SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
4
4
1
2
0
5
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 03 Tháng Mười 2006 4:30:00 CH

Thành lập Tổ Giám sát, đánh giá đầu tư các dự án chuyên ngành của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Ngày 02 tháng 10 năm 2006 Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Thành phố đã ký Quyết định số 268/QĐ-SNN-TCCB về việc thành lập Tổ Giám sát, đánh giá đầu tư các dự án chuyên ngành của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

 

Tổ Giám sát đầu tư có nhiệm vụ:

 Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực chuyên ngành của sở theo quy định. Cụ thể:

1/. Xây dựng kế hoạch định kỳ, đột xuất kiểm tra các công đoạn quan trọng trong quá trình chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị xây dựng, triển khai thi công, chất lượng, tiến độ thực hiện, công tác tư vấn và công tác nghiệm thu, quyết toán.

           2/. Đề xuất các biện pháp chấn chỉnh, xử lý trường hợp vi phạm hợp đồng, đình chỉ thi công, đình chỉ dự án, đồng thời bảo đảm tính trung thực và chịu trách nhiệm về kết quả đề xuất, kiểm tra của Tổ Giám sát đầu tư.

3/ Kiến nghị Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân thành phố hoặc các sở ngành, quận huyện khác có liên quan đến dự án được giám sát, đánh giá đầu tư để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc nhằm đảm bảo tiến độ và hiệu quả đầu tư.

4/ Tổng hợp và báo cáo kết quả kiểm tra giám sát theo định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu cho các cơ quan có thẩm quyền.

5/Chuẩn bị tài liệu, nội dung các cuộc họp, làm việc về xây dựng đầu tư cơ bản theo định kỳ, đột xuất và ghi biên bản cuộc họp.

Kinh phí hoạt động của Tổ Giám sát đầu tư được chi trong phí và lệ phí quản lý đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định.

          Nguồn: Phòng Tổ chức Cán bộ


Số lượt người xem: 4970    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm