SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
9
6
4
2
7
3
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15 Tháng Mười 2008 4:50:00 CH

Chi cục Bảo vệ thực vật là Tổ chức chứng nhận sản xuất rau theo quy trình sản xuất rau an toàn và chứng nhận sản xuất rau theo quy trình VietGAP

Ngày 13 tháng 10 năm 2008, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ra Quyết định Số: 488/QĐ-SNN-NN về việc chỉ định Chi cục Bảo vệ thực vật, địa chỉ: số 10 Nguyễn Huy Tưởng, phường 6, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh là Tổ chức chứng nhận sản xuất rau theo quy trình sản xuất rau an toàn và chứng nhận sản xuất rau theo quy trình VietGAP.
 
 

 Căn cứ Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Ban hành Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau, quả tươi an toàn;

Căn cứ Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Ban hành Quy chế chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả và chè an toàn;

 Ngày 13 tháng 10 năm 2008, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ra Quyết định Số: 488/QĐ-SNN-NN về việc chỉ định Chi cục Bảo vệ thực vật, địa chỉ: số 10 Nguyễn Huy Tưởng, phường 6, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh là Tổ chức chứng nhận sản xuất rau theo quy trình sản xuất rau an toàn và chứng nhận sản xuất rau theo quy trình VietGAP.

Chi cục Bảo vệ thực vật có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện chứng nhận sản xuất rau theo quy trình sản xuất rau an toàn và chứng nhận sản xuất rau theo quy trình VietGAP.

Quyết định này có hiệu lực trong thời gian 3 năm, được thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 248/QĐ-SNN-NN ngày 12 tháng 9 năm 2007 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chỉ định Chi cục Bảo vệ thực vật là Tổ chức chứng nhận rau an toàn.

                                                                              Phòng Nông nghiệp
()

Số lượt người xem: 3074    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm