SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
1
5
7
0
1
9
Kết quả xác nhận kiến thức ATTP 20 Tháng Mười 2018 1:34:50 SA
Kết quả kiểm tra xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản ngày 24/5/2017  (02/06/2017)
Kết quả kiểm tra xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản ngày 25/4/2017 Xin vui lòng nhấp vào đây để download: BUỔI SÁNG , BUỔI CHIỀU
Kết quả kiểm tra xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản ngày 25/4/2017  (10/05/2017)
Kết quả kiểm tra xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản ngày 25/4/2017 Xin vui lòng nhấp vào đây để download: BUỔI SÁNG , BUỔI CHIỀU
Kết quả kiểm tra xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản ngày 13/4/2017  (28/04/2017)
DANH SÁCH KẾT QUẢ KIỂM TRA KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN (Ngày 13/4/2017, buổi sáng) STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ SỐ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP KẾT QUẢ GHI CHÚ 1 Nguyễn Duy Phong x 273406584 22/6/2007 CA Bà Rịa - Vũng Tàu Đạt 2. ...
Kết quả kiểm tra xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản ngày 30/3/2017  (10/04/2017)
Kết quả thi xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm ngày 30/3/2017: BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
kết quả kiểm tra xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản ngày 16/3/2017  (23/03/2017)
Danh sách kết quả thi xác nhận kiến thực an toàn thực phẩm buổi sáng ngày 16/3/2017 xem TẠI ĐÂY
kết quả kiểm tra xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản ngày 02/3/2017  (10/03/2017)
Danh sách kết quả thi xác nhận kiến thực an toàn thực phẩm buổi sáng ngày 02/3/2017 xem TẠI ĐÂY
kết quả kiểm tra xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản ngày 16/02/2017  (27/02/2017)
Danh sách kết quả thi xác nhận kiến thực an toàn thực phẩm buổi sáng ngày 16/02/2017 xem TẠI ĐÂY
kết quả kiểm tra xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản ngày 12/01/2017  (14/02/2017)
Danh sách kết quả thi xác nhận kiến thực an toàn thực phẩm buổi sáng ngày 12/01/2017 xem TẠI ĐÂY
kết quả kiểm tra xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản ngày 28/12/2016  (06/01/2017)
Danh sách kết quả thi xác nhận kiến thực an toàn thực phẩm buổi sáng ngày 28/12/2016 xem TẠI ĐÂY Danh sách kết quả thi xác nhận kiến thực an toàn thực phẩm buổi chiều ngày 28/12/2016 xem TẠI ĐÂY
kết quả kiểm tra xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản ngày 14/12/2016  (30/12/2016)
Danh sách kết quả thi xác nhận kiến thực an toàn thực phẩm buổi sáng ngày 14/12/2016 xem TẠI ĐÂY Danh sách kết quả thi xác nhận kiến thực an toàn thực phẩm buổi chiều ngày 14/12/2016 xem TẠI ĐÂY

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm