóm tắt 12 Đề án chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp quy mô cấp xã; Quyết định số 105/2006/QĐ-UBND ngày 17/7/2006 Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy định về việc ban hành quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2006-2010 và Hướng dẫn trình tự thủ tục tiếp cận chính sách khuyến khích chuyển đổi.

Chương trình 105 nhằm thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng hình thành nền nông nghiệp đô thị năng suất cao, sản xuất tập trung, phát triển bền vững. Theo đó, chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp từ nay đến năm 2010, kế hoạch chuyển đổi như sau:

1/ Địa bàn không chuyển đổi: 24.155ha, do đất nông nghiệp xen cài trong khu dân cư nhà ở nhanh, gồm:

- Các quận: tổng số 1.264ha (quận 7, Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Phú, Tân Bình)

- Các thị trấn thuộc huyện: tổng số 1.224 ha

- Đất sản xuất xen cài trong khu dân cư nông thôn: 21.667 ha (chủ yếu cây lâu năm và ao nuôi thủy sản)

2/ Diện tích đất nông nghiệp dự kiến chuyển đổi:

-Chuyển đổi sang trồng cây ngắn ngày có giá trị cao như rau, hoa nền, cỏ chăn nuôi… trong giai đoạn quá độ để chuẩn bị triển khai các dự án đầu tư: 16.900ha/22.504ha

-Đất nông nghiệp ổn định, sau năm 2010 sẽ tập trung chuyển đổi: đất trồng cây hàng năm (26.433ha). đất trồng cây lâu năm (26.000ha), đất lâm nghiệp có rừng (37.545ha), đất nuôi trồng thủy sản (9.524ha), đất ruộng muối (1.000ha).

-Sử dụng đất trồng cây hàng năm đến năm 2010: đất trồng lúa (9.000ha), đất trồng rau (5.700ha), đất trồng cỏ chăn nuôi (3.300ha) đất trồng cây hàng năm khác (6.099ha)

3/ Định hướng chuyển đổi:

- Trồng cây hàng năm: giảm diện tích trồng lúa. phấn đấu chuyển đổi trong 5 năm là 11.000ha; diện tích lúa đến  năm 2010 còn 8.000- 9.000ha, trong đó: huyện Củ Chi (5.900ha), huyện Hóc Môn (100ha); huyện Bình Chánh (2.000-3.000ha). Chuyển trồng lúa để phát triển, tăng diện tích trồng rau (3.000- 3.500ha); hoa kiểng (1.000-1.500ha); trồng cỏ chăn nuôi (1.500-2.000ha); cây hàng năm khác (bắp, khoai, đậu phọng…) nuôi thủy sản từ 700-1.000ha. Đất lúa sử dụng để thực hiện các công trình dự án: 2.000ha

- Trồng cây lâu năm: đến năm 2010 còn 26.006 ha, giảm 4.750 ha do chuyển sang đất ở , đất chuyên dùng. Cây trồng chuyển đổi theo hướng tăng diện tích trồng cây ăn trái.

- Nuôi trồng thủy sản: diện tích mặt nước nuôi nuôi nước ngọt (1.700ha), diện tích mặt nước nuôi nước lợ (4.000ha), Nhà Bè (500ha) và nuôi thủy sản khác (200 ha)

-Lâm nghiệp: quy hoạch phát triển, bảo vệ các loại rừng phòng hộ, đặc dụng, rừng sản xuất.

- Chăn nuôi:

+ Bò sữa : tổng đàn đến năm 2010 khoảng 70.000-80.000con; nâng cao chất lượng con giống và năng suất cho sữa; phát triển chăn nuôi7 theo hướng tập trung, quy mô trang trại.

+ Heo: tổng đàn ở mức 200.000con

+ Gia cầm: không khuyến khích nuôi trên địa bàn thành phố

+ Các vật nuôi khác: baba, cá sấu, ếch, một số loại bò sát, dê, thỏ…

Hiện nay, thành phố đã đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất như xây dựng trung tâm thủy sản, Khu Nông nghiệp Công nghệ cao, Trung tâm giao dịch và triển lãm sản phẩm nông nghiệp và Trung tâm Công nghệ Sinh học.

Ngoài ra, thành phố còn xây dựng hệ thống thông tin thị trường nông sản, xây dựng chuỗi liên kết cung ứng thực phẩm an toàn, chuỗi các ngành hàng và nâng cao hiệu quả các kênh phân phối qua doanh nghiệp, hợp tác xã và siêu thị./.

(P. Hành chính Tổng hợp)


Số lượt người xem: 3014    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm