SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
4
4
1
1
6
5
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 06 Tháng Chín 2010 7:00:00 SA

Tin tổ chức cán bộ tháng 8/2010

Thành lập Tổ công tác phối hợp Báo Sài gòn Giải phóng thực hiện chuyên thông tin, tuyên truyền về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; thành lập Trạm Kiểm soát chất lượng thủy sản các chợ đầu mối và sáp nhập Trạm Kiểm dịch thủy sản Nhà Bè và trạm Kiểm dịch thủy sản Cần Giờ thành Trạm Thủy sản An Nghĩa thuộc Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản; điều động và bổ nhiệm cán bộ viên chức.

 

1/ Ngày 10 tháng 8 năm 2010 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Quyết định số 368/QĐ-SNN-TCCB, thành lập Tổ công tác phối hợp Báo Sài Gòn Giải phóng thực hiện chuyên thông tin, tuyên truyền về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

2/ Ngày 31 tháng 8 năm 2010 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Quyết định số 386/QĐ-SNN-TCCB, sáp nhập Trạm Kiểm dịch thủy sản Nhà Bè và Trạm Kiểm dịch thủy sản Cần Giờ thành Trạm Thủy sản An Nghĩa thuộc Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

3/ Ngày 31 tháng 8 năm 2010 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Quyết định số 387/QĐ-SNN-TCCB, thành lập Trạm Kiểm soát chất lượng thủy sản các chợ đầu mối thuộc Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

        4/ Ngày 11 tháng 8 năm 2010 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Quyết định số 372/QĐ-SNN-TCCB, điều động và bổ nhiệm Ông Phạm Lâm Chính Văn, Phó Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chi cục Trưởng Chi cục Thú y, kể từ ngày 01/9/2010. (Phòng Tổ chức cán bộ)


Số lượt người xem: 3308    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm