SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
7
6
2
8
0
4
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15 Tháng Sáu 2011 8:55:00 SA

Thông tin tuần 23 (từ ngày 06/6/2011 đến ngày 12/6/2011)

Trong tuần qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tập trung chỉ đạo điều hành và thực hiện các mặt công tác:


1. Công tác chỉ đạo điều hành tập trung:

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 07/2011/CT-UBND ngày 01/3/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố; Chỉ thị số 10/2011/CT-UBND ngày 17/3/2011 về tăng cường các biện pháp phòng trừ rầy nâu và bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa năm 2011; Chỉ thị số 04/2011/CT-UBND ngày 10/02/2011 về tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng và cây phân tán năm 2011; Chỉ thị số 12/2011/CT-UBND ngày 09/4/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2011 trên địa bàn thành phố.

- Tiếp tục chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu năm 2011 theo tiến độ, kế hoạch chương trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao, phát triển các loại cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện sản xuất trên địa bàn thành phố.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 18/03/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Chương trình mục tiêu về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố giai đoạn 2010 – 2020, trọng tâm tập trung xây dựng các mô hình nông thôn mới tại 28 xã đúng tiến độ; thực hiện chương trình, chính sách hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và các chương trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2011 - 2015.

- Tiếp tục kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án, công trình xây dựng cơ bản chuyên ngành, công trình phòng, chống lụt, bão trên địa bàn thành phố; tập trung triển khai công tác đầu tư xây dựng các công trình bờ bao phòng, chống triều cường, bờ bao kết hợp giao thông nông thôn, phòng chống sạt lở bờ sông, tiêu thoát nước.

2. Tình hình sản xuất nông nghiệp:

2.1. Trồng trọt (vụ Hè Thu năm 2011):

- Lúa: Đã xuống giống 5.810 ha, đạt 98,69% so với cùng kỳ năm 2010.

- Rau: Tổng diện tích gieo trồng là 2.917 ha, tăng 2,35% so với cùng kỳ năm 2010.

2.2. Chăn nuôi gia súc:

- Heo: Tổng đàn 307.250 con, đạt 99,43% so với cùng kỳ năm 2010.

- Trâu, bò: Tổng đàn 112.010 con, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm 2010; gồm 5.863 con trâu và 106.149 con bò (trong đó có 80.957 con bò sữa, tăng 2,82% so cùng kỳ năm 2010).

- Dê, cừu:  Tổng đàn: 4.319 con, tăng 0,44% so với cùng kỳ năm 2010; trong đó 3.732 con dê và 587 con cừu.

2.2.2. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo nông dân thăm đồng, theo dõi mật số rầy nâu trên đồng ruộng, ở hệ thống bẫy đèn để có biện pháp ứng phó phòng trừ kịp thời; thực hiện đúng các quy định về sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thủy sản; tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình chăn nuôi, kinh doanh, vận chuyển gia súc, gia cầm, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tăng cường công tác kiểm tra tình hình dịch tễ tại các khu vực chăn nuôi tập trung, các hộ chăn nuôi nhập cư, vùng giáp ranh với các tỉnh, triển khai thực hiện tháng tiêu độc khử trùng, hoàn tất công tác tiêm phòng đợt I/2011.

3. Hoạt động lâm nghiệp, kiểm lâm:

Chi cục Kiểm lâm đã tổ chức 20 đợt tuần tra quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, trong đó phối hợp với chủ rừng 08 đợt, với 83 lượt người tham gia; kiểm tra sổ ghi chép lâm sản xuất nhập xưởng 25 cơ sở; kiểm tra kinh doanh, chế biến lâm sản 39 cơ sở; kiểm tra, xác nhận nguồn gốc gỗ nhập xưởng sản xuất 575,242 m3 gỗ các loại; đóng búa kiểm lâm 52,09 m3 gỗ tròn; kiểm tra 16 cơ sở gây nuôi động vật hoang dã: cấp 04 giấy chứng nhận trại gây nuôi, 04 sổ xuất nhập động vật hoang dã cho các cơ sở, cấp 01 giấy phép vận chuyển đặc biệt, 03 giấy xác nhận nguồn gốc để làm thủ tục xuất bán nội địa 19 con cá sấu, 50 con heo rừng lai đi các tỉnh và làm thủ tục xuất khẩu 4.000 ví da trăn vàng, 3.725 giỏ xách da trăn vàng, 3.050 giỏ xách da cá sấu caiman, 3.200 ví da cá sấu caiman, 135 tấm da cá sấu nước ngọt đi nước ngoài; vận động 21 doanh nghiệp và hộ gia đình gây nuôi cá sấu nộp đơn gia nhập Hiệp hội cá sấu Việt Nam.

4. Diêm nghiệp:

Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung theo Đề án quy hoạch sản xuất muối trên địa bàn thành phố đến năm 2020, tầm nhìn 2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt, triển khai trong niên vụ muối 2010 – 2011; phương án thu mua muối còn tồn đọng trong niên vụ muối 2010 cho diêm dân. Tham mưu đề xuất thực hiện chính sách nhân rộng mô hình sản xuất muối trải bạt theo quy hoạch được duyệt. Phối hợp xây dựng đề án nâng cao năng lực hoạt động cho Hợp tác xã Muối Tiến Thành (xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ).

5. Các hoạt động chuyên ngành:

5.1. Công tác kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm và kiểm tra vệ sinh thú y:

- Hoạt động kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y, sản phẩm động vật: Kiểm soát giết mổ heo: 45.665 con, kiểm soát giết mổ trâu bò: 213 con, kiểm soát giết mổ gia cầm: 354.261 con; tiêu độc sát trùng: 87.737 m2, tiêu độc xe ô tô: 3.540 chiếc, tiêu độc xe hai bánh: 3.034 chiếc.

- Kiểm tra sản phẩm đông lạnh nhập khẩu: Thịt trâu bò: 184.883 kg, thịt heo: 125.862 kg, thịt gia cầm: 1.692.160 kg, thịt dê cừu: 11.458 kg, phụ phẩm gia cầm: 2.234 kg, phụ phẩm heo: 408 kg.

5.2. Hoạt động tư vấn và hỗ trợ nông nghiệp:

- Trong tuần, đã tiến hành kiểm tra, đánh giá chứng nhận VietGAP tại hộ sản xuất Nguyễn Văn Trãi (xã viên Hợp tác xã Thỏ Việt), với diện tích sản xuất 13,4 ha; đánh giá và cấp giấy chứng nhận VietGAP cho Công ty TNHH Rau sạch Việt Thụy Phát với diện tích 6.400 m2 (sản xuất trong nhà kính), sản lượng dự kiến 512 tấn/năm; đánh giá và tái chứng nhận VietGAP 5 ha rau muống nước cho Hợp tác xã Thỏ Việt, sản lượng dự kiến 1.000 tấn/năm. Lũy kế từ đầu chương trình đến nay, tổng số đơn vị sản xuất rau, quả trên địa bàn thành phố đã được chứng nhận VietGAP là 66 hộ (xã viên của 3 hợp tác xã: Nhuận Đức, Ngã Ba Giòng, Thỏ Việt và một số hộ sản xuất cá thể) và 4 công ty, với tổng diện tích 50,2203 ha, sản lượng dự kiến 6.823 tấn/năm.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát sản phẩm nông nghiệp chuẩn bị triển lãm tại Hội nghị phát động thi đua và triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 tại hội trường thành phố diễn ra vào ngày 18/6/2011.

- Làm việc với các đơn vị liên quan tham gia dự án phát triển sản xuất theo hướng GlobalGap theo chương trình hợp tác với CBI (Hà Lan).

5.3. Hoạt động phát triển nông thôn:

- Phối hợp với các đơn vị liên quan và địa phương triển khai các hoạt động nâng cao giải pháp thu nhập của người dân trong lĩnh vực nông nghiệp, tư vấn thành lập các tổ hợp tác và hợp tác xã, phát triển kinh tế tập thể và phát triển ngành nghề nông thôn, thực hiện các tiêu chí còn lại về xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới tại 06 xã (Tân Thông Hội, Thái Mỹ, Xuân Thới Thượng, Tân Nhựt, Nhơn Đức, Lý Nhơn) của 05 huyện ngoại thành.

- Tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thiện đề án tại 22 xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015, gồm 09 xã: Trung An, Phước Thạnh, Tân Thạnh Đông, Tân Thạnh Tây, An Nhơn Tây, Tân Phú Trung, Trung Lập Hạ, Trung Lập Thượng, Nhuận Đức của huyện Củ Chi; 05 xã: Nhị Bình, Tân Hiệp, Thới Tam Thôn, Xuân Thới Sơn, Đông Thạnh của huyện Hóc Môn; 04 xã: Bình Chánh, Bình Lợi, Quy Đức, Đa Phước của huyện Bình Chánh; 02 xã: Long Thới và Phước Lộc của huyện Nhà Bè và 02 xã: Tam Thôn Hiệp, Bình Khánh của huyện Cần Giờ.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị tổ chức Hội nghị phát động thi đua và triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố giai đoạn 2010 – 2020 tại hội trường thành phố diễn ra vào ngày 18/6/2011. 

5.4. Hoạt động quản lý và kiểm định giống cây trồng, vật nuôi:

- Bình tuyển, lập lý lịch và gắn số tai cho bò sữa, thực hiện được 85 con, luỹ kế từ đầu năm đến nay thực hiện được 2.901 con, đạt 48% kế hoạch năm, trong đó các xã nông thôn mới là 710 con.

- Khảo sát khả năng sinh sản, phối giống, năng suất bò sữa nông hộ, đã thực hiện 53 con, luỹ kế từ đầu năm đến nay thực hiện được 2.098 con, đạt 52% kế hoạch năm, trong đó các xã nông thôn mới là 615 con.

- Cân đo, giám định ngoại hình đàn bò sữa nông hộ, đã thực hiện 75 con, luỹ kế từ đầu năm đến nay thực hiện được 1.125 con, đạt 56% kế hoạch năm.

- Khảo sát, đánh giá chất lượng đời sau các dòng tinh bò sữa, đã thực hiện 85 con, luỹ kế từ đầu năm đến nay thực hiện được 1.155 con, đạt 57% kế hoạch năm.

- Phối hợp giám định heo đực giống khai thác thụ tinh nhân tạo tại các xí nghiệp chăn nuôi heo trong và ngoài quốc doanh, đã thực hiện 25 con, luỹ kế từ đầu năm đến nay thực hiện được 439 con, đạt 62% kế hoạch năm.

- Triển khai tình hình sản xuất kinh doanh giống vật nuôi tại các xã: Tân Thạnh Tây, Tân Thông Hội, Phước Vĩnh An của huyện Củ Chi, đã thực hiện 62 phiếu, luỹ kế từ đầu năm đến nay đã thực hiện được 794 phiếu, đạt 53% kế hoạch năm.

- Tiếp tục theo dõi thử nghiệm 05 giống khổ qua với diện tích 1.000 m2 và 02 giống lúa OM 4900, Nàng hoa 9 với diện tích 1.00 m2 tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh; thử nghiệm 06 giống khổ qua với diện tích 1.000 m2 tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi;

5.5. Hoạt động khuyến nông:

- Tổ chức 05 lớp tập huấn: Kỹ thuật trồng rau theo quy trình VietGAP tại xã An Nhơn Tâyxã Tân Phú Trung của huyện Củ Chi (Dự án QSEAP); kỹ thuật trồng rau ăn lá theo quy trình VietGAP tại phường Thới An, quận 12; trồng hoa lan tại phường Bình Trưng Tây, quận 2xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi.

- Tổ chức 02 chuyến tham quan: Nông dân huyện Hóc Môn tham quan mô hình cây ăn quả tại huyện Củ Chi; nông dân huyện Nhà Bè tham quan mô hình nuôi cá rô đầu vuông và mô hình đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi tại tỉnh Bạc Liêu.

          - Xây dựng đề cương và chuẩn bị triển khai 06 mô hình mới: mô hình nuôi cá xiêm trong bể xi măng (450 m2, 2 hộ) tại phường Linh Xuân, quận Thủ Đức và phường Long Thạnh Mỹ, quận 9; 02 mô hình chăn nuôi heo nái sinh sản hướng nạc đảm bảo vệ sinh môi trường tại các xã: An Nhơn Tây, An Phú, Thái Mỹ, Trung Lập Hạ của huyện Củ Chi (08 hộ, 44 con); 02 mô hình nuôi thỏ sinh sản tại các phường: Thạnh Xuân, Hiệp Thành, An Phú Đông của quận 12 và phường 12, quận Gò Vấp (4 hộ, 24 con); mô hình nuôi cá dĩa (10 m2, 2 hộ) tại phường Hiệp Thành, quận 12.

 


Số lượt người xem: 4054    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm