SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
4
4
1
1
8
0
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 09 Tháng Sáu 2011 9:40:00 SA

Áp dụng thực hành chăn nuôi tốt (GAHP) trong Dự án Lifsap và quy chế hoạt động của nhóm GAHP


1.       H chăn nuôi có đủ điu kin và t nguyn áp dng GAHP phi có đơn  xin tham gia vào nhóm GAHP; Cam kết thc hin đầy đủ quy trình chăn nuôi ln và chăn nuôi gia cm an toàn cho quy mô nông h.

2.       Tuân th áp dng các hot động chuyên môn t Ban qun lý d án (BQLDA) LIFSAP tnh; Tuân th nhng ý kiến chung mà nhóm đã thng nht, thông qua và b sung vào quy chế hot động ca nhóm.

3.       Có quyn th hưởng nhng quyn li chung ca nhóm; Không đòi hi nhng quyn li cá nhân khác; Không đi ngược li quyn li chung ca nhóm.

4.       Hp tác, gn kết cht ch gia các thành viên và vi nhóm trưởng trong các hot động ca nhóm do d án t chc; Thực hiện tiêu độc khử trùng định kỳ và tiêm phòng đầy đủ cho vật nuôi theo quy định của thú ý; Cam kết ghi chép thông tin và báo cáo thông tin theo yêu cu ca nhóm trưởng cũng như nhng cán b khác được phân công ph trách .

5.       Tham gia đầy đủ các bui hp, hi ngh, tp hun chuyên môn, chuyn giao công ngh... khi được mi tham d.

6.       Cam kết thc hin nghiêm túc các quy định ca cơ quan thú y có thm quyn v tiêm phòng, kh độc tiêu trùng, an toàn dch bnh và các hot động khác đối vi vât nuôi  ca thành viên nhóm GAHP.

7.       Đoàn kết, chia s, trao đổi thông tin, giúp đỡ ln nhau gia các thành viên  trong nhóm.

8.       Chp hành nghiêm chnh nhng quy định ca địa phương.

9.       Tham gia đầy đủ các bui sinh hot chuyên môn định k do d án quy định và bt thường do trưởng nhóm báo.

10.   Đóng góp đầy đủđúng hn qu hot động do nhóm thng nht.

Để dự án thành công, Ban quản lý dự án rất mong sự hưởng ứng nhiệt tình của bà con chăn nuôi tại các vùng dự án trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh./.

Số lượt người xem: 7658    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm