SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
8
2
6
5
7
1
Thông báo ngày xác nhận kiến thức ATTP 16 Tháng Giêng 2019 6:17:00 CH
Thông báo tổ chức kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản ngày 24 tháng 05 năm 2017  (22/05/2017)
Triển khai kế hoạch kiểm tra kiến thức và cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản về thời gian tổ chức kiểm tra kiến thức về an toàn ...
Thông báo tổ chức kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản ngày 25 tháng 04 năm 2017  (21/04/2017)
Triển khai kế hoạch kiểm tra kiến thức và cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản về thời gian tổ chức kiểm tra kiến thức về an toàn ...
Thông báo tổ chức kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản ngày 13 tháng 04 năm 2017  (10/04/2017)
Triển khai kế hoạch kiểm tra kiến thức và cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản về thời gian tổ chức kiểm tra kiến thức về ...
Thông báo tổ chức kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản ngày 30 tháng 03 năm 2017  (27/03/2017)
Triển khai kế hoạch kiểm tra kiến thức và cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản về thời gian tổ chức kiểm tra kiến thức về an toàn ...
Thông báo tổ chức kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản ngày 16 tháng 03 năm 2016  (13/03/2017)
Triển khai kế hoạch kiểm tra kiến thức và cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản về thời gian tổ chức kiểm tra kiến thức về an toàn ...
Thông báo tổ chức kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản ngày 02 tháng 03 năm 2016  (27/02/2017)
Triển khai kế hoạch kiểm tra kiến thức và cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản về thời gian tổ chức kiểm tra kiến thức về an toàn ...
Thông báo tổ chức kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản ngày 16 tháng 02 năm 2016  (13/02/2017)
Triển khai kế hoạch kiểm tra kiến thức và cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản về thời gian tổ chức kiểm tra kiến thức về an ...
Thông báo tổ chức kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản ngày 12 tháng 01 năm 2016  (06/01/2017)
Triển khai kế hoạch kiểm tra kiến thức và cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản về thời gian tổ chức kiểm tra kiến thức về ...
Thông báo tổ chức kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản ngày 28 tháng 12 năm 2016  (23/12/2016)
Triển khai kế hoạch kiểm tra kiến thức và cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản về thời gian tổ chức kiểm tra kiến thức về an ...
Thông báo tổ chức kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản ngày 14 tháng 12 năm 2016  (09/12/2016)
Triển khai kế hoạch kiểm tra kiến thức và cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản về thời gian tổ chức kiểm tra kiến thức về an toàn ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm