SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
3
3
5
4
5
5
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 30 Tháng Ba 2010 9:30:00 SA

Công tác tổ chức cán bộ

Chuyển giao nhiệm vụ thú y thủy sản từ Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản về cho Chi cục Thú y; Phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; thành lập Ban Chỉ đạo dự án và Ban Quản lý điều hành dự án “Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm” (LIFSAP), vốn vay Ngân hàng thế giới (WB); Bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Nông nghiệp Sở.


1. Ngày 09 tháng 01 năm 2010, Ủy ban nhân dân thành phố đã có Quyết định số 81/QĐ-UBND, về chuyển giao nhiệm vụ thú y thủy sản từ Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản về cho Chi cục Thú y.

          2. Ngày 13 tháng 01 năm 2010, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Quyết định số 66/QĐ-SNN-TCCB, về phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

3. Ngày 09 tháng 3 năm 2010, Ủy ban nhân dân thành phố đã có Quyết định số 1066/QĐ-UBND, về thành lập Ban Chỉ đạo dự án “Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm”, vốn vay Ngân hàng thế giới (WB).

4. Ngày 10 tháng 3 năm 2010, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Quyết định số 152/QĐ-SNN-TCCB, về thành lập Ban Quản lý điều hành dự án “Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm”, vốn vay Ngân hàng thế giới (WB).

5. Ngày 23 tháng 3 năm 2010, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Quyết định số 161/QĐ-SNN-TCCB, về bổ nhiệm Ông Lê Việt bảo, chuyên viên Phòng Nông nghiệp Sở, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Nông nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

(Phòng Tổ chức Cán bộ Sở)


Số lượt người xem: 3255    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm