SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
6
1
4
2
4
4
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 17 Tháng Sáu 2004 3:20:00 CH

Tình hình sản xuất kinh doanh phân bón năm 2003 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Tính đến hết năm 2003, có 60 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phân bón có hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lương hàng hoá tại Sở Nông nghiệp và PTNT. Trong đó có: 6 DN sản xuất phân bón NPK, 10 doanh nghiệp sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh, hữu cơ khoáng, hữu cơ sinh học, số còn lại là các doanh nghiệp sản xuất gia công, kinh doanh phân bón lá và các chế phẩm sinh học phục vụ nông nghiệp. Riêng các doanh nghiệp nhập khẩu kinh doanh các loại phân khoáng : Urea, KCL, SA, DAP… hầu hết đều chưa tiến hành công bố chất lượng tại Sở Nông nghiệp và PTNT theo qui định hiện hành.

Trong năm 2003, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với Thanh tra Tổng cục đo lường chất lượng III , Thanh tra Sở Khoa học công nghệ và Chi cục đo lường chất lượng  tổ chức kiểm tra các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố,

Nội dung kiểm tra về: Tình hình ghi nhản hàng hoá; Kiểm tra định lượng phân bón trong bao gói sẵn; Lấy mẫu phân tích tại Trung tâm kỹ thuật đo lường chất lượng III.

Kết quả kiểm tra:

          - 2/16 đơn vị có nội dung ghi nhãn chưa hoàn toàn phù hợp

          - 4/16 đơn vị có định lượng bao gói không đạt yêu cầu

          - 1/16 đơn vị có mẫu phân tích không đạt yêu cầu

-Đối với các doanh nghiệp có nội dung chưa hoàn toàn phù hợp thì được nhắc nhở, yêu cầu chỉnh sửa đúng theo qui định và thu hồi các nhãn chưa phù hợp.

-Các doanh nghiệp không đạt yêu cầu về định lượng thì niêm phong hàng, buộc tái chế trước  khi lưu thông

-Chuyển hồ sơ cho Thanh tra Sở Khoa học Công nghệ xử phạt 01 trường hợp không đạt yêu cầu về chất lương, buộc tái chế toàn bộ lô hàng

Tình hình về công bố tiêu chuẩn chất lượng: Hầu hết các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón trên địa bàn thành phố đều tiến hành công bố tiêu chuẩn chất lượng tại Sở Nông nghiệp và PTNT. Hiện đang tiếp tục tiếp nhận công bố của các doanh nghiệp mới và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các loại phân bón đơn

Nhận xét, đánh giá:

-Trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về phân bón đã từng bước đi ổn định đi vào nề nếp. Đã có sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trong đoàn kiểm tra liên ngành nên không gây phiền hà cho doanh nghiệp

-Quá trình kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm về nhãn hàng hoá. Đo lường đối với các loại phân bón đã có tên trong danh mục phân bón của Bộ Nông nghiệp và PTNT

-Thường xuyên cập nhật, tập huấn các quy định mới về nhãn hàng hoá, đo lường và chất lượng sản phẩm cho các doanh nghiệp

Theo qui định, Sở Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng phân bón trên địa bàn. Tuy nhiên cho đến nay Sở cũng chưa nắm được hết số đơn vị sản xuất, kinh doanh phân bón trên địa bàn.

Đoàn kiểm tra liên ngành chỉ thực hiện được việc kiểm tra định kỳ hàng năm tại nơi sản xuất của các cơ sở. Riêng việc kiểm tra đột xuất về chất lương cácloại phân bón lưu thông trên thị trường chưa thực hiện được do bộ máy quản lý còn thiếu.

-Việc kiểm tra tiến hành thuận lợi nhưng việc xử lý vi phạm gặp nhiều khó khăn do Thanh tra Sở chưa có chức năng để xử phạt, xử lý các trường hợp vi phạm


Số lượt người xem: 3268    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm