SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
8
2
6
3
6
4
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 08 Tháng Sáu 2009 5:45:00 CH

Xây dựng mô hình phát triển nông thôn mới

Căn cứ thông báo kết luận số 238-TB/TW, ngày 07/4/2009 của Ban Bí Thư Trung ương và Đề án “ Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới” được Ban Bí thư thông qua, Đề án sẽ được triển khai trên 11 xã đại diện cho các vùng kinh tế - văn hoá thuộc phạm vi các tỉnh, thành phố Điện Biên, Bắc Giang, Nam Định, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Lâm Đồng, Bình Phước, Trà Vinh, Kiên Giang, Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Hà Nội.

 

        Những năm qua, Đảng và nhà nước có  nhiều chính sách và các cuộc vận động nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội nông thôn, trong đó điển hình là một số chương trình, dự án tác động nhiều đến nông thôn như: Chương trình Mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo và tạo việc làm; Chương trình 135, Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Dự án 5 triệu ha rừng… và một số chương trình, dự án lớn khác như: Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá; Thực hiện quy chế dân chủ và cải cách hành chính ở cơ sở ; Phong trào xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; Đề án thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới cấp thôn, bản; Chương trình vay vốn tín dụng ưu đãi để thực hiện kiên cố hoá kênh mương, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản và làng nghề nông thôn; chương trình 134, 120, 193… Mỗi chương trình đó đã tác động đến một hoặc một số mặt của kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, những chương trình có mục tiêu phát triển đồng bộ nông thôn thì rất ít, từ năm 2001 đến nay, chỉ có 2 chương trình thí điểm của Ban Kinh tế trung ương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng tới mục tiêu này, đó là Đề án thí điểm phát triển nông thôn mới cấp xã và Đề án thí điểm xây dựng mô hình “ nông thôn mới” cấp thôn, bản.

Căn cứ thông báo kết luận số 238-TB/TW, ngày 07/4/2009 của Ban Bí Thư Trung ương và Đề án “ Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới” được Ban Bí thư thông qua, Đề án sẽ được triển khai trên 11 xã đại diện cho các vùng kinh tế - văn hoá thuộc phạm vi các tỉnh, thành phố Điện Biên, Bắc Giang, Nam Định, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Lâm Đồng, Bình Phước, Trà Vinh, Kiên Giang, Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Hà Nội.

Các xã điểm được lựa chọn căn cứ theo:

-          Xã có điều kiện kinh tế - xã hội ở mức trung bình khá của tỉnh, thành phố và của vùng.

-          Đại diện cho các vùng kinh tế - văn hoá để thuận lợi cho việc tổ chức nhân rộng mô hình về sau

-          Nhân dân nhất trí cao, đồng thuận, hăng hái và tự nguyện xin tham gia chương trình thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới.

-          Có đội ngũ cán bộ năng động, nhiệt tình, am hiểu về xây dựng nông thôn mới để chỉ đạo, tổ chức người dân và cộng đồng thực hiện.

-          Các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động tích cực, sâu sát với đời sống của người dân.

Trên cơ sở đó, căn cứ vào đề xuất của các tỉnh, danh sách các mô hình điểm được lựa chọn gồm có :

1/ Xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (đại diện cho vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc)

2/ Xã Hải Đường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định (đại diện cho đồng bằng sông Hồng)

3/ Xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang (đại diện cho vùng Trung du)

4/ Xã Gia Phố, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh (đại diện cho khu vực miền Trung)

5/ Xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, tĩnh Quãng Nam (đại diện cho khu vực Nam Trung bộ là khu căn cứ địa cách mạng)

6/ Xã Tân Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng ( đại diện cho khu vực Tây nguyên )

7/ Xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước (đại diện cho khu vực Đông Nam bộ)

8/ Xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (đại diện cho khu vực đồng bằng sông Cửu long có đồng bào Khơ Me )

9/ Xã Định Hòa, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang (đại diện cho vùng ven biển )

10/ Xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh (đại diện vùng ven đô ở các tỉnh phía Nam.

11/ Xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội ( đại diện vùng ven đô ở các tỉnh phía Bắc.

Thời gian thực hiện đề án là 3 năm, từ năm 2009 đến năm 2011.

 

Để triển khai việc thực hiện Đề án xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới tại thành phố Hồ Chí Minh, Thành Ủy đã có công văn số 3044-CV/VPTU, ngày 12/4/2009 về một số công việc cần tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có công văn số 2974, ngày 06/5/2009 về việc thực hiện đề án xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới .

Trên cơ sở đề xuất của UBND các huyện - xã, ngoài xã Tân Thông Hội do Trung ương trực tiếp chỉ đạo, Sở Nông nghiệp và PTNT TP.HCM đang trình UBNDTP và Thành uỷ dự kiến chọn 3 xã: Thái Mỹ (Củ Chi), Xuân Thới Thượng (Hóc Môn), Xã Bình Chánh (H. Bình Chánh) đã tham gia xây dựng mô hình PTNT toàn diện trước đây và các xã mới: Tân Nhựt

 (H.Bình Chánh), Lý Nhơn (H. Cần Giờ), Nhơn Đức (H. Nhà Bè) tham gia xây dựng mô hình phát triển nông thôn mới do Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố trực tiếp chỉ đạo.

 

 

(Văn phòng Sở)


Số lượt người xem: 13284    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm