SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
3
3
5
2
4
2
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 20 Tháng Tám 2007 2:40:00 CH

Về việc sử dụng đất nông nghiệp để phục vụ sản xuất, chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp.

Nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức, hộ nông dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, từ đất trồng trọt chuyển sang đào ao nuôi cá hoặc lên liếp, làm nhà xưởng, trồng nấm, trồng phong lan…theo chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn Thành phố. Văn bản số 4986/VP-CNN của Ủy ban nhân dân Thành phố ngày 02/8/2007 và công văn số 4957/TNMT-ĐKKTĐ ngày 28/6/2007 của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố đã có hướng dẫn như sau:

 

         Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai, tại Điều 9 có quy định về cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp sử dụng đất nông nghiệp để xây dựng trang trại tại các khu vực nông thôn, cụ thể:

    1. Khi được cấp Giấy chứng nhận cho đất trang trại tại khu vực nông thôn thì người sử dụng đất trang trại không phải nộp tiền sử dụng đất cho việc chuyển mục đích sử dụng từ đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối sang đất nông nghiệp khác trong các trường hợp sau đây:

     a) Xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất;

b) Xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép;

c) Xây dựng cơ sở ươm tạo cây giống, con giống;

d) Xây dựng kho chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc công cụ sản xuất nông nghiệp phục vụ tại chỗ cho trang trại.

2. Khi chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây hàng năm không phải là đất chuyên trồng lúa nước, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất rừng sản xuất là rừng trồng sang đất nông nghiệp khác quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 9 hoặc chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang xây dựng cơ sở ươm tạo giống lúa thì người sử dụng đất trang trại thực hiện đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 2 Điều 36 của Luật Đất đai (Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo).

Về trình tự thủ tục áp dụng theo quy định tại Điều 133 và Điều 134 của Nghị định số 181/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.


Số lượt người xem: 34753    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm