SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
9
4
6
5
5
6
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 29 Tháng Tư 2011 2:05:00 CH

Công tác Tổ chức cán bộ trong tháng 4 năm 2011

 
  -

 
          1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố đã ban hành quyết định về nhân sự trong tháng 4 năm 2011 như sau:

- Quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Quốc Thuận, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kể từ tháng 5 năm 2011.

- Quyết định điều động và bổ nhiệm Bà Phan Thị Phương Nga, Phó Giám đốc Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kể từ tháng 5 năm 2011.

- Quyết định bổ nhiệm lại Ông Trương Trung Thu, giữ chức vụ Trưởng phòng Thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Quyết định bổ nhiệm lại Ông Võ Ngọc Anh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông thành phố.

- Quyết định bổ nhiệm Ông Phạm Đình Hiệp, Chuyên viên phòng Kế hoạch Tài chính Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giữ chức vụ Phó Giám đốc, điều phối viên Ban Quản lý dự án “Nâng cao chất lượng và an toàn sản phẩm nông nghiệp và Phát triển chương trình khí sinh học (QSEAP - BPD)” tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Quyết định bổ nhiệm Ông Trần Trọng Sâm Chuyên viên phòng Kế hoạch Tài chính Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giữ chức vụ Kế toán trưởng Ban Quản lý dự án “Nâng cao chất lượng và an toàn sản phẩm nông nghiệp và Phát triển chương trình khí sinh học (QSEAP - BPD)” tại thành phố Hồ Chí Minh.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2011, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố.

3. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2011, về ban hành quy chế quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo của các tổ chức ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố đặt tại địa bàn cấp huyện với Ủy ban nhân dân huyện; các nhân viên kỹ thuật, cộng tác viên công tác trên địa bàn cấp xã với Ủy ban nhân dân cấp xã.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có quyết định số 173/QĐ-SNN-TCCB ngày 21 tháng 4 năm 2011, về thành lập Ban quản lý dự án hợp phần của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện dự án “Phát triển nông thôn mới tại huyện Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh” giai đoạn 2011-2013 do Tập đoàn Chinfon tài trợ.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có quyết định số 176/QĐ-SNN-TCCB ngày 22 tháng 4 năm 2011, về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

(Phòng Tổ chức Cán bộ)

Số lượt người xem: 5074    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm