SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
7
6
2
9
8
4
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15 Tháng Chín 2008 1:10:00 CH

Đoàn kiểm tra liên ngành của Ban chỉ đạo sắp xếp, đổi mới Nông lâm trường quốc doanh Trung ương làm việc với Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 12/9/2008 tại Văn phòng UBND thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn công tác số 5 của Ban Chỉ đạo sắp xếp đổi mới Nông lâm trường quốc doanh Trung ương do ông Đỗ Trọng Kim, Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và PTNT làm Trưởng đoàn đã đến làm việc với UBND thành phố theo chương trình và lịch làm việc của Đoàn (kèm theo văn bản số 4831/BNN-ĐMDN của Bộ Nông nghiệp và PTNT ngày 11/8/2008).


         Tiếp đoàn có ông Nguyễn Trung Tín, Phó Chủ tịch UBND thành phố, bà Lê Hồng Hoanh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, cùng đại diện các Sở ngành liên quan.

Ông Nguyễn Trung Tín thay mặt UBND thành phố Hồ Chí Minh hoan nghênh đoàn công tác đã đến làm việc và giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo về tình hình sắp xếp đổi mới và quản lý sử dụng đất nông lâm trường quốc doanh trên địa bàn theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 68/TB-VPCP ngày 14/3/2008 về việc sắp xếp, đổi mới và phát triển nông lâm trường quốc doanh và Kế họach 777/BNN-ĐMDN, ngày 27/3/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện việc kiểm tra rà soát việc sắp xếp, đổi mới và sử dụng đất đai ở các Nông lâm trường quốc doanh trên địa bàn thành phố, Đoàn kiểm tra liên ngành đã đi kiểm tra thực tế 2 ngày tại 02 cơ sở (Công ty TNHH một thành viên Bò Sữa TP và công ty TNHH một thành viên Cây trồng TP). Qua công tác kiểm tra nắm tình hình thực tế, Đoàn công tác đã có đánh giá chung như sau:

Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện tốt công tác tự  kiểm tra, rà soát, đánh giá và báo cáo thực hiện đúng theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Không có diện tích đất để hoang hóa không sử dụng .Tuy nhiên, về tình hình quản lý sử dụng đất vẫn còn có diện tích đất tranh chấp, lấn chiếm, diện tích này không lớn nhưng việc giải quyết gặp nhiều khó khó khăn, mặc dù thành phố đã có chủ trương cụ thể. Về công tác chuyển đổi giao khoán sử dụng đất theo Nghị định 01 sang giao khoán theo Nghị định 135 vẫn còn chậm so với yêu cầu.

Đoàn đã có một số kiến nghị sau:

      UBND thành phố chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương rà soát, đóng mốc ranh giới và trình UBND thành phố cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đơn vị. Đối với diện tích đất tranh chấp, lấn chiếm cần phải kiên quyết xử lý, giải quyết dứt điểm. Đôn đốc các đơn vị thực hiện việc chuyển đổi khoán sử dụng đất theo Nghị định 01 sang Nghị định 135, trường hợp có vướng mắc trong quá trình thực hiện thì tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ (Ban Chỉ đạo sắp xếp, đổi mới NLT QD TW) để xem xét giải quyết. Ngoài ra thành phố cần có quy hoạch dài hạn để các đơn vị , nông lâm trường có căn cứ xây dựng phương án quản lý, sử dụng đất phù hợp, ổn định và  có ưu đãi về giá thuê đất; đối với cơ sở hạ tầng  phục vụ dân sinh và sản xuất khi giao cho doanh nghiệp quản lý thành phố cần có chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp để quản  lý, bảo vệ, duy tu, bảo dưỡng nhằm giảm bớt gánh nặng cho doanh nghiệp; đồng thời, có cơ chế phù hợp hơn đối với doanh nghiệp Nhà nước (Nông lâm trường QD) khi bàn giao đất cho các tổ chức khác sử dụng.

                                                                             Thanh tra Sở


Số lượt người xem: 2452    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm