SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
4
4
0
9
6
1
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 12 Tháng Ba 2006 10:40:00 SA

Nội dung và chương trình phối hợp hoạt động bảo vệ môi trường và quản lý , sử dụng đất đai giai đoạn 2006-2010

Để đáp ứng yêu cầu về bảo vệ tài nguyên và môi trường, nâng cao vai trò của người nông dân trong công tác bảo vệ môi trường và quản lý, sử dụng đất đai, Hội nông dân, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài Nguyên và Môi trường thành phố đã thống nhất ký kết Chương trình liên tịch về việc Phối hợp hành động bảo vệ mội trường và quản lý, sử dụng đất đai vào ngày 01/3/2006 với một số nội dung cơ bản sau:
 
   

 


I/ Nội dung phối hợp:

1. Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, truyền thông nhằm trang bị các kiến thức về bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả đất đai cho cán bộ, hội viên và nông dân; tổ chức biên soạn và phổ cập các tài liệu về bảo vệ môi trường phù hợp với trình độ nhận thức của cán bộ, hội viên và nông dân. Gắn liền công tác bảo vệ môi trường, quản lý và sử dụng   đất đai với chương trình xoá đói giảm nghèo, với công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

2. Hướng dẫn hỗ trợ, tạo điều kiện cho cán bộ công chức các cấp chính quyền địa phương, các cấp Hội Nông dân, hội viên và nông dân tham gia công tác quản lý bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên đất và nước.

3. Xây dựng đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên là cán bộ, hội viên và nông dân và các ngành có liên quan, có đủ kiến thức và kỹ năng vận động, huy động nông dân cùng tham gia bảo vệ môi trường.

4. Tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề, mít ting xây dựng các mô hình cấp nước sạch và bảo vệ môi trường nông thôn; biểu dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể thực hiện tốt các hoạt động tham gia quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, tạo cơ hội cho cán bộ , hội viên, nông dân giỏi đi tham quan, học tập chia sẽ kinh nghiệm.

II/ Chương trình tập trung chủ yếu:

1/ Tổ chức tập huấn cho cán bộ, hội viên và nông dân những kiến thức về giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn, sử dụng tiết kiệm nguồn nước và năng lượng, thu gom và xử lý chất thải nông nghiệp, tổ chức sản xuấ theo chương trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, tiêu chuẩn GAP, sản xuất nông sản sạch, an toàn cho người tiêu dùng, sử dụng hợp lý các loại hoá chất, thuốc bảo vệ thực vật trong nông nghiệp, quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên đất, nước.

     -Kế hoạch thực hiện: tập huấn 1-2 đợt/ năm.

     -Chuẩn bị: các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và môi trường, Hội Nông dân TP có liên quan.

2/ Phát động các phong trào truyền thông môi trường: phong trào phát triển nông nghiệp bền vững (sử dụng thuốc trừ sâu an toàn, khuyến khích sử dụng phân hữu cơ, compost); chiến dịch truyền thông hướng ứng tuần lễ quốc gia Nước sạch - Vệ sinh môi trường nông thôn ( Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn, Chi cục phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT); hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới... do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì.

- Thí điểm xây dựng các Câu lạc bộ “ Nhà nông và môi trường” tại các huyện, thí điểm để xây dựng đội ngũ cán bộ Hội và nông dân giỏi trở thành các tuyên truyền tích cực trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, quản lý và sử dụng đất đai ( Hội Nông dân thành phố chủ trì).

- Quản lý và thực hiện chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. các chương trình cải thiện chất lượng nguồn nước mặt, nước ngầm (Sở Nông nghiệp và PTNT, Hội Nông dân, Sở Tài nguyên-MT)

-Thực hiện tốt chương trình phát triển mảng xanh, quản lý và phát triển các loại rừng, cây xanh trên địa bàn thành phố.

Trên đây là nội dung và chương trình phối hợp giữa Hội nông dân, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài Nguyên và Môi trường thành phố và các đơn vị liên quan nhằm giải quyết, xử lý những hành vi gây suy thoái, cạn kiệt tài nguyên , ô nhiễm môi trường và tranh chấp đất đai, hạn chế các hành vi vi phạm chính sách, pháp luật về đất đai, phòng ngừa ô nhiễm môi trường, sử dụng tiết kiệm hiệu quả tài nguyên thiên nhiên

 

              Phòng Hành chính Tổng hợp


Số lượt người xem: 4111    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm