SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
6
1
4
3
0
6
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 30 Tháng Giêng 2008 2:10:00 CH

Xây dựng kế hoạch hưởng ứng và triển khai thực hiện Quyết định 147/2007/QĐ-UBND TP về chủ đề “Năm 2008 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” trong lĩnh vực nông nghiệp-nông thôn.

Để triển khai thực hiện chủ trương của Ủy ban nhân dân Thành phố trong lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn ngoại thành, Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban và đơn vị thuộc sở xây dựng kế hoạch hưởng ứng và triển khai thực hiện Quyết định 147/2007/QĐ-UBND TP ngày 28/12/2007. Một số nội dung cần lưu ý như sau:


- Năm 2008 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị được thực hiện trên toàn Thành phố, trong đó lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn phải được lồng ghép và kết hợp với mục tiêu, giải pháp để đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp-nông thôn ngoại thành theo Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết TW 5 Khoá IX; chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm, chương trình nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn, …;

- Nội dung cần tập trung:

1.    Tập trung triển khai dự án cung cấp nước sinh hoạt và chương trình vệ sinh môi trường nông thôn. Tổ chức phát động Tuần lễ nước sạch và VSMTNT năm 2008 (từ ngày 28/4/2008-6/5/2008).

Các nội dung cần lưu ý:

-        Tuyên truyền vận động sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường để có được nguồn nước sạch phục vụ cho sản xuất và đời sống nhân dân ở khu vực nông thôn, với các hình thức:

+ Tuyên truyền vận động giáo dục nông dân, nhất là các hộ chăn nuôi;

+ In tài liệu bướm, pano, áp phích. …

-        Vận động nhân dân khơi thông cống rãnh, xử lý ô nhiễm môi trường các làng nghề.

-        Tổ chức thu gom bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật, vệ sinh đồng ruộng.

-            Phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở ngành có liên quan, chính quyền địa phương và đặc biệt là phối hợp với Hội liên hiệp Phụ nữ TP, Hội Nông dân, Thành đoàn trong việc tổ chức thực hiện việc phổ biến các cơ chế chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện cho nhân dân ở khu vực nông thôn xây dựng hố xí hợp vệ sinh, xây dựng hầm bioga, hạn chế gây ô nhiễm môi trường.

-            Phối hợp Sở Y tế kiểm tra tình hình vệ sinh môi trường, hố xí để đề xuất với Ủy ban nhân dân Thành phố giải quyết cho các trường học, trạm y tế đảm bảo vệ sinh môi trường.

2.    Về môi trường xanh:

-            Tổ chức phát động Tết (Lễ) trồng cây đời đời nhớ ơn bác Hồ vĩ đại và trồng cây gây rừng tạo mảng xanh cho TP. Vận động nhân dân trồng cây xanh đường phố, ven đường liên xã, tỉnh lộ, quốc lộ, trong các khuôn viên, công sở, trường học, bệnh viện … và trong khuôn viên, hàng rào hộ gia đình, ven sông rạch, ao hồ, ...

-            Tiếp tục tổ chức Hội thi Môi trường xanh sạch đẹp an toàn, Hội thi Vườn sinh thái đẹp, Hội thi nét vẽ Xanh trên địa bàn TP và tổ chức sơ, tổng kết vào cuối năm.

3.    Trong sản xuất nông nghiệp:

-            Đẩy mạnh vận động địa phương và nông dân phát triển sản xuất theo hướng CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn.

-            Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh cây trồng - vật nuôi, sản xuất nông sản sạch, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

-            Tổ chức thực hiện tốt công tác phòng chống hạn, úng ngập, thiên tai, phòng chống lụt bão, …

4.    Về hạ tầng nông thôn:

-            Tập trung duy tu, bão dưỡng các công trình thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật nông nghiệp.

-            Đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án phòng chống ngập; công trình dự án phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp.

 

(Nguồn: Phòng Kế hoạch Tài chính)


Số lượt người xem: 3051    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm