SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
8
3
5
2
1
3
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 31 Tháng Ba 2009 12:35:00 CH

Tình hình công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại quý I năm 2009

-

I. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH:

- Về tình hình dịch bệnh trên động vật: Dịch cúm gia cầm sau thời gian ổn định đã tái phát tại 09 tỉnh và đã có 01 người tử vong. Thực hiện Công điện số 214/CĐ-TTg ngày 10/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành công văn số 525/UBND-CNN ngày 12/02/2009 chỉ đạo các ngành và chính quyền các địa phương đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố. Đối với các bệnh dịch khác, hiện nay vẫn còn 05 tỉnh có dịch bệnh lở mồm long móng và 03 tỉnh có dịch bệnh Tai xanh trên heo chưa qua 21 ngày. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, đến nay vẫn ổn định, không phát hiện các trường hợp dịch bệnh trên gia súc, gia cầm.

- Về tình hình vi phạm trong vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm, trong thời gian cận Tết và sau Tết Nguyên đán Kỷ Sửu, tình trạng vi phạm diễn ra phổ biến. Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, các ngành chức năng và chính quyền các địa phương có nhiều quan tâm trong công tác phối hợp kiểm tra, xử lý. Đến nay, tình trạng vi phạm đã giảm rõ rệt.

- Trong thời gian qua, tái xuất hiện với mức độ nghiêm trọng tình trạng thịt heo giết mổ từ các CSGM trên địa bàn tỉnh Long An đưa về thành phố tiêu thụ có hiện tượng rỉ dịch, dấu hiệu đả bị bơm nước qua đường tiêu hóa trước khi giết mổ. Chi cục Thú y thành phố đảm phối hợp Chi cục Thú y tỉnh Long An áp dụng nhiều biện pháp chấn chỉnh. Đến nay, tình trạng này đã giảm hẳn, tuy nhiên các đối tượng vi phạm vẫn tiếp đối phó với những thủ đoạn rất tinh vi, gây khó khăn cho việc phát hiện, xử lý.

2. Hoạt động sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán, vận chuyển và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại địa bàn thành phố rất phong phú và đa dạng.

3. Việc mua bán vận chuyển gỗ trên địa bàn Thành phố giảm về số vụ do hiện nay có hiện tượng một số đối tượng thu gom gỗ quý hiệm chủ yếu là gỗ Trắc, Sơn Huyết đưa vào kho cất giấu để tìm mối tiêu thụ.

4. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra chất lượng hàng hóa chuyên ngành thủy sản.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

Theo báo cáo của Chi cục Thú y, Chi cục Bảo vệ thực vật, Chi cục Kiểm lâm và Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản về kết quả thực hiện quý I năm 2009 như sau:

1.Trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y:

1.1 Công tác xử lý vi phạm hành chính:

Từ ngày 01/01/2009 đến ngày 04/3/2009, các đơn vị trực thuộc Chi cục Thú y đã phát hiện 1.149 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y với tổng số tiền thu phạt: 517.143.000 đồng. Trong đó, các hành vi vi phạm liên quan công tác phòng chống gian lận thương mại gồm:

+ Kinh doanh thịt chưa qua kiểm soát giết mổ: 100 trường hợp; thu tiền phạt 21.900.000 đồng. Tang vật vi phạm: 02 con và 80 kg thịt trâu bò; 2.017 kg thịt heo; 75 con và 3.451 kg thịt gia cầm;

+ Trốn tránh kiểm dịch tại các trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông: 74 trường hợp, thu tiền phạt 26.200.000 đồng;

+ Vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật không có giấy chứng nhận kinh doanh: 204 trường hợp; thu tiền phạt: 154.000.000 đồng. Tang vật vi phạm gồm: 86 con và 2.342 kg thịt trâu bò; 379 con heo mảnh và 1.722 kg thịt heo, 99 con và 520 kg thịt dê cừu; 19 con trâu bò sống, 330 con heo sống; 1.461 con và 666 kg thịt gia cầm, 1.259 con gia cầm sống, 39.469 quả trứng gia cầm. Toàn bộ số gia cầm và sản phẩm gia cầm (thịt, trứng) vi phạm đều xử lý tiêu hủy theo quy định;

+ Kinh doanh động vật, sản phẩm động vật  không đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y: 75 trường hợp; thu tiền phạt 64.750.000 đồng. Tang vật vi phạm gồm: 31 con dê cừu và 576 con heo mảnh.

- Phát hiện, xử lý 1.343 trường hợp vận chuyển, mua bán gia cầm, sản phẩm gia cầm chưa qua kiểm dịch, với số tang vật vi phạm: 74.092 quả trứng gà vịt, 66.736 quả trứng cút; 11.413 con gà vịt sống; 462 con và 5.396 kg thịt gà vịt làm sẵn, 4.518 con chim và 245 con chim cút. Toàn bộ tang vật đều xử lý tiêu hủy theo quy định;

1.2 Xử lý động vật, sản phẩm động vật không đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y kinh doanh trên thị trường:

Từ ngày 01/01/2009 đến ngày 04/3/2009, Chi cục Thú y đã phát hiện, xử lý 45 trường hợp sản phẩm động vật không đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y (chủ bỏ hàng) với số tang vật 78 con heo, 1.362 kg thịt heo, 11 kg thịt dê, 50 kg thịt bê.

1.3 Công tác phối hợp chống giết mổ trái phép:

Chi cục Thú y đã phối hợp ban ngành chức năng phát hiện, xử lý 12 trường hợp giết mổ gia súc và 03 trường hợp giết mổ gia cầm trái phép với số tang vật vi phạm: 52 con heo sống, 185 kg thịt heo pha lóc, 01 con và 1.192 kg thịt trâu bò, 101 con gà vịt sống. Chi cục Thú y đã xử phạt 07 trường hợp với số tiền thu phạt 25.000.000  đồng. chuyển Ủy ban nhân dân quận huyện và cơ quan chức năng xử phạt 08 truờng hợp.

 

2. Trong lĩnh vực cây trồng:

- Chi cục Bảo vệ Thực vật Thành Phố đã phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và chính quyền địa phương, mạng lưới cộng tác viên triển khai thực hiện nhiều đợt thanh kiểm tra tại các doanh nghiệp sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, vận chuyển, buôn bán và sử dụng thuốc BVTV trên địa bàn thành phố qúy I năm 2009:

2.1. Thanh tra các quy định về quản lý thuốc BVTV

- Số đợt thanh tra: 02 đợt

- Số cơ sở thanh tra: 04 cơ sở. Không có cơ sở vi phạm.

2.2. Thanh, kiểm tra sử dụng thuốc BVTV:

- Số hộ nông dân được thanh, kiểm tra về sử dụng thuốc BVTV: 482 hộ. Không có hộ vi phạm.

2.3. Thanh tra cơ sở mua bán thuốc BVTV:

- Số đợt thanh tra: 03 đợt

- Số cơ sở đã kiểm tra: 90 cơ sở. Không có cơ sở vi phạm.

 

3. Trong lĩnh vực lâm sản và động vật hoang dã:

Trong qúy I năm 2009, Chi cục Kiểm Lâm đã tổ chức kiểm tra 231 cơ sở, doanh nghiệp sản xuất chế biến lâm sản. Lập biên bản 04 vụ vi phạm hành chính trong đó có 03 vụ khai thác lâm sản trái phép, 1 vụ mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép. Thu nộp ngân sách 107.353.000đ, tạm giữ tang vật gồm 6,507m3 gỗ xẻ qúy hiếm.

 

          4. Trong lĩnh vực thủy sản:

          Qua công tác kiểm tra chất lượng hàng hóa chuyên ngành thủy sản, Chi cục Quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản đã phát hiện 01 lô hàng nhập khẩu không đạt chất lượng. Chi cục đã yêu cầu các đơn vị nhập khẩu các lô hàng nói trên tiến hành tái xuất đồng thời chuyển cho Hải quan cửa khẩu xử lý và chờ tái xuất sản phẩm xử lý môi trường nuôi thủy sản Bio Marine, khối lượng: 3.200 kg.

III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ:

          1. Nhận xét:

1. Thuận lợi:

- Thanh tra các Chi cục thường xuyên nhận được sự quan tâm, hỗ trợ chỉ đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban chỉ đạo 127 và sự phối hợp chặt chẽ của Chi cục tiêu chuẩn Đo lường chất lượng và UBND các địa phương trong việc thực hiện công tác kiểm tra chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả và gian lận thượng mại trong lĩnh vực BV và KDTV.

- Nhìn chung hầu hết các doanh nghiệp nghiêm túc chấp hành các quy định của Nhà nước trong công tác quản lý giống thủy sản, thức ăn nuôi thủy sản, thuốc thú y thủy sản, thuốc BVTV.

2. Về hạn chế:

Do lực lượng thanh tra chuyên ngành còn thiếu trong khi đó Thành phố là nơi lưu thông, trung chuyển và sử dụng các sản phẩm nông nghiệp với số lượng lớn nên việc phát hiện các vụ việc gian lận thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp còn hạn chế.

- Nguồn kinh phí phục vụ cho phương án điều tra xác minh mua bán, sử dụng hàng gian, hàng giả, hàng cấm còn hạn chế nên hiệu quả công tác thanh tra chưa cao.

            2. Kiến nghị:

          2.1 Về chính sách, biện pháp quản lý:

          - Đề nghị các cơ quan có chức năng sớm ban hành các văn bản dưới Luật nhằm hướng dẫn chi tiết một số điều, khoản thi hành của Luật chất lượng, sản phẩm hàng hoá.

  2.2 Về tổ chức triển khai thực hiện:

          - Tăng cường các đoàn thanh tra liên ngành kiểm tra, kiểm soát hàng hóa lưu thông trên thị trường nhằm ngăn chặn hàng lẫu, hàng gian, hàng giả, gian lận thương mại và hàng kém chất lượng.

- Các quận-huyện và sở ngành liên quan cần tích cực phối hợp và hỗ trợ các đơn vị chức năng của ngành nông nghiệp và PTNT thực hiện tốt công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn TP./.

 

(SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN)


Số lượt người xem: 5604    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm